– Klarer Frp å bygge bomfri E6 på Helgeland, var det verdt at de kom i regjering

På Helgeland jubler bilister og ordførere over at den nye E6-en gjennom regionen kan bli bygget uten bompengeinnkreving. Men de rødgrønne partiene frykter veiprosjektet skal bli utsatt, når den nye regjeringen nå vil se på planene på nytt.

Created by InfoDispatcher

– Jeg håper virkelig at de får til å bygge ut E6 på Helgeland uten bompenger. Gjør de det, var det verdt at Frp fikk regjeringsmakt, sier bilist Villy Edvartsen fra Rana.

– Bompenger er verste sort. Jeg håper virkelig at de får til å bygge ut E6 på Helgeland uten bompenger. Gjør de det, var det verdt at Frp fikk regjeringsmakt, sier bilist Villy Edvartsen fra Rana.

Prislappen på nye E6 Helgeland er på fem milliarder kroner. En milliard av disse skulle bilistene betale i bompenger. Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap), som tidligere var ordfører i Hemnes, har liten tro på at veiprosjektet lar seg gjennomføre uten bompenger.

– Dette er en vei i oppløsning, og det kan ikke være slik i mange år til uten at det blir gjort. Vi har jobbet for å ruste opp veien med minst mulig bompenger. I første runde sa vi nei, men da gikk pengene til Veipakke Salten hvor de er i full gang nå. Nå har vi klar en ny pakke med bompengefinansiering, som regjeringen nå altså trekker. Men klarer de å løse dette uten bompenger, skal jeg støtte det, sier Kjell Idar Juvik (Ap) til NRK.no.

Vil fjerne bompenger

Kai Henriksen

– Bompenger krever et visst trafikkgrunnlag. Men det er for lite trafikk på E6 til at det skal lønne seg å kreve inn bompenger, mener Rana-ordfører Kai Henriksen.

Foto: Håkon Jacobsen

Den nye E6 på Helgeland skulle egentlig bygges med bompenger. Men nå har den nye regjeringen utsatt saken for å se om de kan fjerne bompengene.

– Bompenger krever et visst trafikkgrunnlag. Men det er for lite trafikk på E6 til at det skal lønne seg å kreve inn bompenger, mener Rana-ordfører Kai Henriksen.

Han mener de rødgrønne har gjort en dårlig jobb.

– Jeg synes det er rart at de rødgrønne over flere år ikke har ville diskutert dette regnestykket, sier Kai Henriksen (H).

Trekker bompengeforslag

Med ny regjering har saken tatt en annen vending. Lørdag ble det kjent at samferdselsministeren trekker bompengeforslaget tilbake.

– Vi er enige i intensjonen om å styrke E6. Men vi er uenige i måten dette skal finansieres på. Vi vil se på om det er andre måter Veipakke Helgeland kan finansieres på, redusere bompengedelen, få ned rentekostnadene for å få gjennomført prosjektet, men med en lavere kostnad for lokalt næringsliv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Frykter utsettelse

Men de rødgrønne mener at dette kan føre til at byggingen av veien blir utsatt.

– Dersom et stortingsflertall saboterer ved å si nei til vår løsning, vil det forsinke prosjektet, og i verste fall stoppe opp prosessen, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) til NRK.no.

Samferdselsministeren sier regjeringen ikke har noen intensjoner om å utsette veiprosjektet.

– Vi vil ha det på plass raskest mulig. Derfor ligger det inne flere planleggingsmidler i vårt budsjett. Vi ønsker å framskynde infrastrukturbyggingen, ikke utsette det, sier Solvik-Olsen.

Og om veiprosjektet skulle bli utsatt, er alternativet verre, ifølge Frp.

– Jeg tror at dersom E6 på Helgeland skulle bli skjøvet noen måneder ut i tid, ville de fleste på Helgeland akseptere det istedenfor å betale bompenger i 15–20 år framover, sier gruppeleder Dagfinn Olsen for Frp på fylkestinget i Nordland.