MDG-politikere i nord går imot eget parti og sier nei til dyrere flybilletter

– Vi mener billettprisene er høye nok som de er i dag.

En alvorstynget listetopp for MDG i Nordland, Toine C. Sannes, poserer på kaia i Bodø

SIER NEI: Toine C. Sannes synes det er en dårlig idé med dyrere flybilletter i Nord-Norge.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Budskapet kommer fram i et debattinnlegg mandag.

Innlegget er signert Kriss Rokkan, fylkestingsrepresentant for MDG i Troms og Finnmark. Og sentralstyremedlem Toine C. Sannes fra Nordland.

– Vi er uenig med egen stortingsgruppe når det kommer til å øke avgiftene på flyreiser i nord, skriver de.

Bakgrunnen er partiets alternative statsbudsjett.

Her foreslås det prisøkninger på alle typer billetter på fly i Norge:

  • 150 kroner per billett på innenlandsruter der det ikke går tog.
  • 300 kroner per billett på innenlandsruter der tog er et alternativ.
  • 600 kroner per billett på utenlandsruter.

Forstår frustrasjonen

For Widerøe innebærer det altså 150 kroner per sete på kortbaneruta.

Noe flyselskapet har kalt en trussel mot det grønne skiftet i luftfarten.

Til NRK sier Sannes at hun forstår hva de mener.

– Vi er mange MDG-politikere her nord som på lik linje med andre kjenner hva de nordnorske billettprisene innebærer.

– Vi mener billettprisene er høye nok som de er i dag, og at det finnes andre måter å skattlegge på som er mer logisk.

Et fly fra Widerøe dirigeres på rullebanen på Hammerfest flyplass. Flytrafikk, Dash 8, propellfly.

INN FOR LANDING: Et fly fra Widerøe dirigeres på rullebanen på Hammerfest flyplass.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Vil gjøre det dyrere å fly i utlandet

På spørsmål om hva som ville vært et bedre forslag, sier Sannes:

– Det er ikke tvil om at vi her i Norge flyr mye. Det er helgeturer til New York og noen reiser flere ganger til Thailand i løpet av et år. Slik flybruk kan vi ikke tillate oss.

– Det ville vært mer rettferdig om man heller valgte å skattlegge reiser utenlands enda høyere.

I debattinnlegget skriver de at de vil jobbe for at partiets program «inneholder tiltak som tar hensyn til mangfoldet landet vårt representerer».

– Vi skal gjøre det vi kan for at det skal bli et program som sikrer bosetting og verdiskaping i nord. Samtidig som også Nord-Norge er med på det grønne skiftet.

Skal se på det

Nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad, frontet forslaget i forrige uke.

Arild Hermstad (MDG) og Raymond Johansen (Ap)

VIL SNAKKE MED WIDERØE: Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Han sier at de har foreslått et system som skjermer kortbanenettet for den høyeste avgiftsøkningen.

– Vi er opptatt av at forurenser betaler. Men vi er villig til å se på hvordan det kan innrettes sånn at vi både får ned utslippene og samtidig opprettholder kortbanenettet der det er nødvendig, sier Hermstad.

Hermstad sier også at han mener det bør bli avgiftslette for lette fly som betjener kortbanenettet. Her sparker han ballen videre til samferdelsministeren.

På sikt håper han innfasing av elfly vil fjerne avgiftene helt.

– Vi ser at mange forhold spiller inn på prisforholdene på kortbanenettet. Vi har lyst å gå i dialog med Widerøe, for å se på hva som kan være gode ordninger.