Vil utsette veibygging hvis alternativet er bompenger

Varaordfører og Frp-politiker Tom Cato Karlsen vil heller vente med å bygge nye veier enn å la bilister kjøre gjennom bomstasjoner.

Tom Cato Karlsen, Bodø Frp

Bodø kommune har vedtatt bompengeløsning for den nye innfartsåren til Bodø. Det er ikke de borgeliges fortjeneste, mener varaordfører Tom Cato Karlsen.

Foto: NRK

– Jeg kommer aldri til å gå inn for bompenger. Da må man prøve å finne andre løsninger. Det er jeg helt sikker på at en regjering med Frp og Høyre vil klare å få til, sier varaordfører Tom Cato Karlsen i Bodø.

Frp-politikeren som også sitter i partiets sentralstyre, går så langt som å si at det er bedre at veiprosjekter blir utsatt enn at de finansieres med bompenger.

– I mine øyne er det eneste alternativ som finnes i dag med politikken som føres fra regjeringsnivå.

Har sagt ja

Bodø kommune har allerede sagt ja til bompengefinansiering av ny innfartsåre inn til fylkeshovedstaden som en del av Veipakke Salten. Det er et vedtak Karlsen helst vil slippe å gjennomføre.

– Vi er bondefanget av vedtak gjort på sentralt nivå, og kan ikke gjøre noe med det. Vi kan bare fortsette å kjempe mot det, men vedtaket er gjort før vi kom i posisjon og vi har ikke andre valg enn å innføre det dersom det kommer hit.

Ingen ny vei

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

Uten bompenger vil veiprosjekter bli kraftig forsinket, sier Ap-politiker Eirik Sivertsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Men uten bompengefinansiering vil den nye veien bli en saga blott, sier Arbeiderpartiet.

– Da blir det ingen ny trafikksikker vei som næringslivet har stort behov for. Det vil være den dramatiske konsekvens i mange år fremover inntil man kan få prosjektert det på nytt, sier Aps stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Nordland.

Han mener det det er opp til lokalpolitikerne i Bodø om de vil ha bompenger eller ikke.

Regjeringsskifte

Karlsen mener imidlertid at det bare er et regjeringsskifte som vil endre forutsetningene for finansiering av vei. Det betyr et rungende nei til bompenger.

– Hvis vi får regjeringsskifte til høsten er det hvert fall ett parti som ikke kommer til å stemme for bompenger på Stortinget.

Da måtte Frp hatt rent flertall?

– I utgangspunktet må vi det, men vi håper vi skal klare å få med de andre borgerlige partiene på en slik politikk.

De fleste av FrPs toppkandidater mener partiledelsen skyter seg selv i foten når de vil samarbeide med mer enn et parti, og at de vil slite med å få gjennom egen politikk.

– Det er selvfølgelig en liten frykt som ligger i bakhodet. Samtidig har vi hatt stor fokus på det og veldig mye av politikken og de kompromissene vi må gjøre, kommer til å være forankret i partiet.