Får 200 kroner i dagbøter for omstridt skur – skylder 137.000

Dagbøtene har blitt til sammen 137.000 kroner, og øker for hver dag. «Forbrytelsen» er et skur på 15 kvadratmeter. Likevel nekter Magne å godta kommunens krav, og sender dagbøtene i retur.

Vågan kommune krever at dette skuret på en privat kai i Kabelvåg blir fjernet.

Skuret på kaia i Kabelvåg er ulovlig oppført, mener Vågan kommune. Men i et og et halvt år har eieren nektet å betale dagbøter eller å fjerne skuret.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I ett og et halvt år har Magne Goffeng mottatt fakturaene med dagbøter fra Vågan kommune.

Hver faktura har han lagt i en returkonvolutt, som han har sendt tilbake.

Summen har nå kommet opp i nesten 140.000 kroner, etter at han i 2016 satte opp et 15 kvadratmeter stort skur på sin egen private kai i Kabelvåg.

Kommunen viser til at området er regulert til kaipromenade, og at det dermed er byggeforbud.

Goffeng har ikke søkt om å sette opp skuret, og kommunen mener derfor at bygget er ulovlig etter reguleringsplanen.

Forskjellsbehandling

At kommunen krever at bygget skal rives mener han er forskjellsbehandling. Goffeng hevder at kommunen selv ikke fulgte planene sine, da de satte opp et skur som brukes som pumpehus i samme område.

– Se på hva som har skjedd på kaiene rundt her, sier han på ei omvisning i Kabelvåg havn.

Kran på kai i Kabelvåg

Kaikran på kai som er tenkt som kaipromenade. Åpen ferdsel langs kaiene er viktig i planen for den framtidige kaipromenaden.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Her har han dokumentert det han mener er mellom 15 og 20 brudd på plan- og bygningsloven, som han har oversendt kommunen.

– Det er nesten ingen som har fulgt kommunedelplanen fra 1993. Selv har jeg vært en stor forkjemper av den, men det er kun jeg som er ilagt bot for ulovlig oppføring av et skur. Et skur som jeg mener ikke er ulovlig. Derfor sender jeg alt i retur, sier Goffeng.

– Kommunen har heller ikke behandlet klagen min på straffereaksjon i form av dagbøter, sier han videre.

Gammel industrikai

Skuret skjuler trappa ned til båten Magne Goffeng bruker i forbindelse med jobben som dykker. Goffeng sier han er opptatt av at alle skal kunne bruke og gå langs kaia. Samtidig mener han skuret er nødvendig for næringsvirksomhet, og at det er mer enn nok plass til å gå forbi skuret.

– Hva er viktigst? At folk kan gå helt ytterst på kaia, eller at den ytterste delen kan brukes av meg, og at folk kan gå to meter lenger inn på kaia akkurat der skuret står, spør han.

– Jeg må kunne legge til med båt, og komme meg om bord i båten.

Kommunen har også bygget skur, i gangområdet

Kommunen har selv bygget et skur, i det som på planen er et fotgjengerområdet. Magne Goffeng mener det er et eksempel på forskjellsbehandling.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Den planlagte kaipromenaden ble vedtatt som en del av en ny reguleringsplan for Kabelvåg torg og området ned mot kaia i 2016. Kommunen har ikke framskaffet et plankart som viser den nøyaktige plasseringen av det som skal bli en framtidig kaipromenade.

– Men foreløpig er ikke kaipromenaden bygd. Ikke på langt nær. Den er regulert inn i et planverk som ikke samsvarer med virkeligheten, og som ikke kommer til å gjøre det på mange år, sier Goffeng.

Rettssak

Vågan kommune mener skuret på Goffengs kai er privatiserende. Men ifølge Goffeng er passasjen på innsiden av skuret langt bredere enn på andre deler av kaia. Rett over vågen har de som eier kaia satt opp skilt med «Privat terrasse» og lukket tilgangen med en port.

Sender faktura i retur. Magne Goffeng

Fakturaene på dagbøter kommer jevnt og trutt til Magne Goffeng. Som alltid sender han dem i retur. Det har foregått i snart ett og et halvt år.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Nå ønsker Magne Goffeng svar fra kommunen på 10 spørsmål før han skal vurdere om han skal akseptere en eventuell bot eller ikke.

Kommunen mener de allerede har svart Goffeng.

Saken med kaiskuret er en del av et større kompleks som skal til rettslig behandling etter nyttår. Derfor ønsker ikke Vågan kommune å kommentere saken ytterligere.

I et skriftlig svar send til NRK sier kommunen at de har registrert at faktura er sendt i retur. (Se faktaboks)