Hopp til innhold

Er atomkraftverk farlig? Her er fem vanlige påstander

Kan kraftverkene eksplodere? Blir det masse radioaktivt avfall? Her er fem påstander om kjernekraft med svar.

Kjernekraftverk kan ifølge FN bli en viktig del av det grønne skiftet. Slik kunne det sett ut om et slikt kraftverk ble lagt til Bodø.

Kjernekraftverk kan ifølge FN bli en viktig del av det grønne skiftet. Slik kunne det sett ut om et slikt kraftverk ble lagt til et bynært område.

Grafikk: Egil Ursin

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

15. desember omtalte NRK «drømmen om kjernekraft i havgapet».

I saken spurte NRK leserne om de frykter konsekvensene av kjernekraftverk i Norge.

Snaut 50.000 personer har svart og 80 prosent sier de ikke er redde:

Det ble mye debatt i sosiale medier i forbindelse med saken. NRK har også mottatt flere titals eposter med påstander, teorier og myter.

Her har vi samlet de fem påstandene/mytene som oftest blir nevnt.

Vi spurte disse fire om gode svar:

Vi trenger ikke kjernekraft i Norge fordi vi har andre energikilder

:Trenger vi kjernekraft? Vi har jo andre energikilder i Norge!
Bror Eskil Heiret:Basert på tall fra NVE er det ganske tydelig at vi ikke har behov for kjernekraft i Norge. Uten eksport til utlandet er vi selvforsynt med elektrisitet.
Brit Salbu:Hvis fossile energikilder skal erstattes med grønne kilder bør moderne kjernekraft som utvikles de neste 5-10 årene være en viktig energikilde for et land som vi antar er selvforsynt med thorium.
Tobias Stokkeland:Det er ikke sikkert kjernekraft er helt nødvendig, men vi burde ikke utelukke det av den grunn.
Steffen Sæle:I dag er vi avhengige av været. Vi vil bli enda mer avhengig av været om vi går for andre alternativer enn kjernekraft.

Moderne kjernekraftverk kan ikke eksplodere

:Høres skummelt ut med kjernekraftverk. Spesielt om de kan eksplodere...
Bror Eskil Heiret:Dette stemmer ikke. Sikkerheten hos moderne kjernekraftverk er høy, men all kjernekraft har komponenter som kan skape eksplosjon dersom alt skulle gå galt.
Brit Salbu:Ved utvikling av moderne reaktorer står sikkerhet helt sentralt. Anlegget i Finland, som nettopp har startet, skal tåle store påkjenninger som crash med jumbojet og tåle nedsmelting. Ingen annen industri har tilsvarende krav til sikkerhet.
Tobias Stokkeland:I realiteten vil ikke dette skje fordi det er lagt inn så mange sikkerhetstiltak.
Steffen Sæle:Dagens kraftverk er mer enn trygge nok. Skulle vi erstattet all norsk energiproduksjon med kjernekraft, ville vi faktisk endt opp med en lavere samfunnsrisiko enn i dag.

Kjernekraft er ikke grønn energi

:De ser jo ikke så grønne ut de kraftverkene...
Bror Eskil Heiret:Kjernekraft produserer mye elektrisitet som har en klimafordel, men ofte på bekostning av natur, dyr og mennesker.
Brit Salbu:Jo, kjernekraft antas å være på linje med vind når det gjelder CO2 utslipp.
Tobias Stokkeland:Kjernekraft slipper ut like lite CO2 som vind, vann og sol. I tillegg ødelegger det mye mindre natur i forhold til kraften man får ut av det.
Steffen Sæle:Den er absolutt grønn, dette må nå kommuniseres. Jeg tror og håper at om ti-tjue år, vil det å være kjernekraftmotstander bli ansett som like merkelig som å være klimafornekter.

Per i dag finnes det ingen gode måter å håndtere avfallet på

:Er vel bare å sette avfallet langt fra folk? Eller?
Bror Eskil Heiret:Dette stemmer. Finland er det eneste landet som er i ferd med å ferdigstille en såkalt «berghall» for trygg deponering av utelukkende eget avfall. De fleste andre land er tiår unna en liknende løsning.
Brit Salbu:Jo, se på Finland. Og vi snakker egentlig om små volum som skal deponeres på et sikkert sted, ofte fjell, og på en sikker måte. Dette er et område med tung internasjonal forskning. Her burde Norge ha deltatt fordi vi nå skal håndtere og deponere avfallet fra fire nedlagte IFE reaktorer.
Tobias Stokkeland:Avfallet håndteres trygt i dag. Og det er lovende prosjekter for permanent lagring i både Finland og Sverige.
Steffen Sæle:Avfallet er dessverre overdramatisert, og er absolutt håndterbart. Det er ekstremt lite av det og at det blir mindre farlig med tiden. Det er det få andre avfallstyper som kan skryte på seg.

Kjernekraftverk er ikke trygt

:Jeg er fortsatt usikker... Er ikke dette farlig?
Bror Eskil Heiret:Dette stemmer delvis. Skal man ta historien i betraktning er det tydelig at atomulykker har enorme konsekvenser. Fordi det dag i dag driftes utdaterte kjernekraftverk med for lav sikkerhet påvirker det hvordan vi vurderer industriens helhet. Allikevel er det ingenting i veien med sikkerheten hos moderne kjernekraftverk og det er ingenting å være redd for.
Brit Salbu:Vi må ikke blande sammen gamle anlegg (prototyp, generasjon I og II), som burde legges ned så raskt som mulig og moderne anlegg (Generasjon III, III+, generasjon IV) som konstrueres med meget høye sikkerhetskrav.
Tobias Stokkeland:Moderne kjernekraftverk har ekstremt mange sikkerhetsmekanismer for at man skal unngå store ulykker, og testes kontinuerlig for dette. Jeg mener det er legitime innsigelser mot kjernekraft i Norge (eksempelvis kostnader), men trygghet er ikke en slik.
Steffen Sæle:Eksisterende kjernekraftverk er minst like trygge som fornybar, og morgendagens er enda tryggere enn det igjen. Om sikkerhet er det viktigste for valg av energiteknologi, er kjernekraft det åpenbare alternativet.

Er du redd for kjernekraft?