Hopp til innhold

Kommunen støttet omstridt vindkraftverk – får nei fra regjeringen

Tross begeistring fra kommunen gir Olje- og energidepartementet avslag til vindkraftplanene på Andmyran. Mens motstanderne jubler, nekter utbyggeren å gi opp prosjektet.

Området til Andmyran vindpark

AVSLAG: Området til Andmyran vindpark i Nordland. Nå sier regjeringen nei til prosjektet.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Helt nord i Vesterålen samles tusenvis av gjess og andre trekkfugler med kurs for Svalbard.

På Andøya samler de krefter for ta turen over Grønland og Barentshavet.

I tillegg regnes myrlandskapet på Andøya som unikt i global sammenheng, og ble i fjor foreslått vernet av Fylkesmannen i Nordland.

Prosjektleder Stephan Klepsland

Stephan Klepsland i Prime Capital er svært skuffet over regjeringa.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

I 15 år har Andmyran hatt et omstridt vindkraftprosjekt hengende over seg.

Miljøorganisasjonene frykter store konsekvenser for naturmangfoldet dersom prosjektet blir en realitet.

Derfor var det knyttet stor spenning da regjeringen skulle avgjøre det omstridte vindkraftprosjektet.

Eierne hadde søkt om å få forlenget fristen for tidligere tillatelsen for utbygging med ett år, samt å få drive til 2051.

I dag kom avslaget.

  • Det er utbyggerne svært kritisk til. Les hvorfor lenger ned i artikkelen.

– Viktig å bevare myr

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier nei til planene.

Foto: Siv Sandvik

Årsaken til avslaget er at regjeringen ikke vil ha vindkraft i myrområdet på grunn av klimaet.

– Dette vindkraftverket er en del av et omfattende verdifullt myrområde, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Vindkraftverk på myr er i stor konflikt med målet om utslippskutt og bevaring av myr som karbonlager.

Statsråden påpeker at de har fått mer og mer kunnskap om nedbygging av myr siden planene først fikk godkjenning.

– Dette hensynet har vært avgjørende i vurderinga om fristen skulle utsettes.

Stor motstand

Området til Andmyran vindpark
Foto: Sigurd Steinum / NRK

Konsesjonen ble opprinnelig gitt i 2006.

Det betyr at kunnskapen som ligger til grunn for denne konsesjonen er 11 år gammel.

Planen var at bygging av vindkraftverket skulle starte i september i år.

Andmyran i Vesterålen myldrer av rikt dyreliv; planter, sopp, insekter og fugler. Flere av fuglene er på Norges rødliste over arter som er i fare for å bli utryddet.

Det er et globalt viktig fugleområde, ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Vindkraftanlegget vil ligge inneklemt mellom grensene for Andøya og et anerkjent område for fugler og naturmangfold.

– Et grelt prosjekt

Silje Lundberg i Naturvernforbundet mener Andmyran vindpark aldri burde blitt godkjent. Lundberg klaget på tillatelsen, sammen med NOF og Sabima.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, ved flyplassen på Gardermoen.

Silje Lundberg i Naturvernforbundet tror dette er spikeren i kista for prosjektet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er et vanvittig grelt prosjekt, sier Lundberg til NRK.

– Vi er utrolig glad og lettet for at de nå ser ut til å være berget fra vindindustrien. Ikke minst på vegne av lokalbefolkningen, som har jobbet så lenge mot disse planene.

Lundberg understreker at selskapet har en konsesjon som gjelder ut året, men tror ikke selskapet klarer det.

Utbygger gir ikke opp

Utbyggerne i Prime Capital er på sin side svært skuffet i dag. Men Stephan Klepsland i selskapet nekter å gi opp prosjektet.

Han er klar på at de nå undersøker hvilke muligheter de har.

– Konsesjonen er ikke trukket tilbake, og vi vurderer nå hva vi skal gjøre, utdyper Klepsland overfor NRK.

Han beskriver avslaget som «svært overraskende», og sier de er veldig skuffet over departementet.

Spesielt ettersom kommunen har vært positiv til planene.

– Jeg har fått utrolig mange telefoner og meldinger fra folk på Andøya som er skuffet over avslaget.

– Det heter jo at kommuner skal høres i disse sakene. Andøy kommune anbefalte at vi skulle få ett år ekstra, og så lytter de ikke til dem likevel, påpeker Klepsland.

Ønsket av kommunen

Han understreker at de ikke vil gi slipp på prosjektet, som opprinnelig hadde byggestart i september.

Som NRK tidligere har fortalt har kommunen vært positiv til vindkraftplanene.

Ifølge ordføreren er kommunen i en svært krevende situasjon når det gjelder negativ befolkningsvekst og svak økonomi.

– Alle ting som kan bidra til å skape verdiskapning og ringvirkninger når det gjelder sysselsetting er jo ting som vi må være opptatt av, sa Knut Nordmo til NRK den gang.

Området til Andmyran vindpark

Akkurat her skal vindparken etter planen settes opp. Nå har regjeringa vendt tommelen ned.

Foto: Sigurd Steinum / NRK