Hopp til innhold

Krangelen har kostet 2 millioner. Nå er skuret flyttet, men det hjelper ikke

Etter en årelang og kostbar krangel med kommunen har Magne Goffeng i Kabelvåg flyttet kaiskuret sitt. Men nå blir det umulig å gå forbi på kaia.

Flytter kaiskur

Her løftes skuret 2 meter inn på kaia i Kabelvåg. Og dermed blir kaia ufremkommelig.

Foto: privat

– Nå får i alle fall kommunen det som de vil, men om det blir til det bedre er vel vanskelig å forstå, sier Magne Goffeng.

I 2016 satte han opp et skur på kaia i Kabelvåg. Kommunen mener det er satt opp ulovlig. De mener skuret står der det er planlagt en kaipromenade, og begynte for noen år siden å sende Goffeng dagbøter.

200 kroner dagen måtte han ut med hvis han ikke flyttet skuret. Goffeng nektet.

I fjor havnet saken i retten. Goffeng tapte i både tingretten og lagmannsretten. Dermed har det 15 kvadratmeter store skuret kostet 2 millioner kroner i advokatutgifter og saksomkostninger.

I helgen flyttet Goffeng skuret to meter inn på kaia, men fremkommeligheten blir ikke bedre av den grunn.

Oppmåling etter flytting

Magne Goffeng kontrollmåler ytterdelen av kaia, 2 meter og 80 cm er klarert.

Foto: privat

Nå er det nemlig umulig å gå forbi på kaikanten. For under der skuret sto før er det et hull som leder til en nedre plattform på kaia.

Goffeng driver et dykkerfirma og trenger tilgang til båt. På grunn av tidevannsforskjellen, har kaia en nedre plattform som kan brukes på fjære sjø. Denne plattformen nås gjennom et hull i kaia.

Og når skuret til Goffeng nå er flyttet, blir hullet, som kommunen har godkjent, liggende åpent.

Nedgangshullet er godkjent av kommunen og delvis finansiert av det offentlige.

Området som nå frigjøres består av et hull, og litt kaidekke.

Foto: privat

– Dette visste kommunen før hele denne prosessen ble satt i gang. Jeg er overrasket over at fornuft ikke vinner fram, mot stivbeinte tolkninger av svært utydelige og gamle planer, sier Goffeng.

Er det for å provosere at du gjør det på denne måten?

– Nei, dette er det eneste mulige sted for å tilfredsstille de sikkerhetsfunksjonene skuret skal ha med hensyn til dykke- og brannberedskap. Dette er med på å privatisere kaia og hindre fri ferdsel på en idiotisk måte, så for fellesskapet er dette ikke en bra løsning, sier Goffeng.

Gjør klass for kaipromenade, med hull.

Huset er fjernet, fordi 2,5 meter på kaia er avsatt til kaipromenade i en gammel kommunedelplan

Foto: privat

Vågan kommune har gjentatte ganger i prosessen avstått fra å kommentere saken, siden den har vært til rettslig behandling. Nå er saken endelig avgjort, og rådmann Tommy Steinsvik sier at flyttingen var nytt for ham.

– Jeg var ikke klar over at skuret nå er flyttet, vi må ta en befaring og se på det, så får vi komme tilbake til saken, sier Steinsvik.