Hopp til innhold

Johanne (84) trår til i sykehuskrisen: – Takknemlig for å få muligheten til å jobbe

Alder er ingen hindring for Johanne (84), som nå hjelper et sykehus i krise. Tall fra NAV viser at hun slett ikke er alene om det.

Johanne Rudborg

JOBBER FORTSATT: – Når jeg forteller pasientene mine at jeg er 84 år, er det ingen som tror meg, sier hjelpepleier Johanne Rudborg. 

Foto: Barbro Andersen / NRK

Flere av landets sykehus melder om fulle akuttavdelinger og kapasitetsproblemer. Den pressede situasjonen har ført til at St. Olavs gått over til gult beredskap.

I tillegg sliter sykehusene med mangel på kvalifiserte vikarer i sommerturnusen. En tredjedel av personellet er allerede ute i ferie og må erstattes med vikarer.

– På de verste dagene kan vi bruke hele dagen på å få leid inn personell for ett døgn, sukker enhetsleder Ragnhild Pedersen ved HR-avdelingen ved Nordlandssykehuset.

HR-sjefen Liss Eberg bekrefter at situasjonen er svært krevende. Det er også full tørke hos eksterne vikarbyrå.

– Det er mye verre i år enn tidligere år. Og vi har jobbet med dette siden januar, da vi så at dette kom.

Størst er behovet for sykepleiere. Men det mangler også helsefagarbeidere, assistenter, enkelte legespesialister og bioingeniører.

Nå ber sykehuset pensjonerte sykepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiestudenter og personer som tidligere har jobbet som assistenter ved sykehuset om å melde seg.

Blant annet kan pensjonerte sykepleiere jobbe ubegrenset uten trekk i pensjon til 1. september.

Les også Desperate etter arbeidskraft: Mener Jon Eirik (67) er løsninga

Jan Eirik Nygård, portrett

En av dem som allerede har meldt seg til tjeneste som tilkallingsvikar er Johanne Elisabeth Rudborg (84).

– Jeg er såpass frisk at jeg fortsatt kan jobbe, og er takknemlig for å få muligheten.

Selv om hun ikke lenger har ansvar for å dele ut medisiner, gjør hun en viktig jobb med pleie og omsorg.

– Jeg steller ofte pasienter som er på alder med barna mine. Da tenker jeg på hvor heldig jeg er.

Johanne Rudborg utenfor sykehuset i Bodø

GIVENDE JOBB: Johanne Rudborg synes det er synd at norsk ungdom velger bort helsefagene. Men hun kan skjønne hvorfor. – Det er fysisk tungt arbeid. Så er det lønna. Den må opp for å gjøre disse jobbene mer attraktiv. Det har rike Norge råd til, mener hun.

Foto: Barbro Andersen / NRK

På det meste jobber hun fire vakter i uka.

– Jeg gjør dette fordi jeg liker det. Det er givende å jobbe med mennesker, og jeg liker at det er noen som trenger meg. Og så er jeg en urolig type. Jeg må ha noe å styre med, sier 84-åringen.

HR-sjefen roser Johanne og andre pensjonister for innsatsen.

– Det er helt fantastisk at Johanne Rudborg vil bidra. Vi har flere pensjonister i jobb, men ikke mange som er over 80. Pensjonistene tidligere ansatte med lang erfaring og mye kunnskap.

Avlyser planlagte operasjoner

Selv med pensjonister på laget har bemanningskrisen ved sykehuset fått konsekvenser.

Sykehuset har vært til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som kan vente til etter ferien.

Beate Sørslett, som er viseadministrerende direktør ved sykehuset er bekymret.

Beate Sørslett (Viseadministrerende direktør), Liss Eberg (HR-sjef), Cecilie Vasset (Avdelingsleder).

BEMANNINGSKRISE: – Det er viktig at personalet får sin velfortjente ferie etter en lang periode med pandemi, sier HR-sjef Liss Eberg. Her sammen med viseadministrerende direktør Beate Sørslett (t.v.) og avdelingsleder Cecilie Vasset (t.h.).

Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Det er svært utfordrende. Vi har store hull i bemanningsplanene, særlig ved sykehuset i Bodø og i Vesterålen. Mange ansatte har allerede har strukket seg veldig langt med dobbeltarbeid og overtid.

Korridorpasienter

Ved enkelte sengeposter har det begynt å fylles opp med korridorpasienter.

– Enkelte dager har det vært kritisk fullt ved akuttmottaket. I perioder har medisinsk sengepost i Vesterålen har vi hatt opp mot 160 prosent belegg. Det er svært utfordrende, og gir en risiko for pasientskader, sier Sørslett.

Les også Geir Andre får ikke legehjelp i fengselet: – Han bare pakka på dagen og dro

Geir Andre

Hun er også bekymret for de ansatte. Bak seg har de hatt en krevende periode med pandemi.

De ferske sykepleierne Inga S. Martinussen (22) og Ingeborg D. Stokvik (21) har akkurat startet i sine første jobber som sykepleiere.

Inga S. Martinussen gjør klar medisin til pasienter.

NY JOBB: Norge mangler 7000 sykepleiere, og nå står ferien for døren. Sykepleier Inga S. Martinussen (22) har sin første uke på jobb ved Nordlandssykehuset.

Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Foreløpig er vi under opplæring, men det er nok å gjøre. Vi føler likevel at vi greier å ta vare på pasientene.

Fylles opp med utskrivingsklare pasienter

Sykehuset sliter også med pasienter som ikke trenger behandling fra spesialisthelsetjenesten men er personer som trenger pleie.

Kommunene har ikke kapasitet, og da ender de opp på sykehus i stedet.

Det skyldes ikke motvilje hos kommunene, men at de står i samme spagaten som sykehusene, ifølge Sørslett.

Les også Krise i helsevesenet: Sykehjemsleder Sandra (32) bretter opp ermene og tar vakter selv

Sykehjemsleder Sandra Lupsic ved Yttern sykehjem i Mo i Rana.

Bare i mai var det 340 liggedøgn knyttet til utskrivingsklare pasienter på Nordlandssykehuset.

– Dette er pasienter som egentlig ikke skal være i spesialisthelsetjenesten. Og som går ut over de som trenger akutt helsehjelp eller annen spesialisthelsetjeneste, sier Sørslett.

HR-sjef Liss Eberg frykter at også Nordlandssykehuset må øke beredskapen i sommer.

– Vi er bekymret og forberedt for at det blir neste steg. Heldigvis har vi et godt samarbeid med de tillitsvalgte.

Hver tiende pensjonist i arbeid

Avdelingsdirektør i kunnskapsavdelingen i NAV, Ole Christian Lien, sier han er imponert over 84 år gamle Johanne Rudborg.

Og hun er slett ikke alene om være i arbeid som alderspensjonist.

– Det er ganske vanlig at pensjonister jobber.

– Hvis man ser på hvor mange som mottar alderspensjon og som fortsatt er i jobb, så er dette tallet 109.000. Det er et høyt antall.

Dermed er hver tiende alderspensjonist i jobb. Over halvparten av disse jobber heltid.

Ole Christian Lien byline

DIREKTØR: Ole Christian Lien er avdelingsdirektør for kunnskapsavdelingen i NAV.

Foto: Eivind W. Skifjeld

– Dette har økt kraftig over tid, sier han.

For 20 år siden var tallet 22.000, og for 10 år siden hadde tallet steget til 68.000.

Det er det to grunner til:

– Den viktigste er at eldre jobber lengre enn før. Men det har også sammenheng med innføringen av fleksibel pensjonsalder fra 62 år med pensjonsreformen i 2011.

Dermed er det flere som tar ut alderspensjon flere år før de slutter å jobbe.

Her jobber flest seniorer

Det er i yrkene helsefagarbeidere og butikkmedarbeidere at man finner flest pensjonister i jobb. Dette har sammenheng med at de er de to vanligste jobbene i Norge.

Ser man derimot på andelen som jobber lenge, er det andre yrker som peker seg ut, sier Lien.

– Da er det prester, leger, tannleger, universitets- og høyskolelærere og sivilingeniører. Det er en litt annen måte å se tallene på.

Les også 114. 000 unge står utenfor – Olaug (25) var uten jobb i seks år

Olaug

Men det er ikke bare hos seniorene at det jobbes mye.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det har kommet 126.000 flere sysselsatte det siste året.

Én tredjedel av disse er mellom 15 og 24 år.

Dermed er også sysselsettingen blant unge rekordhøy.

– SSB peker på at det er sammenheng med at det er mange ledige stillinger i yrker hvor det er mange unge, eksempelvis i hotell og restaurantnæringen, sier Lien.