Kraftig økning i spesialundervisning

Bruken av spesialundervisning ved de private grunnskolene i Stavanger økte med 50 prosent på ett år. Det bekymrer både skolesjef og politikere.

Skoleelever

Kommunene har liten innflytelse på hvordan de private skolene organiserer hjelpen til elever som trenger noe ekstra. I Stavanger øker antall timer til spesialundervisning mye mer hos disse enn i de kommunale skolene.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skoleåret 2014 til 2015 økte antall timer de private grunnskolene i Stavanger brukte til spesialundervisning med 50 prosent i forhold til året før. Samtidig var bruken i de kommunale skolene omtrent uendra.

– Jeg sitter med et stort spørsmålstegn. Jeg ser ingenting som skulle tilsi denne forskjellen, sier nestleder i kommunalstyret for oppvekst, Rune Askeland (V)

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune

Skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger mener behovet for timer til spesialundervisning minker når alle elever blir inkludert i de vanlige klassene.

Foto: Lise Andreassen Hagir / NRK

– Det er klart jeg blir bekymra. Det viser jo en tendens der bruken av spesialundervisning øker, og i tillegg øker de offentlige kostnadene til spesialundervisning, sier skolesjef Jørn Pedersen.

Ulike modeller

Ingen kan si sikkert hvorfor det er så stor forskjell mellom de to skoleslaga. Men det kan ha noe å gjøre med hvordan pengene blir tildelt. I de kommunale skolene får rektor en pott penger som skal brukes til alt, mens de private får penger til spesialundervisning direkte fra kommunen etter enkeltvedtak.

– Dermed går det ikke ut over privatskolens budsjett, mens når du har vedtak i den kommunale skolen, går det ut over det generelle budsjettet, sier Aps Dag Mossige som også sitter i oppvekststyret.

Rektor Vigdis Håland ved Stavanger kristne grunnskole slipper dermed å bekymre seg for at spesialundervisning til noen skal gå ut over tilbudet til elevene generelt. Hun mener samarbeidet med kommunen er godt, og sier hennes skole ikke har forholdsmessig flere elever med spesialundervisning enn de kommunale skolene.

– Liten innflytelse på de private

Rune Askeland (V) og Dag Mossige (Ap)

Rune Askeland (V) og Dag Mossige (Ap) undrer seg over den store forskjellen i bruken av spesialundervisning mellom private og kommunale skoler.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

De kommunale skolene hadde samme ordning tidligere, men skolesjef Jørn Pedersen mener dagens organisering både gir økonomiske og faglige fordeler.

Der satser de på å inkludere elever med behov for spesialundervisning i den ordinære opplæringa.

– Det har ikke bare å gjøre med å spare penger, men også med følelsen av å være inkludert, å være en av elevene i klassen. Det er noe elever bør få oppleve som hovedregelen i grunnskolen.

Men å påvirke de private skolene til mer integrering, og dermed mindre behov for spesialundervisning, er ikke så enkelt. Kommunene får søknader om private skoler til høring, men har liten innflytelse på driften.

– De private skolene har sin egen måte å organisere tilbudet på som vi ikke kan legge oss opp i, sier Jørn Pedersen.

– Ville du ønska det?

– Ja, i hvert fall hadde det vært bra at vi kunne sikre alle elever i Stavanger et mest mulig likeverdig tilbud.

En evaluering av organiseringa av spesialundervisningen er på trappene. Det mener Dag Mossige fra Arbeiderpartiet er nødvendig.

– Det viktigste for oss er ikke hvor mye de private får, men at elever i den kommunale skolen får det hjelpen de trenger.