Historisk vedtak om bompenger

Fylkestinget vedtok torsdag ettermiddag at det blir bompenger på fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos. Protestene fra Fremskrittspartiet hjalp ikke.

Fylkesrådet Nord-Trøndelag

GLAD FOR VEDTAK: Klart flertall i fylkestinget for at det skal bli bompenger på fylkesveg 17. Fra venstre May Britt Lagesen (Ap), Tor Erik Jensen (H), Terje Sørvik (Ap) og Anne Marit Mevassvik (Ap).

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Vedtaket i fylkestinget i ettermiddag betyr at det blir tre nye bomstasjoner og bompenger.

Vegutbygginga vil koste 1,4 milliarder kroner, og halvparten skal finansieres med bompenger.

Milepæl

– Dette er en historisk dag. Det blir en rett, slett og sikker veg mellom Steinkjer og Sprova, sa Arbeiderpartiets Dordi Haugen fra talerstolen i fylkestinget.

– Dette er en milepæl. Det er på tide å komme i gang, sa Frode Revhaug fra Høyre.

Det er i sørdelen på fylkesveg 17 at vegutbygginga skal skje i Steinkjer og Verran. Det blir også ny bru over Beitstadsundet, og det blir en helt ny veg til Malm.

Vedtok bompenger på fylkesting i Nord-Trøndelag.

Kritisk til bompenger

Fremskrittspartiet mener det er bra at det blir en stor vegutbygging, men er kritisk til at bilistene må betale bompenger for å finansiere vegen.

– Det er ikke gjort noen forsøk på å finne alternativ til bompenger. Jeg er overrasket over hvor bred oppslutningen er for bompenger, sa Ola Morten Teigen fra Fremskrittspartiet. Han sier dette vil få konsekvenser for dem som for eksempel bor i Namdalseid og må pendle til Steinkjer på jobb.

Bompenger

Foreløpige beregninger viser at det vil koste 57 kroner i bompenger å kjøre fra Steinkjer til Namsos når en ny veg er bygget. For tungtransport blir det tre ganger så dyrt.

Folk som skal til Malm må betale 38 kroner for å kjøre på ny fylkesveg 720.

Bompenger på hovedveg mellom Steinkjer og Namsos