Hopp til innhold

Kan bli mangel på fastleger i nord: – Det er et alvorlig problem

Unge leger vil ikke være fastleger i Nord-Norge, viser en ny studie. Det kan føre til fastlegemangel i fremtiden.

Blodtrykksmåling

Den store utfordringen for fastlegetjenesten er at yngre leger slutter og finner andre jobber.

Den store utfordringen for fastlegetjenesten er at yngre leger slutter og finner andre jobber. Det slår en ny studie av fastlegeordninga i Nord-Norge, som Helse Nord har tatt initiativ til, fast. Det kan føre til mangel på fastleger i Nord-Norge i fremtiden.

Bernard Holthe er lege i Narvik. Han ber regjerninga ordne opp.

– Fastlegetjenesten har over tid fått tilført flere oppgaver uten at vi har fått tilsvarende økning i ressurser. Fastlegene har fått mer å gjøre og det gjør at yngre leger ikke er fornøyd med betingelsene som ligger i jobben.

I rapporten står det at «forgubbing» ikke er den største utfordringen, men at de yngre fastlegene slutter og finner seg andre jobber. Gjennomtrekket av fastleger er for stort, noe regjeringen beskriver som et alvorlig problem.

– Vanskelig å kombinere familieliv og jobb

Blant annet er yngre leger opptatte av å ha sosiale rettigheter, mener Holthe.

– De yngre legene ønsker seg mer ordnede arbeidforhold. De ønsker seg sosiale rettigheter på lik linje med resten av arbeidslivet. Det har vi ikke i fastlegeordningen. Som selvstendig næringsdrivende, som man ofte er som fastlege, er det mer usikkert for en ung lege.

Holthe tror mange unge leger frykter at det er vanskelig å kombinere familielivet og jobben som fastlege.

Bent Høie i juni 2018

Helseminister, Bent Høie beskriver fastlegesituasjonen som et alvorlig problem.

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

– Det er helt rimelig at man skal kunne forvente at også leger har et liv ved siden av faget sitt. Det er sånn vi ønsker det skal være.

Helseminister Bent Høie (H) sier at dette bekrefter det de har hørt fra fastlegene og kommunene før.

– Det er et alvorlig problem. Dette er bakgrunnen for at vi nå jobber med å bedre rekrutteringen av fastleger i Norge.

Leter etter løsninger

En av løsningene på problemet kan være å få flere fastleger til å dele på jobben. Derfor har de nå startet et rekrutteringstilskudd.

– Det betyr at kommunene kan få penger til å legge til rette for en bedre ordning for å rekrutere yngre leger, sier han.

Høie forteller at de prøver ut en ny modell som går på å gi yngre leger et ansettelsesforhold under spesialiseringen.

– Etter det går de over i fastlegepraksis der de blir prøvd ut i helsevesenet, sier han.

Ettersom yngre leger ikke ønsker å jobbe som fastlege og de eldre etter hvert går av med pensjon møter fastlegetjenesten store problemer i fremtiden.

– I Narvik har vi et problem med «forgubbing». De neste årene er det mange leger som går av med pensjon. Vi må bedre stabiliteten, sier Holthe.