Hopp til innhold

Mer frukt og grønt kan redde millioner av liv

At frukt og grønt er bra for helsa, er nok de fleste er enig i. Men hvor mye er det å hente ved at flere av oss går i retning av et mer vegetabilsk kosthold?

Frukt og grønnsaker har blitt dyrere

– Vi ønsker at studien skal bidra til en diskusjon om hvorvidt det er nødvendig med endringer i kostholdsvanene våre, sier forsker Marco Springmann.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

I en ny studie fra Oxford har forskere sett nærmere på akkurat det, og prøvd å tallfeste noen faktorer. Som hvor mye samfunnet kan spare i helserelaterte utgifter, hvor mange færre dødsfall man kan vente seg og hvor mye man kan redusere klimagassutslippene fra matindustrien med ved å spise mindre kjøtt og mer frukt og grønt.

– Hovedfunnene våre er hvis man innen 2050 har klart å endre diettmønstrene i retning av en mer plantebasert diett i tråd med anbefalingene til blant annet WHO, kan man årlig redde mellom fem og åtte millioner liv globalt og redusere matrelaterte klimagassutslipp med to-tredeler.

– Totalt vil dette spare verdenssamfunnet for mellom 1 og 30 billioner amerikanske dollar innen 2050, sier forsker Marco Springmann ved University of Oxford til NRK.

Mye å hente

Marco Springmann ved University of Oxford

Hvis befolkningen i verden skulle bli vegetarianere, ville matvarerelaterte utslipp kuttes med så mye som 63 prosent, hevder forsker Marco Springmann ved University of Oxford.

Foto: Privat

Han understreker at det alltid vil være en viss usikkerhet knyttet til slike kalkulasjoner, men mener dette gir et inntrykk av hvor mye det er å hente ved å få inn mer frukt og grønt i kostholdet.

Ifølge Springmann tegner framskrivningene fram mot 2050 et dystert bilde. Konsumet av frukt og grønnsaker forventes å øke, men det gjelder også konsumet av rødt kjøtt og antall spiste kalorier generelt.

– Av de 105 regionene i verden som inngår i vår studie, er færre enn en tredel på rett kurs med tanke på å møte kostholdsanbefalingene, sier Springmann.

En større verdensbefolkning med et generelt dårligere kosthold, betyr at matrelaterte klimagassutslipp innen 2050 vil kunne ta opp halvparten av «utslippsbudsjettet» verden har med tanke på å begrense den globale oppvarmingen til under to grader celsius, skriver Springmann i en artikkel.

– Skal man for alvor klare å bekjempe klimaendringene, vil en mer plantebasert diett være tvingende nødvendig.

– Også en norsk problemstilling

Informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen i Norsk Vegetarforening

Informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen i Norsk Vegetarforening tror små endringer i kostholdet i sum kan utgjøre stor forskjell.

Foto: Privat

Informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen i Norsk Vegetarforening sier at tallene gir en pekepinn på hvilken betydning matvanene våre spiller for miljøet.

– Problemet er at det trengs X antall kilo fôr for å produsere en kilo kjøtt. Når man da i tillegg vet at norsk husdyrnæring og fiskeoppdrett benytter importert fôr som baserer seg på råvarer fra deler av verden hvor produksjonen ofte er lite miljøvennlig, så skjønner man at dette i høyeste grad også er en norsk problemstilling.

Målt i kalorier spiser norske drøvtyggere nesten dobbelt så mange kalorier i form av kraftfôr – som består av mat som mennesker kunne spist – som de produserer i form av kjøtt og melk, ifølge Framtiden i våre hender.

Konsumet av kjøtt i Norge har økt kraftig de siste tiårene, men har flatet ut de siste årene. Det er en positiv utvikling. Men vi har enda en vei å gå, for nordmenn er fremdeles blant de som spiser minst frukt og grønt i Europa.

Pål W. Thorbjørnsen / Norsk Vegetarforening