Hopp til innhold

Geir Andre får ikke legehjelp i fengselet: – Han bare pakka på dagen og dro

I mer enn to år har det i perioder ikke vært lege i det eneste høysikkerhetsfengselet mellom Trondheim og Bodø. – Sånn skal det ikke være i et fengsel i 2022, sier Geir Andre.

Geir Andre

FÅR IKKE LEGEHJELP: Geir Andre mener det haster å finne en løsning slik at de innsatte får et tilbud om lege inne i fengselet.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

«Alle» er enige om at slik skal det ikke være i et fengsel i 2022.

I et par år har det vært store problemer med legedekninga i fengselet på Helgeland i Nordland.

Slik er det også i flere andre fengsel, til tross for at alle innsatte i fengsel har krav på samme legehjelp som befolkninga ellers.

Uten lege i fire uker

Det er fengselslegen og ikke fastlegen som har ansvaret for oppfølginga i fengsel.

I Mosjøen skal fengselslegen være på plass en dag i uka.

Nå er de igjen inne i en periode der de er uten lege – denne gangen i fire uker.

– Det er trist at man ikke kan få den riktige hjelpa man trenger i et fengsel i 2022, sier Geir Andre.

Større behov for helsehjelp

En ny undersøkelse gjort på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at innsatte i norske fengsler opplever et økt omsorgsbehov.

Ansatte i fengsler og i helsetjenesten rapporterer om at innsatte har mer omfattende psykiske lidelser, somatiske sykdommer og aldersrelaterte lidelser nå enn tidligere.

Samtidig er mange fengsel gamle, umoderne og lite tilpassa behovet for helsehjelp.

– Vi hadde nettopp en lege som var her i en måned kanskje. Så bare på dagen pakka han og dro.

– En krangel som går utover oss

De innsatte, de ansatte, kriminalomsorgen i Nordland og Vefsn kommune mener alle at de opp til 15 innsatte ikke får god nok legehjelp.

Men ingenting skjer.

– Det er liksom blitt en krangel mellom fengselet og helse, som igjen går utover oss.

Fengselet i Mosjøen

Fengselet i Mosjøen på Helgeland er ett av tre fengsler i Nordland.

Foto: Frank Nygård / NRK

Fikk panikk på cella under brannen

Sjøl har Geir Andre slitt med rusproblemer og ønsker behandling når han kommer ut.

– Jeg skulle få en lege til å sende ei henvisning til Trondheimsklinikken. Men det er jo ikke mulig å få til når vi ikke har lege.

Han forteller at han heller ikke har fått god nok hjelp etter brannen i fengselet i mars 2021 der en av de innsatte døde.

– Jeg fikk panikk inne på cella. Det var vel jeg som banka høyest og fikk kjenne på kroppen hva panikk er. Vi ble sendt til andre fengsel der jeg fikk hjelp, og det ble anbefalt å fortsette med traumebehandlinga her. Men det har vi ikke fått til.

Seks kvadratmeter uten vindu

En innsatt skal ha samme rettigheter når det gjelder helsetjenester som resten av befolkninga.

Det er vertskommunene til et fengsel som har ansvaret for legedekninga. Men Vefsn har som mange andre kommuner problemer med å få tak i nok leger. Og det er heller ikke attraktivt for leger å jobbe under slike forhold.

Det er Vefsn kommune som har ansvaret for legedekninga i Mosjøen fengsel.

Lill Inger Reinfjell

Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helse Vefsn kommune

Foto: Privat foto

Enhetsleder for helsetjenesten Lill Inger Reinfjell beskriver rommet legen har å bruke i fengselet slik:

– Det er veldig ugreit. I praksis så er det et rom på seks kvadratmeter inne i bygget. Ikke noe vindu, ikke undersøkelsesbenk, ingen mulighet til lufting, det er plass til en kontorpult og en liten stol. Hvis du prater for høyt så høres det ut på gangen.

Kommunen: – Det blir uverdig

Rommet som beskrives som uegna til å ta imot pasienter.

– I forhold til sikkerhet så er det ikke to utganger. Det gjør at når innsatte er inne hos legen må ei fengselsvakt stå utafor dør.

Bryter dere da ikke loven når det ikke er lege i fengselet en dag i uka?

– Nei, vi bryter ikke loven for vi ivaretar at folk får legetjenester når de trenger det. Det blir mer tungvint, for de må inn på legekontor og bruke fastleger. Men dette er ikke et rom det går an å sitte i over tid, det blir uverdig.

Reinfjell medgir at de ikke har nok leger. Men hun mener lokalene er det største problemet.

Kriminalomsorgen: – Krevende

Når tilsatte tar med en eller flere innsatte ut av fengselet kalles dette ei framstilling.

Dette er ressurskrevende for de ansatte.

Mette Moe, enhetsleder i kriminalomsorgen i Nordland, sier hun har stor forståelse for at innsatte blir fortvilt.

– Det å sitte inne under soning og ikke få den hjelpa du føler du har behov for er vanskelig og jeg skjønner at det er en krevende situasjon.

Mette Moe, enhetsleder Kriminalomsorgen i Nordland

Mette Moe, enhetsleder Kriminalomsorgen Nordland

Foto: Aleksander E. Hage, KDI

Moe sier de som jobber i fengselet også er utålmodige og venter på en løsning. De skulle gjerne brukt tida på noe mer meningsfullt sammen med de innsatte enn å følge dem til lege i byen.

Hun sier det har vært tilfeller der henvisninger til sykehus eller behandling burde ha vært sendt tidligere.

– Man vil jo ha behandling fortest mulig. Når det blir utsettelse fordi det er mangel på legekontakt så synes vi det er kritisk. Det skaper utrygghet og uforutsigbarhet.

Samme dårlige lokaler andre steder

Det er ikke bare i Mosjøen de innsatte ikke får et fast tilbud om lege inne i fengselet.

På Fauske, lenger nord i Nordland, har de helt siden nyttår vært nødt å ta de innsatte med til lege utenfor fengselet. Der har de samme problemet med dårlige lokaliteter, ifølge Moe.

I Bodø har de fast fengselslege, men også der er det behov for investeringer. Moe sier de jobber på spreng for å finne ei løsning alle tre stedene.

– Det jobbes med det nå og i et ganske bra tempo også. Nå mangler vi de siste avklaringene på hva som skal skje videre.

Får ikke planlagt løslatelsen

Mens brevene går fram og tilbake mellom Kriminalomsorgen og kommunen venter Geir Andre på en legetime.

Foreløpig får han ikke sendt inn søknaden om en plass på rusklinikk etter endt soning.

Geir Andre mener dette er kommunens ansvar uansett, sjøl om de ikke har de rette fasilitetene.

– Hvor ofte ligger man på en benk, tenker nå jeg. De fleste her har mye psykiske problemer. Mange har drevet med rus og opplevd mye i barndommen.

Han mener de innsatte må få komme til en lege uansett forholdene i fengselet.

– Vi har flinke ansatte her som prøver å hjelpe oss. Men det skal ikke være sånn som dette. Men jeg kan jo ikke gi opp fordi det ikke er en lege her, sier trønderen og ser fram mot løslatelse.