Hopp til innhold

Forsker: – FrPs bompengenekt er urealistisk

– Uaktuelt med bompenger for å bygge nye tunneler, mener Frp. – Urealistisk, mener transportforsker.

FrP vil ikke ha bompengefinansiering

Jan Arild Ellingsen åpner for bompengefinansiering, dersom man fjerner årsavgiften på bil og kraftig reduserer andre bilrelaterte avgifter.

Foto: Junge, Heiko (bomstasjon)/Kristian Aanensen (Jan Arild Ellingsen) / SCANPIX

Jan Arild Ellingsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, vil gjerne ha nye tunneler i hjemfylket og store veiprosjekter i hele landet, men noen bompenge finansiering vil han ikke høre snakk om.

– Det er mulig å bygge veier uten bompenger i dette landet, man har gjort det før og man kan gjøre det igjen. Det handler om politisk vilje, sier Ellingsen.

– Statlig ansvar

Han mener det er på høy tid den norske stat tar ansvar for å få bygget veier, ikke bare i Sørfold men i hele landet.

– Først og fremst må vi avgjøre hvem som har ansvaret for dette, og det er Staten. Det er Staten som får inntekter av avgifter på bilene og skattene i landet. Og det er Staten som har ansvar for infrastrukturen her i landet, sier Ellingsen.

Gisle Solvoll, transportforsker ved Handelshøyskolen i Bodø, mener Fremskrittspartiets ønske om å kvitte seg med bompengene er urealistisk.

– Staten har nærmest blitt avhengig av bompengene for å få i gang veiprosjekter. Og vi som brukere har vel egentlig akseptert at vi må betale bompenger om vi skal ha nye veier, sier forskeren.

Jan Arild Ellingsen har likevel tro på å få med seg de andre borgerlige partiene på en annen bompengepolitikk.

– Alle partier har sine hjertesaker som er viktigst for dem. Vi må være forberedt på å svelge kameler, men dette er blant de to eller tre viktigste sakene for oss. For KrF er for eksempel bistand veldig viktig, for oss er det vei, sier Ellingsen.

– Mulig med kompromiss

Gisle Solvoll

Transportforsker Gisle Solvoll mener det er blitt svært vanskelig å få i gang store veiprosjekter uten å bruke bompenger i Norge.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Gisle Solvoll tror fortsatt ikke Fremskrittspartiet vil få de andre borgerlige partiene med på å fjerne bompenger, men åpner for at de kan få til et kompromiss.

– Jo da, man fullfinansierer sjelden veiprosjekter med bompenger. Det er godt mulig Frp får til et kompromiss der en større del av prosjektet blir finansiert over statsbudsjettet og mindre med bompenger, sier forskeren.

Han mener det vil kreve mye av politikerne om de skal få til store veiprosjekter uten å bruke bompenger.

– Det er vanskelig å komme ut av den spiralen, det skal politisk mot til. Det vil også kreve nye penger, på et eller annet vis skal jo dette betales, sier han.

Jan Arild Ellingsen mener han vet hvor de pengene kan finnes.

– Staten tar årlig inn omtrent 60 milliarder relatert til bilhold. Om det ble brukt på vei ville vi komme ganske langt. Vi har også et stort oljefond, som kan brukes på å skaffe landet en god infrastruktur. Oljefondet er i ferd med å bli såpass stort at fire prosent gir ganske romslige rammer. Det bør være mulig å få til innenfor rammene av handlingsregelen, sier han.

Vil ha finansministeren

Ellingsen vil at partiet skal prioritere finansministeren fremfor samferdsel.

– Det viktigste er at vi får finansministeren. Det hjelper ikke om vi har Samferdselsdepartementet om ikke finansministeren gir samferdselsministeren nok penger til å få gjennomført de gode prosjektene, sier han.

Han sier videre at vei er viktigst for Frp, men vil gjerne satse på tog i de tettest befolkede områdene av landet.

– Vei er viktigst fordi vei har vi i hele landet. Men der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, for eksempel Oslo-Halden bør vi bygge ut tog. Også Oslo-Kristiansand, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er strekninger det kan være lønnsomt å satse på tog, sier Ellingsen.

Jan Arild Ellingsen åpner likevel for at Frp kan godta bompenger, men da under helt klare forutsetninger.

– Dersom man fjerner årsavgiften og kraftig reduserer andre bilrelaterte avgifter så blir bompenger en reel brukerfinansiering. Det er det ikke i dag, men om det blir slik kan det være en løsning, sier han.

Statens Vegvesen ønsker nå å bygge helt nye tunneller langs E6 i Sørfold og Hammarøy. De 16 tunnelene er ikke sikker nok. De er trange, mørke og har dårlig veidekke. Ny tunneller koster omlag fire milliarder kroner, men det er ikke satt av penger til dette fram til 2018.

Statens vegvesen ønsker nå å bygge helt nye tunneler langs E6 i Sørfold og Hammarøy. De 16 tunnelene er ikke sikker nok. De er trange, mørke og har dårlig veidekke. Ny tunneler koster om lag fire milliarder kroner, men det er ikke satt av penger til dette fram til 2018.