Hopp til innhold

Fikk nei til vindkraftutbygging – krever 300 millioner fra staten

Motstanderne jublet da regjeringen ga avslag til vindkraftplanene på Andmyran i Nordland, mens utbyggerne var svært skuffet. Nå krever de giganterstatning.

Området til Andmyran vindpark

OMSTRIDT: Regjeringen sa nei til ny frist for byggestart på Andmyran i Vesterålen. Nå krever utbyggerne erstatning.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Myrlandskapet på Andøya nord i Nordland regnes som unikt i global sammenheng. Så unikt at området i 2019 ble foreslått vernet av Statsforvalteren i Nordland.

Andmyran er også stedet der et omstridt vindkraftanlegg har vært planlagt i over 15 år, men 24. mars var det stopp.

Da sa regjeringen nei til eiernes søknad om å utvide fristen for å starte byggingen med ett år. Samt å få drive til 2051.

– Konsesjonen er ikke trukket tilbake, og vi vurderer nå hva vi skal gjøre, sa en skuffet og overrasket Stephan Klepsland i selskapet Prime Capital den gang.

Krever flere hundre millioner i erstatning

Nå mener selskapene bak planene at de har krav på erstatning, skriver Bladet Vesterålen.

Like før jul ble det sendt varsel om søksmål og krav om drøye 300 millioner kroner i erstatning til Olje- og energidepartementet.

– Departementets klagevedtak ledet til at prosjektet ikke lot seg realisere. Dette har ledet til et samlet tap i størrelsesordenen rundt 30 millioner euro, skriver advokat Christian Reusch i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Selskapene bak vindkraftplanene mener vedtaket fra regjeringen betyr at prosjektet ikke lar seg gjennomføre.

De ser også på vedtaket som ugyldig, og mener staten er ansvarlig for å erstatte tapet som vedtaket har forårsaket.

Peker på tapte inntekter

I brevet hevder Reusch at selskapet Andøya Vind har tapt driftsinntekter fra vindparken, og at selskapet Prime har tapt penger på aksjer de ikke fikk solgt og en avtale de ikke fikk gjennomført.

NRK har vært i kontakt med Christian Reusch som viser til innholdet brevet.

Departementet har frist til 11. januar på å svare på kravet. Etter det vil selskapene vurdere å ta saken til retten.

– Olje- og energidepartementet har mottatt et varsel om søksmål, og dette vil bli besvart innen kort tid, skriver kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen i e-post til NRK.

Hun skriver at dersom saken ender med søksmål, vil saken bli håndtert av Regjeringsadvokaten som statens prosessfullmektig.

– Hvor vanlig er det at departementet mottar krav i denne størrelsesordenen?

– Det er bare ett tidligere tilfelle der det gjennom søksmål er fremmet krav om erstatning overfor staten, som følge av vedtak som omhandler vindkraft. Det gjaldt Sandhaugen vindkraftverk i Tromsø. Den saken er ikke avsluttet, og Olje- og energidepartementet har ikke ytterligere merknader til denne.

Lang historie

Konsesjonen til vindkraft på Andmyran ble opprinnelig gitt i 2006. Planen var at utbyggingen skulle starte i september i fjor.

En rekke miljøorganisasjoner har vært sterkt kritisk til vindkraft i området.

Andøy kommune og ordfører Knut Nordmo har på sin side vært positiv til planene.

– Alle ting som kan bidra til å skape verdiskapning og ringvirkninger når det gjelder sysselsetting er jo ting som vi må være opptatt av, har Nordmo sagt til NRK tidligere.