Hopp til innhold

Fiskerikommuner frykter krise til vinteren

Krisa i torskenæringa har ført til konkurser, og at flere fiskekjøpere ikke lenger får kjøpe fisk.

Myre fiskemottak

Fra Myre fiskemottak. Arkivbilde.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Nå frykter ordførere i Lofoten og Vesterålen at flere nye fiskemottak mister kjøpetillatelsen foran vinterens torskefiske.

- Vi ser bedrifter gå overende, og flere melder at de ikke vil få kjøpetillatelse til å starte kjøp av fisk når sesongen begynner.

Frykter for lokalsamfunnene

Ordføreren i Andøy kommune, Jonni Solsvik, har nettopp opplevd at en av kommunens store fiskeindustribedrifter har gått konkurs. Han frykter at krisa i industrien får store negative følger for både båteiere og lokalsamfunn.

Jonni Solsvik

Jonni Solsvik er ordfører i Andøy.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

- Nå er det bedriftene på land som har store problemer. Dette smitter over på båtene, som ikke får levert fangstene sine. De blir liggende ved kai, og da begynner ting å virke inn i lokalsamfunnene og kommunene rundt.

Bedriftene må få hjelp

Solsvik tror ikke den nye likviditetsordningen til industrien på 250 millioner kroner vil virke etter hensikten. Kravene til hvem som skal få ta del i ordningen er for streng, og han foreslår at myndigheter og næring finner en mellomløsning.

- Vi skal ikke subsidiere næringer, samtidig må vi finne løsninger der Staten går inn og tar risiko.

Orførerer Arnfinn Ellingsen på Røst, går mer grunnleggende til verks når han foreslår at det store berget av usolgt torsk selges til utviklingsland.

- Staten kjøper opp en del av den dyre fisken, og gir det som u-hjelp gjennom FNs matvareprogram, foreslår han.