Hopp til innhold

Møtte i retten fordi han nekter å betale bompenger

Naboene til den nye Toventunnelen vil ikke betale bompenger som ble krevd inn før veistrekningen var ferdig utbygd.

Ole Alexander Myrholt

Ole Alexander Myrholt møtte i dag i retten fordi han mener han har blitt krevd for bompenger urettmessig.

Foto: Privat

Toventunnelen er Norges fjerde lengste tunnel og ble åpnet med brask og bram i november i fjor. Tunnelen er del av et større veiprosjekt som knytter ytre og indre Helgeland tettere sammen.

Men allerede før tunnelen og resten av veiprosjektet var ferdig, startet bompengeinnsamlingen.

Fem av veiens naboer nektet å betale bompenger, dermed trakk Helgeland veituvikling dem for retten.

– Soleklar parallellinnkreving

I dag møtte Ole Alexander Myrholt i Alstahaug tingrett på vegne av bilistene.

– Vi har stilt spørsmål om hvem som har gjort vedtaket om at det skulle kreves inn avgift før veien var ferdig. Det er soleklar parallellinnkreving som Nasjonal Transportplan sier ikke skal forekomme, sa Myrholt til Helgelendingen i forkant av saken.

Tre av de fem bilistene har de siste dagene valgt å betale de utestående bompengene. Da Myrholt kom ut av rettlokalene i dag var han likevel sikker på at de resterende to har en god sak.

– Ja, saken er ikke avgjort og det finnes ingen skriftlige vedtak på at det var greit å sette i gang innkrevingen.

– Viktig forbrukersak

Uansett hvilken vei det går vil dommen ha stor betydning for norske forbrukere sier Myrholt.

– Hvis det dømmes mot oss betyr det at du ikke har noe å stille opp med hvis staten krever deg for noe. Det er viktig at man som forbruker har mulighet til å stille spørmål hvis man blir fakturert og selv mener innkrevingen er urettmessig.

– Forstår bilistene

Stridens kjerne er altså hvorvidt selskapet Helgeland veiutvikling hadde lov til å kreve inn bompenger før veien var ferdigstilt. Partene møttes tidligere i år i forliksrådet, uten å komme fram til en løsning.

– Det som må avklares er hvorvidt innkrevingen er i strid med det Stortinget har bestemt - at innkreving skal starte etterskuddsvis. Det som gjør denne saken spesiell er at veien har vært åpen under anleggsperioden, sier Bjørn Helge Hansen, daglig leder i Helgeland veiutvikling.

At veien var åpen gjør det til et vanskelig tvilstilfelle, ifølge Hansen.

– Kan skape presendens

Det var Statens Vegvesen som besluttet at innkrevingen skulle starte. Hansen sier han forstår bilistene og at det er en prinsipielt viktig sak.

– Jeg ser ikke bort fra at den kan måtte behandles av en høyere innstans for å få ei endelig avklaring. Det er en viktig sak som kan skape presendens.

Veiprosjektet Veipakke Helgeland består av 35 kilometer ny vei, seks bruer, og fem underganger. Veiprosjektet var til da det største som noen gang er satt i gang i Nordland og selve Toventunnelen hadde en beregnet prislapp på 580 millioner kroner.