NRK Meny
Normal

Karakterpress kan føre til høyt forbruk av spesialundervisning

Dobbelt så mange elever får spesialundervisning som på 80-tallet. – Kan gå ut over dem som trenger det mest, mener professor.

Professor Trond Bliksvær

Professor Trond Bliksvær har sammen med forskere i Nordlandsforskning gjennomført en studie om bakgrunnen for økt bruk av spesialundervisning i skolen.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

På 30 år har antallet elever som får spesialundervisning doblet seg, viser en ny studie fra Nord universitet. I studien har forskerne sett nærmere på hva som er årsaken til at flere elever har fått spesialundervisning.

– Det er grunn til å tro at et økt resultatfokus gjør lærere tilbøyelige til å tenke at spesialundervisning kan være en måte å øke nivået i klassen på, mener professor Trond Bliksvær på Nord universitet.

Bliksvær er skeptisk til den økte bruken av spesialundervisning, og mener den står i kontrast til det politiske målet om inkludering i skolen.

– Når det er en større gruppe som får spesialundervisning, fører det til en økt segregering av elevene. Da har man ikke lyktes å tilrettelegge i klasserommet. I tillegg kan økt bruk gå ut over dem som trenger det mest, påpeker Bliksvær.

I tillegg til økt resultatfokus blant lærerne, blir det i studien antydet at økt bevissthet om spesialundervisning blant foreldre kan være grunn til at bruken av spesialundervisning har økt.

Feilslåtte tiltak

Professoren påpeker at spesialundervisning skal være et supplement for dem som trenger ekstra oppfølging, mens den tilrettelagte undervisningen i hovedsak skal finne sted i klasserommet.

– Spesialundervisning skal være for dem som trenger det mest. Nå blir det brukt for ofte og det har derfor vært et politisk mål å redusere bruken, forteller Bliksvær.

Både staten og kommuner har satt i gang tiltak for å redusere omfanget av spesialundervisning, men tiltakene har ofte virket mot sin hensikt.

– Flere av prosjektene har hatt som mål å styrke tidlig innsats og tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen. Det skulle føre til at behovet for spesialundervisning ble mindre. Men tidligere forskning viser at det motsatte er tilfelle, sier han.

Iselin Nybø (V)

Nestleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Iselin Nybø, mener studien beviser at det må jobbes videre med å tilrettelegge for spesialundervisning.

Nestleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Iselin Nybø, erkjenner at de må gjøre nye grep for å få bukt med situasjonen.

– Dette viser at det er noe vi må jobbe videre med. Vi er ikke i mål, og vi kan alltid bli bedre. De elevene som trenger spesialundervisning må få undervisning som virker, sier Nybø.