Hopp til innhold

Dropper økte sommerpriser på fergene for å hjelpe reiselivsnæringa

Politikerne i Nordland gjør nye kutt i fergeprisene. Nå forsvinner også økningen på sommerrutene, men det koster fylkeskommunen 10 millioner kroner.

Ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

Nordland fylkeskommune dropper økte priser på fergene i årets sommermåneder.

Foto: Trond Danielsen

Tidligere i år satte fylkesrådet i Nordland strek over den planlagte økningen i fergepriser, etter høylytte protester fra kystbefolkningen.

Samtidig varslet politikerne at det kom til å bli opp mot 20 prosent dyrere å ta ferge i sommermånedene.

Nå forsvinner også den økningen, men denne gangen er det ikke et opprør som er årsaken.

– Vi står i en spesiell situasjon i Nordland og Norge for øvrig som følge av korona. Dette går spesielt utover næringsliv og reiseliv, som er i en prekær situasjon. Vi ønsker å være en hjelper for disse næringene og har derfor vedtatt å ikke innføre sommertakst på fergene i 2020.

Bent-Joachim Bentzen

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joachim Bentzen, sier de fjerner sommertaksten i år for å hjelpe næringsliv og reiseliv.

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Taper penger

Det betyr rundt 10 millioner kroner i tapte inntekter for fylkeskommunen. Det er penger politikerne må hente andre steder.

– De er vi nødt til å hente inn over fond. Dette gjør vi for å sikre at vi har god aktivitet i reiselivsnæringa og næringslivet.

Bakgrunnen for prisøkningen på sommeren var blant annet for å finansiere ekstraferger som settes inn for å ta unna sommertrafikken.

Tanken var at turister og ferierende skulle ta en større del av regninga. Når fylket nå tar kostnaden selv, mener Bentzen det er fordi det er gode grunner til det.

– Vi har en god styring på økonomien. Siden vi står i en ekstraordinær situasjon har vi mulighet til å gjøre et grep for 2020.

Får passasjerene og dere en baksmell neste år?

– Fylket vil uansett få en baksmell som følge av korona og tapte billettinntekter. Jeg tror det er viktig at vi skal være den bidragsyteren som er forventet av oss.

Fornøyd

Hos Visit Helgeland er daglig leder Torbjørn Tråslett svært fornøyd med at fylkeskommunen nå har snudd.

De har fra begynnelsen av vært svært skeptisk til løsningen med høyere priser på sommeren.

– For næringsutviklingen er dette et vesentlig bidrag. Kanskje spesielt i år når situasjonen er som den er og utenlandske turister sannsynligvis ikke slipper inn. Da blir det ekstra viktig å stimulere til utvikling, sier Tråslett.

For noen bedrifter er en amputert sommersesong allerede i gang. For andre er den like rundt hjørnet.

Kom dette tidsnok?

– Det er hvert fall gode signaler å ta med seg inn i vår markedsføring fremover. Vi jobber hardt inn mot det norske markedet for å få flest mulig nordmenn nordover. Med seks-sju ferger på helgelandskysten er dette veldig gode nyheter sånn sett.

Gjorde opprør

Både i Nordland og Møre og Romsdal økte billettprisene kraftig fra 1. januar 2020.

I Nordland steg med opp mot 45 prosent på enkelte strekninger. For Lena Holmen og familien på Træna betydde det at en tur til fastlandet med campingvogn ville kostet 5484 kroner.

I januar fikk daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) overlevert underskrifter fra 45 fortvilte kystordførere som gjorde opprør mot prisøkningen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum meldte seg også på, og krevde økte bidrag fra staten for å sikre en makspris.

Men to uker etter at de nye prisene kom, snudde altså politikerne i Nordland.