Omstridt kaiskur i Lofoten havner i retten

Et 15 kvadratmeter stort skur på kaia i Kabelvåg har så langt kostet eieren nesten en halv million kroner i byggekostnader og advokatutgifter. Nå møter han staten i retten.

Kaiskur i Kabelvåg havner i retten.

Magne Goffeng går til sak mot Staten for å få opphevet fylkesmannens vedtak.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Kaiskuret som Magne Goffeng satte opp i 2016 skal nå behandles som sivilsak i Lofoten tingrett.

Kommunen mener det er satt opp ulovlig. Men dykkeren i Kabelvåg er ikke enig.

– Dette er et arbeidshus, på ei privat industrikai, som tjener til flere formål, sier Goffeng.

Skuret et bygd over et nedgangshull i kaidekket. Her har han lagret ei brannpumpe og påfyllingsutstyr for dykkerflaskene.

Ulovlig oppføring

Kommunen viser til plan- og bygningsloven og reguleringsplanen for området, og sier at skuret står akkurat der det blant annet er planlagt en kaipromenade.

Fylkesmannen er enig med kommunen i dette, men uenige i at kommunen har sendt dagbøter til Goffeng.

Bøtene som NRK tidligere har fortalt om, er nå slettet. De var kommet opp i et totalbeløp på nesten 140.000 kroner. Goffeng har hele tiden sendt kravene i retur, og nå har han fått medhold i at gebyrene er en feil fra kommunen.

Saksøker staten

Striden står om selve reguleringsplanverket i Kabelvåg.

Hvilken plan er gjeldende og hva er i så fall konsekvensene, er ett av spørsmålene som skal opp.

Her er fylkesmannen enig med kommunen i at det ikke er anledning til å bygge noe på den aktuelle kaifronten. Det er gjort flere vedtak i saken.

Dette er årsaken til at det er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er motpart. Det er de som må forsvare fylkesmannen.

Urimelig forskjellsbehandling

Kaiskursaken er unik, mener Goffeng. Han påpeker at det er mange andre oppføringer i Kabelvåg som er helt klart i strid med planverket, hvor kommunen ikke har grepet inn.

Kaiskur i Kabelvåg til besvær for kommune og eier.

På andre siden av havna, er det eksempler på privatisering av det samme området som er regulert til kaipromenade. -Urimelig forskjellsbehandling, sier Magne Goffeng.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Oppfølgingen rundt mine påståtte ulovligheter, med dagbøter og det hele, står ikke i stil med andre lovbrudd som vi ser rundt oss her, sier Goffeng.

– Senest for en uke siden måtte Vågan kommune oppheve godkjenningen av et bygg i Smedvika, som ligger like i nærheten, men velger likevel ikke å følge opp ulovlighetene med dagbøter eller noe, fortsetter han.

Vil lære av feil

Kommunalsjef Torbjørn Ollestad sier at kommunen i Smedvika ikke har behandlet kravene til reguleringsplan strengt nok, siden de godtok et bygg uten at området var tilstrekkelig regulert.

– Det ser vi når vi går grundig gjennom klagesaken. Dette vitner også om at vi er en organisasjon som klarer å ta rev i seilene og ikke legger noe mellom når vi har gjort feil. Vi må prøve å lære av dette til neste gang, sier han til Lofotposten.

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten skal føre kaiskursaken, og de mener at vedtakene om ulovlig bygging er gyldige.

– Vi ser fram til rettens behandling av de krav som saksøkeren har reist, skriver han til NRK.