Hopp til innhold

Låneordning treffer ikke

Fiskere og og fiskeskjøpere står sammen i kritikken om at myndighetenes likviditetslåneordning ikke vil fungere.

Lossing av fisk
Foto: NRK

Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL, står sammen i en sterk kritikk av myndighetenes likviditetslåneordning til torskenæringa.

250 millioner kroner skal gå til den kriserammede torskenæringen.

Men fiskere og fiskekjøpere mener ordningen ikke er god nok til å få næringen ut av krisen, sier direktør Geir Ove Ystmark i FHL.

- Når du da stiller med kortsiktige likviditetslån, så treffer det ikke selve behovet i næringen, sier Ystmark.

Les også: Låneordning skal hindre konkurser

- Ordningen må bli bedre

Trygve Myrvang, som er toppsjef i fiskernes interesseorganisasjon Norges Råfisklag, apellerer sammen med Ystmark til alle som har noe med fiskerinæringa å gjøre om å ta det første steget som kan bidra til en bedre ordning.

- Da må vi heller gå tilbake og diskutere, for det ligger en viss fleksibilitet i det som Stortinget har sagt, så vi appellerer til banker, Innovasjon Norge sammen med bedrifter, om å komme opp med noe som gjør at vi kan nyttiggjøre oss pengene. Det er litt for mye av at vi sitter og venter på hverandre, i stedet for å gjøre noe konkret, sier Myrvang.

Ystmark, du representererer landsiden, hva er resepten?

- Fra FHL sin side så holder vi kontakten med banker, og vi holder kontakten med Innovasjon Norge. Sammen med Råfisklaget så må vi prøve å finne fram til løsninger innenfor de rammene som Stortinget har vedtatt, som gjør at disse midlene kan brukes på en best mulig og mest mulig treffsikker måte, sier Ystmark.

Les også: Fiskeriene må omstilles

Les også: Fiskerikommuner frykter krise til vinteren