Hopp til innhold

270 konkurser i 2009

Fra å kunne telle antall konkurser på ei hånd, steg antallet til 270 konkurser i løpet av ni år. Men Nordland har likevel klart seg godt, mener førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskola i Bodø.

Byggeplass

HARDEST RAMMET: Det var flest konkurser innen bygningsbransjen, handelsnæringen og restauranter.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

270 bedrifter måtte i stenge dørene i 2009, på grunn av konkurs, tvangsavvikling eller tvangsoppløsning. Til sammenligning var det bare tre bedrifter som gikk konkurs i 2001.

56 prosent økning

Totalt for antall konkurser, tvangsavviklinger og tvangsoppløsnigner så er det ei økning på 56 prosent sammenlignet med 2008. Nordland følger utviklinga på landsbasis.

– Nordland ligger vel sånn midt på treet. Det er noen som har større økning enn Nordland, og noen har mindre. Men alle har økning i 2009, sier underdirektør Karl Erik Rørmark i Brønnøysundregistrene.

- Vi har unngått noen store konkurser

Men Nordland har likevel kommet bra ut av det, mener førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskola i Bodø.

– På mange måter så har Nordland vært heldig og unngått de største konsekvensene av finanskrisa når det gjelder målt i antall konkurser. Mange bedrifter har dødd, men mange av de kom som en følge av at de ikke klarte å følge med når finanskrisa kom og markedene endret seg brått. Og kanskje de de var på overtid med å tilpasse seg. Men vi har unngått noen store konkurser som vi har sett andre steder, og det skal vi være tifredse med, sier Bullvåg.

Kurven flater ut

Det var flest konkurser innen handelsnæringa, restauranter og bygningsbransjen. Og det er nå færre bedrifter som går konkurs, sier Karl Erik Rørmark i Brønnøysundregistrene.

– De siste månedene har det flatet ut litt i forhold til samme periode i fjor, for vi hadde en stor økning i slutten av 2008, sier Rørmark.

Selv om den verste perioden kanskje er over, kan det bli tøffe tak også i 2010. Dette gjelder spesielt for produksjonsbedrifter, sier Bullvåg.

– De har brukt 2009 på å tilpasse seg kapasitet og andre ting, og nå må de prøve å få tatt ut de effektene de har, slik at de får et nytt fundament og ny lønnsomhet. Men på mange måter vil 2010 bli bedre enn 2009, fordi vi er over det verste når det gjelder finanskrisen, sier Bullvåg.

Se tallene her:

Konkurser i Nordland

År

Konkurs

Tvangsavvikling

Tvangsoppløsning

Totalt

2009

227

3

40

270

2008

145

0

28

173

2007

121

 3

22

146

2006

83

3

14

100

2005

29

1

3

33

2004

26

4

0

30

2003

13

1

0

13 

2002

7

2

0

9

2001

3

0

0

3

2000

8

2

0

10

Ekspander/minimer faktaboks