Hopp til innhold

Vurderer å grave ned flere kilometer med sjøkabel for å unngå nytt mysterium

Havforskningsinstituttets forskning ble stoppet da en kabel på mystisk vis forsvant. Klok av skade vurderer de å grave ned den nye kabelen på havbunnen.

Node 7

Node 7 er tilbake på havbunnen og havforskningsinstituttet har startet opp forskningen igjen.

Foto: UiB

I april 2021 forsvant 4,2 kilometer med kabel sporløst fra havdypet utenfor Vesterålen.

Den mystiske nyheten fikk oppmerksomhet både i Norge og i utlandet.

I juni kom konklusjonen fra politiet; etterforskningen viser at kabelen mest sannsynlig ble revet bort av et fiskefartøy, som deretter kappet kabelen.

De kunne imidlertid ikke bevise om dette har skjedd uaktsomt eller med forsett.

Saken ble henlagt.

Les også Russiske trålere krysset begge kablene før forbindelsen forsvant

AIS-sporing av russiske fiskefartøy

Havforskningsinstituttets arbeid satt på vent

Kabelbruddet har fått store følger for forskningen i havgapet utenfor Norge.

Før kabelen ble borte hadde forskerne flere såkalte noder som registrerer data fra havet utenfor Vesterålen og Lofoten.

Nodene ble tatt opp og ingen data ble samlet inn.

– Det er veldig, veldig trist. Men det er ikke noe å gjøre med det nå, sier HI-forsker Geir Pedersen til NRK.

Nå har de endelig fått i gang deler av utstyret.

– Nå er indre krets oppe og går igjen. Det tikker inn fersk data.

Fortsatt gjenstår mye arbeid før alt er tilbake til normalen, og flere tiltak vurderes for å unngå at kabelen blir kuttet på ny.

Les også Mysteriet på havbotnen: Finst «sjømonster» som kan flytte ti tonn kabel

3O8Bom8yIhU

Syngende hval, krabber og kreps

Rett før sommeren fikk altså forskerne ved havobservatoriet plassert ut en node igjen.

– Den begynte å samle inn data fra og med juni. Alt er stabilt og fungerer. En rekke måleinstrumenter, eksempelvis kamera, har fanget opp trollkrabber, kråkeboller og andre dyr.

De overvåker også batterigrupper i forbindelse med metan som siver opp fra havbunnen. I tillegg har de registrert flere store dyr:

En hval synger. Opptakene er gjort av Lofoten-Vesterålen havobservatorium.

– Hvorfor er det viktig at dette arbeidet blir startet opp igjen?

– Dette er en del av den permanente overvåkingen av kysten vår. Vi samler inn data over lang tid om hvordan miljøet endrer seg.

Han nevner alt fra temperatur, strømmer og dyrs vandringsmønster.

Node 7

En av nodene, blir plassert ut i havet igjen like før sommeren.

Foto: Guosong Zhang

– Vi kan bruke disse dataene til å forutsi flere ting, som bølger og strøm. Dette er viktig blant annet for næringslivet langs kysten.

Les også Uhyre sjelden kjempe fotografert: – Blir kanskje sett hvert tiende år

Verdens største skilpadde Havlærskilpadde

Vurderer å grave ned ny kabel

Selv om kabelbruddet medførte at forskningen ble satt på vent har det vært nok å gjøre.

– For det første har vi brukt mye tid på å finne ut hva som skjedde. Det viste seg jo at det ikke var en enkel jobb, sier Pedersen.

De har også brukt tid på å forbedring og testing av nodene. Samt forberede nye utsettinger.

Geir Pedersen, seniorforskar og prosjektleiar for «LoVe Ocean»

Geir Pedersen sier de er glade forskningen er i gang igjen etter «Kabelmysteriet». Det vil imidlertid ta lang tid før alt er tilbake slik det var.

Foto: Christine Fagerbakke / HI

– Vi har hatt nok å gjøre. Men kanskje ikke akkurat det vi egentlig har lyst å gjøre. Vi får satse på at ting holder seg gående fremover og at vi får ut flere noder som kan gi mer data.

– Er dere bekymret for at det samme kan skje igjen?

– Vi kan aldri være hundre prosent sikker på at det ikke kan skje igjen.

Les også PST varsla om mysterium på havbotnen: 10 tonn tung kabel sporlaust forsvunne

Den digre kabelen som forsvann

Pedersen legger til:

– Den noden som nå er plassert ut ligger i et vernede område i vår sone. Det er ikke lov å tråle langs bunnen der. Derfor føler vi oss trygge på at den er trygg.

Departementet har tildelt prosjektet 55 millioner kroner til å få alt på plass slik det var. Da vil de også plassere ut nodene lenger ut, som er mer utsatt.

Pedersen sier de vurderer tiltak for å unngå at kabler blir kuttet.

Node 7

Node 7 er tilbake i havet etter kabelbruddet.

Foto: UiB

– Vi vurderer å plassere det annerledes enn vi har gjort tidligere. Også er det aktuelt å eventuelt grave ned kabelen.

Anbudsprosess og leveringstid på ulike deler gjør at det fortsatt vil ta tid før forskningen er helt tilbake der de var før kabelbruddet.

– Tidligst neste år, men det kan ta lengre tid.

Les også PST varsla om mysterium på havbotnen: 10 tonn tung kabel sporlaust forsvunne

Den digre kabelen som forsvann