Hopp til innhold

Politiet henlegger kabelbruddet i Vesterålen: – Mest sannsynlig revet av et fiskefartøy

Troms politidistrikt har henlagt etterforskningen etter kabelbruddet ved Lofoten-Vesterålen havobservatorium grunnet manglende bevis.

Kabelen bærer preg av å være kuttet etter at den er revet løs, sier Troms politidistrikt. Kabelbrudd ved Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe).

Kabelen bærer preg av å være kuttet etter at den er revet løs.

Foto: Troms politidistrikt

– Etterforskningen viser at kabelen mest sannsynlig er revet bort av et fiskefartøy, som deretter har kappet kabelen, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt.

Tidligere har NRK omtalt den 10 tonn tunge kabelen som forsvant fra havbunnen utenfor Bø i Vesterålen.

Kabelen ble brukt av Havforskningsinstituttet. Den ga forskerne verdifull informasjon og bilder fra dypet av havet.

Kabelen kan også fange opp norske ubåter og marineskip, eller andre som ligger gjemt i våre farvann. FFI sørger for at sensitive data ikke deles videre.

Derfor ble det fort krisestemning da det viste seg at 4,2 km av overvåkningskabelen var sporløst forsvunnet.

Siden da har forskere, politi og PST forsøkt å finne ut hva som har skjedd.

Selve kabelbruddet antas å ha skjedd i april i fjor, men det var først etter inspeksjon med fjernstyrt undervannsdrone i september at det ble avdekket at kabelen var revet bort, og saken ble politianmeldt i oktober.

I slutten av november ble store deler av den savnede kabelen funnet av forskningsskipet G.O. Sars.

Lovlig fiske i området

Politiet har etterforsket to kabelbrudd i Norge på kort tid for å finne ut om det ligger en kriminell handling bak, og begge har nå blitt henlagt. NRKs undersøkelser viser at flere av de samme russiske fiskefartøyene var i området ved begge hendelsene.

Det har ikke vært mulig å bevise fartøy som har forårsaket hendelsen eller om selve kabelbruddet har skjedd uaktsomt eller med forsett, og straffesaken er derfor henlagt, sier Jørgensen.

Kabelen samler informasjon fra en rekke observasjonsplattformer på havbunnen utenfor Lofoten, og forsyner samtidig undervannsplattformene med strøm fra land.

De opplyser i en pressemelding at etterforskningen har bestått i blant annet informasjon fra ansatte ved Havforskningsinstituttet, gjennomgang av fartøydata i det aktuelle området og tidsrommet.

Den digre kabelen som forsvann

Tidligere har NRK omtalt den 10 tonn tunge kabelen som forsvant fra havbunnen utenfor Bø i Vesterålen.

Foto: Havforskingsinstituttet

De har også gjort tekniske undersøkelser av den avrevne kabelen, og undersøkt funn av isolasjonsmateriale i strandsonen som sannsynligvis stammer fra kabelen.

Videre har de gjennomført avhør av mannskap på en russisk tråler som var i det aktuelle området da kabelbruddet ble registrert.

I området har det over lang tid foregått fiskeriaktivitet, og aktiviteten er lovlig i henhold til fiskerilovgivningen, sier Jørgensen i politiet.

Les også: Brudd på sjøkabel på Svalbard – heller mot at mennesker står bak

Sysselmesterens skip under feilsøkingen på sjøkabelen som kobler Svalbard til fastlandet.
Sysselmesterens skip under feilsøkingen på sjøkabelen som kobler Svalbard til fastlandet.

Kabel gjenfunnet

Bildet viser området der den forsvunnede kabelen ble funnet.

Har sett på sammenheng

Etterforskningen av fiberkablene som ble brutt mellom fastlandet og Svalbard i januar i år ble henlagt på grunn av manglende bevis i mars.

Politiet har sett på mulige sammenhenger mellom de to sakene, uten at det forandrer utfallet i noen av dem.

Jobber for fullt

Prosjektleder hos Havforskningsinstituttet, Geir Pedersen, er ikke overrasket over at saken er blitt henlagt. Han sier det er fryktelig vanskelig å finne ut hva som har skjedd, og hvorfor.

Havforskningsinstituttet fikk midler i juni via revidert statsbudsjett til å bygge opp kabelen igjen, sier prosjektlederen

Vi jobber nå for fullt gjennom og over sommeren med å forberede anbudene og bestillingene for å kunne få kabelen på plass igjen.

Pedersen er klar på at dette vil ta tid, da nye deler tidligst vil være klar til neste år.

Rettelse: NRK skrev først at «kabelen ble brukt av Havforskningsinstituttet. Den ga forskerne verdifull informasjon og bilder fra dypet av havet. Men også sensitiv informasjon. Blant annet om ubåt-aktivitet i området».

Den siste setningen er rettet til «kabelen kan også fange opp norske ubåter og marineskip, eller andre som ligger gjemt i våre farvann. FFI sørger for at sensitive data ikke deles videre».

Les også: Mysteriet på havbunnen: Siste del av kabelen er funnet

Den digre kabelen som forsvann
Den digre kabelen som forsvann