Hopp til innhold

114.000 unge står utenfor – Olaug (25) var uten jobb i seks år

Flere unge faller ut av skole og arbeidsliv, ifølge ny rapport fra SSB. For Olaug Meløysund tok det seks år å komme tilbake i jobb.

Olaug

Olaug Meløysund (25) måtte flytte fra Meløy til Bodø for å få hjelp.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Olaug Meløysund (25) droppet ut av videregående skole for seks år siden.

Hun fikk diagnosen angst.

– Jeg slet veldig mye og klarte ikke å komme ut av det.

Det startet en lang periode med utenforskap, arbeidsledighet og psykiske problemer.

Unge voksne som ikke er i utdanning, opplæring eller sysselsetting representerer et økende problem i Norge.

Nye tall fra SSB viser at 11,2 prosent av unge i aldersgruppen 15–29 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020.

Andelen økte med 0,7 prosentpoeng mellom 2019 og 2020.

– Denne utviklingen på arbeidsmarkedet kan sees i sammenheng med koronapandemien og har vært sterkere for de unge enn for den øvrige befolkningen, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Forskermiljøet bekymret

– Andelen uføre har vært relativt stabil de siste årene, men det er blitt færre eldre og flere unge.

Vigdis Sveinsdottir er forsker innenfor arbeidsliv og inkludering ved Norwegian Research Centre. Hun har blant annet forsket på unge som faller utenfor.

Utviklingen er bekymringsfull, mener hun.

– Vi snakker om aldersgruppen mellom 16 og 29 år her, og blant disse er det mellom seks og 10 prosent som står utenfor både skole og arbeidsliv.

Doktorgradsstipendiat Vigdis Sveinsdottir i NORCE

Doktorgradsstipendiat Vigdis Sveinsdottir i NORCE.

Foto: Rune Rolvsjord / NORCE

Rammer bygdene hardere enn byene

Forskerne vet veldig lite om hvem de unge på kanten er. Det kan være folk som jobber svart, folk som blir forsørget av familie, eller på andre måter har meldt seg ut av samfunnet.

– En god del av de som faller utenfor, trenger vi ikke å bekymre oss for. De kommer til å komme seg videre for egen maskin. Det kan være de kortidsarbeidsledige. Eller de som tar seg en friperiode.

Men mange blir utenfor lenge. Litt for lenge. Og da blir det stadig verre og komme seg tilbake.

– De bor ofte hjemme hos foreldre som forsørger dem. Hovedutfordringen er de som har gitt opp. De som tror de hverken kan fungere i jobb eller utdanning, og heller ikke søker dette.

Forskeren ser en tydelig trend.

– Utenforskap rammer flere unge på bygda enn i byene. Dette kan skyldes at folk flytter til byene når de får arbeid eller skoleplass, eller at det finnes færre jobber i bygdene.

Sveinsdottir mener nøkkelen til å få mennesker ut av denne situasjonen er individuell tilpasning.

– Det handler om oppfølging som er tilpasset den enkeltes interesser og behov. Hva de ønsker å arbeide med, og hvilke utfordringer de har som enten må adresseres eller legges til rette for i en jobb.

Fylkeskommunen ønsker samarbeid

I underkant av 7000 unge under 30 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring i Nordland, ifølge fylkeskommunens egne tall. Det har ikke lyktes NRK å få tak i tall fra andre fylker.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er også bekymret for utviklingen.

– Dette er krise for den enkelte som ikke får realisert potensialet sitt, men det er også krise for samfunnet som trenger kompetanse og arbeidskraft.

Han mener situasjonen ikke er bærekraftig.

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ansvaret ligger hos fylkeskommunen og videregående opplæring, mener han. Men han ser også behovet for et tettere samarbeid mellom kommunene og helsevesenet.

Det blir stadig vanskeligere for unge uten fullført videregående opplæring å få en fot innenfor arbeidslivet. Det er krav til høyere kompetanse i arbeidslivet enn før. Og stadig mer automatiseres.

– Nordland fylke har lenge ligget lavt på statistikken for fullført videregående utdanning og nå ser man at de som havner utenfor, også sliter med å skaffe seg arbeid og inntekt.

Flyttet til større by og kom ut i jobb

I dag er Olaug Meløysand tilbake i jobb.

Etter at hun flyttet fra bygda til en større by – Bodø, ble hun fanget opp av arbeidsinkluderingsbedriften Frem.

Der fikk hun mer individuell oppfølging. Det ble veien ut av utenforskapet.

– Jeg har fått min egen veileder som følger meg opp. Hun hjelper meg både praktisk og i kontakten med Nav og andre offentlige kontor. Og jeg har fått et arbeid jeg trives med.

Olaug

Olaug Meløysund (25) og terapihunden Kanto.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I dag jobber hun i administrasjonen til Bodø håndballklubb.

– Alt er forandret, sier Olaug Meløysund.

Støtte fra familie og opplevelsen av å bli tatt på alvor i systemet, ble avgjørende. Nå ser hun lyst på fremtiden.

– Veien kan være tung og lang, men det finnes håp og det finnes hjelp.