Får mindre erstatning fordi han var barn da han ble syk

17 år gamle Jens ble så syk av svineinfluensavaksinen at han ikke klarte å fullføre ungdomsskolen og er i dag delvis ufør. Men fordi han ble syk da han var barn får han bare halvparten av erstatningen enn en voksen ville fått. – Fullstendig urimelig, mener Personskadeforbundet.

17 år gamle Jens ble så syk av svineinfluensavaksinen at han ikke klarte å fullføre ungdomskolen og er i dag delvis ufør.

BLE ALVORLIG SYK ETTER ANBEFALT VAKSINE: 17 år gamle Jens Jensen lever med narkolepsi og sterke hallusinasjoner etter å ha blitt gitt svineinfluensavaksinen da han var tretten år. Han fikk to millioner kroner i erstatning, men kunne fått mellom fire og fem millioner hvis han hadde vært voksen da han fikk sprøyten. – Fullstendig urimelig, mener Pasientskadeforbundet.

Rundt 60 barn og unge har blitt syke etter at de ble gitt svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009. Men erstatningssummene de blir tilbudt er langt lavere enn det voksne blir gitt.

En av dem som har fått livet ødelagt er 17 år gamle Jens Jensen fra Gildeskål, som fikk sprøyten da han var tretten år. Han ble kort tid etter vaksineringen alvorlig syk og har fått påvist diagnosen narkolepsi. I dag lever han livet sitt innendørs.

Personskadeforbundet: – Barna har det dårligste vernet

De vi skal beskytte mest har det desidert dårligste rettslige vernet.

Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet.

I enkelte perioder sover 17-åringen så mye som 23 timer i døgnet, samtidig som han lever med sterke hallusinasjoner. Han har ikke klart å fullføre grunnskolen, og er delvis ufør.

Men fordi unggutten var under 16 år da han ble syk faller han inn under barneerstatningen i skadeerstatningsloven. Det betyr at han får langt mindre i erstatning enn det en voksen ville gjort, – en regel Personskadeforbundet har forsøkt å endre helt siden 1992.

– De vi skal beskytte mest har det desidert dårligste rettslige vernet, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Ingen maksgrense for utbetaling til voksne

I dag er det slik at erstatningsutbetalinger til barn er standardisert og har en øvre grense. Voksne blir derimot behandlet individuelt. Der finnes det heller ingen maksgrense for erstatningsbeløpet.

– Dagens regler tar på ingen måte hensyn til hvorvidt barn ikke vil klare å få seg arbeid som voksen. Det betyr at barn som blir syke før de er fylt 16 år kan halvparten av erstatningssummen som det en voksen ville fått. Det er fullstendig urimelig.

Fikk to millioner – kunne fått det dobbelte

Det er utbetalt totalt 69 millioner kroner i erstatninger til barn og unge etter Pandemrix-vaksinen. I de aller fleste tilfellene utbetales erstatningen etter at barna har utviklet narkolepsi.

17-åringen fra Gildeskål er en av dem som ble hardest rammet av bivirkningene etter vaksinen. Han fikk en erstatning på to millioner kroner, noe som er det øvre taket for en barneerstatning.

Hadde Jensen derimot vært voksen da han fikk sprøyten kunne han fått mellom fire og fem millioner kroner.

Advokat Christian Lundin representerer 35 av dem som fikk narkolepsi av svineinfluensa-vaksinen.

MENER DET REGLENE BØR ENDRES: Advokat Christian Lundin representerer 35 av dem som fikk narkolepsi av svineinfluensa-vaksinen. Han mener erstatningsbeløpene som utbetales til barna er for lave.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Sier seg selv at to millioner er for lite

Advokat Christian Lundin representerer halvparten av barna som ble syke etter vaksinen.

– Foreldrene fikk nærmest et pålegg fra norske myndigheter om å gi vaksinen til barna, hvis ikke burde man ha dårlig samvittighet. Deretter skjer tragedien og flere av barna får påvist narkolepsi. Erstatningene er for lave i forhold til at livene til disse barna er blitt ødelagt, sier Lundin til NRK.no.

Han mener politikerne må komme på banen og endre loven, slik at de får mer i erstatning for skaden de er påført.

– Erstatningen skal dekke tapet deres resten av livet. Da sier det seg selv at to millioner kroner er et for lavt beløp, fortsetter Lundin.

NPE: – Sakene ikke avsluttet

Øydis Ulrikke Castberg kommunikasjonssjef Norsk pasientskadeerstatning

– Ingen av barnesakene med narkolepsi er avsluttet. Grunnen til det er at medisinfaglig er det lite erfaring med barn som utvikler denne sykdommen, sier Øydis Ulrikke Castberg.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) understreker at barna i tillegg til standarsertatningen på to millioner kroner også får dekket både påløpte og framtidige utgifter.

– Arbeidet med å fastsette erstatning for utgiftene er ikke ferdig i saken til Jens Jensen, så den totale erstatningen han vil få er ikke endelig fastsatt, og den vil bli høyere enn to millioner, sier Castberg til NRK.no.

Oppfordrer til å gjøre et unntak for vaksine-barna

Erstatningen skal dekke tapet deres for resten av livet. Da sier det seg selv at to millioner kroner er et for lavt beløp.

Advokat Christian Lundin

Men advokat Lundin mener uansett at taket på erstatningen bør økes tilsvarende som det ble gjort for ofrene etter 22. juli 2011.

– Stortinget kan endre loven og gi den tilbakevirkende kraft for barna som ble syke av vaksinen. Det vil være en gest overfor dem, på lik linje som da loven ble endret etter terroren på Utøya og i regjeringskvartalet.

Barna og foreldrene har nok med å konsentrere seg om å fungere i hverdagen og komme seg gjennom livet, ifølge advokaten

– En større erstatning vil uansett ikke gi disse barna og ungdommene livet de kunne hatt. Men å slippe økonomiske bekymringer kan gjøre livene deres litt enklere, sier Lundin.

– Tar innspillene på alvor

For tre år siden så et utvalg på reglene for pasientskadeerstatning. I dag svarer Justisdepartementet at de nå behandler utredningen og at departementet tar innspillene på alvor.

Medlem i justiskomiteen Jan-Arild Ellingsen (Frp) sier han ikke vil kommentere beløpsgrensen så lenge saken er til behandling i departementet.

– Statens skal alltid være på barnas side og jeg har tillit til at behandlingen av disse barna foregår på en så god måte som mulig. Det er klart at disse barna skal ha en erstatningssum som er forsvarlig.