Hopp til innhold

Henrik får 10.000 kroner ekstra for å jobbe heile sommaren

Det er rekordstor mangel på sommarvikarar. No lokkar fleire arbeidsgivarar med ekstra pengar viss sommarvikarane droppar sommarferien.

Henrik Sjåmo

GOD AVTALE: Henrik Sjåmo (28) takka ja til Vefsn kommune sitt tilbod.

Foto: Henrik Rynning Sjåmo

– Økonomien får betydning når ein ser på fleire alternativ, seier Henrik Sjåmo (28) frå Vefsn i Nordland.

Han studerer siste semester på juss-studiet i Bergen, men har søkt sommarjobb innan helse og omsorg i Vefsn kommune.

Dei tilbyr nemleg 10.000 kroner ekstra til dei som kan jobbe seks veker samanhengande i fellesferien.

Ifølge Nav er det rekordstor mangel på sommarvikarar i år. Frå januar til april blei det lyst ut 38 400 sommarjobbar. Det er 63 prosent fleire enn i fjor og nesten dobbelt så mange som i 2019.

I april i år er det lyst ut fleire sommarjobbar enn i nokon andre månader i åra 2018–2021.

Bonusen på 10.000 kroner var ein sentral faktor då Sjåmo skulle bestemme seg.

– Eg synest det er eit kjempegodt grep. Det blir lukrativt for arbeidstakarane, i tillegg til at arbeidsgivar får sikra kontinuitet og kvalitet til brukarane, seier han.

Henrik Rynning Sjåmo

USLÅELEG KOMBINASJON: Henrik Sjåmo vurderte å ta ein jobb som var meir relevant for studieløpet, men kombinasjonen med ekstra pengar og at det var i heimtraktene snakka til han.

Foto: Privat

Stor mangel på arbeidskraft

Ferske tal frå Nav si bedriftsundersøking viser at bedrifter over heile Noreg har vanskar med å finne nye tilsette.

Les også Bedriftene skrik etter sånne som Iselin (30): – Mangel på arbeidskraft er komen for å bli

Iselin Alfheim jobbar.

Bedriftene manglar over 70.000 arbeidstakarar. Det er det høgaste talet sidan 2008.

Norske kommunar er desperate etter arbeidskraft, spesielt til helse- og omsorgssektoren.

Størst mangel på arbeidskraft er det i Nordland fylke.

No er det fleire kommunar som lokkar vikarar til helse- og omsorg med ekstra pengar.

Vefsn kommune tilbyr 10.000 kroner ekstra. Trondheim kommune tilbyr 15.000 kroner. Porsgrunn stiller med ein bonus på 20.000 kroner.

Bonusen gjeld vikarar i helse- og omsorgstenesta.

Rift om studentane

Mange studentar har til vane å jobbe deltid parallelt med studiane, og sommaren er ei god moglegheit for studentar å få litt ekstra inntekt.

– Eg trur alle kommunane eigentleg slit med å få feriekabalen til å gå opp. Og det er rift om studentane, dei er veldig attraktive.

Henrik Sjåmo i Vefsn

FRÅ VEFSN: Henrik brukar fritida si blant anna på å gå tur i heimtraktene.

Foto: Privat

Det seier Rachel Berg. Ho er kommunalsjef for helse og omsorg i Vefsn kommune.

Berg fortel at det generelt har vore utfordrande å få ferieturnusen til å gå opp, men særskilt vanskeleg er det i år.

Koronapandemien har medført høgare sjukefråvær og større slitasje blant dei tilsette, som har jobba gjennom heile pandemien.

– Vi har eit behov for å sikre at dei får tatt ut ferie, seier Berg.

Kunne du tenkt deg å jobbe i fellesferien mot å få ekstra pengar?

– Veldig tøff marknad

– Det er rett og slett ikkje nok menneske til å ta jobbane som er ledige. Då blir det stor konkurranse om ressursane, seier Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i Manpower Group.

Han synest Vefsn kommune har gjort eit kreativt grep.

Viss studentane også ber om ferie, kan det nemleg bli kluss i kabalen for arbeidsgivarar som allereie prøver å tette hola i eigen arbeidsstokk.

Då må du konkurrere på alle område du kan, og løn er sjølvsagt eit av dei, seier han.

Sven Fossum DNB

UTFORDRANDE: – Råde vi generelt gir til studentane er å jobbe samanhengande, seier Sven Fossum.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Geir Anders Rybakken Ørslien

Siste året som sommarvikar

No er Henrik Sjåmo i full gang med å levere eksamen. Det er siste semester som juss-student i Bergen. Til hausten ventar ein ny jobb i eit advokatfirma.

Då rekk han også eit par veker med fri.

– Tilbodet er ein god kompensasjon for å elles gi frå seg mykje av feriar og slikt. Og brukarane i omsorgsbustadene får kontinuitet, så det er bra for alle partar, seier han.

Les også Nav: Slik kan arbeidsmarkedet bli frem mot 2035

Pressekonferanse etter NAV-saken