Hopp til innhold

Denne e-posten viser hvordan Tysklands ambassadør ville påvirke regjeringens vindkraft-nei

Tysklands ambassadør likte dårlig at regjeringa sa nei til vindkraftverk på Andmyran i Vesterålen. Vindkraftmotstander mener e-posten er langt over streken.

Tysklands ambassadør likte dårlig at regjeringa sa nei til vindkraftverk på Andmyran i Vesterålen. Denne eposten sendte han til regjeringa.

Tysklands ambassadør skrev denne e-posten til en navngitt statssekretær i Olje- og energidepartementet da regjeringens avslag ble kjent.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

I 15 år har Andøy i Nordland hatt et omstridt vindkraftposjekt hengende over seg.

Miljøvernere har protestert helt siden Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2006 sa ja til prosjektet med 26 vindturbiner.

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sa nylig nei til planene.

Foto: Siv Sandvik

Et rikt fugleliv i et sårbart myrlandskap måtte beskyttes, mente de. Men klagene førte ikke fram. Fire år senere opprettholdte Olje- og energidepartementet tillatelsen.

Men i mars 2020, kunne miljøvernerne juble.

Norske myndigheter ville likevel ikke ha et vindkraftverk i området.

Årsaken var ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet, sa Olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK.

Nå blander den tyske ambassadøren i Norge seg inn.

Eies av tysk storkapital

I dag eies Andøya Vind AS av det tyske selskapet Prime Capital AG.

Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge

Alfred Grannas er Tysklands ambassadør til Norge. I mars skrev han et brev til Olje- og energidepartementet der han mener norske myndigheter forskjellsbehandler utenlandske og norske eiere i energisektoren.

Foto: Kay Nietfeld / Zentralbild/dpa

I 2019 kjøpte fondsforvalteren, med base i Frankfurt, aksjene fra det svenske Wallenstam-konsernet.

Den tyske ambassadøren i Norge, Alfred Grannas, hevder i en e-post at selskapet er blitt urettferdig behandlet.

Brevet er adressert til statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet.

Der skriver Grannas at norske myndigheter har forskjellsbehandlet en utenlandsk investor sammenliknet med norske.

Ambassadøren antyder også at saken kan havne i retten.

– Jeg tror ikke at en lang rettssak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene her. Enda mindre hvis dette igjen starter en diskusjon om en eventuelt risiko for utenlandske investeringer i Norge i energisektoren, skriver Grannas.

I tillegg mener Grannas at Prime Capital ikke har fått anledning til å ta stilling til argumentene da departementet likevel ikke ville ha vindkraftverket.

HER KAN DU LESE HELE BREVET.

Her kan du lese hele brevet.

Norske myndigheter svarer

NRK har spurt Olje- og energidepartementet hva de synes om at ambassadøren nærmest truer med rettssak, og hvordan de svarte ham på henvendelsen.

I en e-post svarer kommunikasjonssjef Ole Berthelsen generelt.

Norge og Tyskland har et godt forhold. Norge er også et attraktivt land for nasjonale og utenlandske investorer på energisektoren, skriver Berthelsen.

– Eierskapet til vindkraftverkene i Norge er for eksempel omtrent likt fordelt mellom norske og utenlandske aktører. Det skyldes blant annet at vi har forutsigbare og grundige myndighetsprosesser som involverer alle berørte parter, sier Berthelsen.

Ville utsette fristen

Årsaken til at norske myndigheter igjen fikk saken til behandling, var at eierne ville utsette fristen med å komme i gang med vindkraftproduksjonen.

Prosjektleder Stephan Klepsland

Stephan Klepsland i Prime Capital har varslet at de vil følge opp avslaget fra regjeringa.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Konkret ønsket de å forlenge fristen for den tidligere tillatelsen for utbygging med ett år, samt å få drive til 2051.

Det norske regelverket åpner for utsettelse, men ingen har krav på å få ja på en slik søknad, påpeker Berthelsen.

– Som det går fram av vedtaket har departementet på ordinær måte foretatt en inngående vurdering og avveining av fordeler og ulemper ved en utsettelse ut fra energilovens krav.

– Vedtaket i klagesaken kan ikke påklages. At prosjektet har fått nye eiere har ikke vært relevant for departementets vurderinger.

Ambassadør Alfred Grannas sier til NRK at Andøya Vind AS og eieren Prime Capital AG har sendt inn en omgjøringsbegjæring til departementet.

– Mens den er under behandling, er det ikke riktig av meg å kommentere, påpeker han.

Prosjektleder Stephan Klepsland ved Prime Capital AG sier imidlertid til NRK at de reagerer på at «departementet bryter med vanlig forvaltningspraksis».

– Den siste tiden har vi investert store summer, basert på NVEs beslutning om å forlenge konsesjonen. Vi understreker også at myra i området ikke blir skadelidende på grunn av utbyggingen.

– Hva med rettssak, er det aktuelt?

– Vi utelukker ikke at saken kan ende i retten.

Sjokkert over ambassadøren

I Andøy er innbygger Kari Vik sjokkert over at den tyske ambassadøren blander seg inn.

Vik er en ihuga motstander av vindkraftverket og har fulgt saken siden starten for rundt 15 år siden.

Leira Halvard

NUPI-forsker Halvard Leira sier det ikke er uvanlig med diplomatisk påvirkning.

Foto: Christopher Olss�n / Christopher Olssøn

Brevet fra ambassadøren fant hun i den elektroniske postlista til departementene.

– At den tyske ambassadøren til Norge går inn i norske forvaltningsregler og indirekte truer Norge med rettssak, synes jeg var veldig spesielt.

Vik bor i området der vindturbinene var planlagt. Hun er knytta til organisasjonen Motvind Norge og sier hun ikke vil bo midt i vindkraftverk.

– At Prime Capital vil forsøke seg på en rettssak, det forventer jeg. Men at de trekker inn den tyske ambassadøren og dermed den tyske staten, synes jeg er å gå langt over streken.

– Uvanlig at det kommer ut

Halvard Leira er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han uttaler seg på generelt grunnlag, og sier det ikke er uvanlig at ambassadører vil passe på sitt lands interesser.

– De bruker mye tid på å pleie kontakt med politikere og administrasjonen i det landet de er stasjonert. Det er ikke oppsiktsvekkende at de benytter uformelle kanaler, påpeker han.

– Det er imidlertid mer uvanlig at noen lekker og at dette kommer ut i offentligheten. Både avsender og mottaker foretrekker jo at slike henvendelser ikke blir kjent.

Området til Andmyran vindpark

Akkurat her skal vindparken etter planen settes opp. Nå har regjeringa vendt tommelen ned.

Foto: Sigurd Steinum / NRK