Her åpner Nord-Norges lengste tunnel

Etter nærmere fem års arbeid åpnet i dag den over ti kilometer lange Toventunnelen på Helgeland.

Åpning av Toventunnelen

Tunnelen har kostet om lag 580 millioner kroner og binder sammen indre og ytre Helgeland i Nordland.

Foto: Frank Nygård / NRK

Tunnelen er en del av veiprosjektet på fylkesvei 78 mellom Halsøya i Vefsn og Leirosen i Leirfjord, som har en samlet prislapp på om lag 1,8 milliarder kroner.

– Dette betyr et stort sprang inn i en ny tid. Jeg tror folk vil merke at det faktisk er sånn. Denne veistrekningen har vært farlig, svingete, smal og rasfarlig, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo.

– Kjempeviktig for regionen

Det er bygd 35 kilometer vei, seks bruer, og fem underganger. Veiprosjektet er det største som noen gang er satt i gang i Nordland og selve Toventunnelen er beregnet å koste 580 millioner kroner.

En av dem som i dag jubler er Leirfjord-ordfører Magnar Johnsen.

– Man må ha kjørt den gamle veien for å skjønne hvordan den var. Store deler av den er rasutsatt. Den er smal, dårlig sikret. Det er i det store og det hele en vei som har gått ut på dato.

Når den nye veien åpner i dag, mener han det gir store ringvirkninger for regionen.

– Den er kjempeviktig og det er et flott veianlegg. Det er investert nærmere to milliarder kroner og åpner forbindelsen mellom ytre og indre Helgeland, både for befolkningen og næringslivet. Det blir en større bo- og arbeidsregion, mens det for næringslivet blir som natt og dag i forhold til veien vi har hatt tidligere.

(artikkelen fortsetter under)

Åpning Toventunnelen

Leirfjord-ordfører Magnar Johnsen (f.v), regionvegsjef Torbjørn Naimak, fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo og Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdal under dagens åpning av Toventunnelen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Glad for å være i mål

Åpning av Toventunnelen

Flere hundre personer hadde møtt opp for å følge åpningen.

Foto: Frank Nygård / NRK
Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef Torbjørn Naimak sier Statens vegvesen håper alt fungerer som det skal i den nye tunnelen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Også regionvegsjef Torbjørn Naimak er fornøyd med at det som lenge har vært et prosjekt, nå er veier som kjøres på.

– Vi er glade for å kunne åpne etter en hektisk innspurt med testing og justering av et meget avansert utstyr. Nå skal vi følge med at alt fungerer så stabilt som vi forventer. Det innebærer at vi også vil bruke patruljebiler i tunnelen noen dager, men det skal ikke ha noen innvirkning på trafikken, sier han.

I tillegg til å være Nord-Norges lengste tunnel er Toventunnelen landets fjerde lengste i Norge, kun slått av Lærdalstunnelen (24,5 km), Gudvangatunnelen (11,4 km) og Folgefonntunnelen (11,1 km). Toventunnelen er også den 13. lengste i verden.

Legger ned fergestrekning

Men ikke alle er like fornøyd med det nye veiprosjektet. For med dagens åpning ønsker samtidig Nordland fylkeskommune å legge ned fergeruten mellom Hemnesberget og Leirvika.

Hemnes kommune har bedt om en rettslig forføyning mot Nordland fylkeskommune for å få endret vedtaket fra 2007.

– Nedleggelsen bør legges på is frem til det foreligger en forsvarlig vurdering av saken, mener rådgiver og jurist Håkon Schiong i advokathuset Myrland.

Rana tingrett har bestemt at de vil høre partene før de tar stilling i saken, men fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo sier nedleggelsen vil skje som planlagt i kveld.

Kart Toven-tunnell

Her skal Toventunnelen gå.

Foto: Grafikk: NRK

Norges lengste tunneler

Tunnel

Vei

Fylke

Åpnet

Lengde

Lærdalstunnelen

E16

Sogn og Fjordane

2000

24.509 m

Gudvangtunnelen

E16

Sogn og Fjordane

1991

11 428 m

Folgefonntunnelen

Fv. 551

Hordaland

2001

11 137 m

Toventunnelen

Fv. 78

Nordland

2014

10 660 m

Jondalstunnelen

Fv. 107

Hordaland

2012

10 114 m

Karmøytunnelen

Fv. 47

Rogaland

2013

8 950 m

Korgfjelltunnelen

E6

Nordland

2005

8 533 m

Steigentunnelen

Fv. 835

Nordland

1990

8 092 m

Bømlafjordtunnelen

E39

Hordaland

2000

7 888 m

Eiksundtunnelen

Fv. 653

Møre og Romsdal

2008

7 624 m

Kilde: Statens vegvesen