Hopp til innhold

Sprengte akuttavdelinger – hever beredskapen ved flere sykehus

Akuttinnleggelser skyter i været, uten at sykehusene har en god forklaring.

Bilde av deler av fasaden til St. Olavs hospital i Trondheim. Foran ser vi et skilt med "ambulanseinngang", "akuttmottak" og "hjerte-lunge-senteret"

GUL BEREDSKAP: Det er flere samtidige hendelser som gjør at sykehuset nå må heve beredskapen.

Foto: ANDERS WERNER ØFSTI / NRK

Både i Trondheim, Stavanger og ved et sykehus i Oslo meldes det om fulle akuttavdelinger og kapasitetsproblemer.

Ny koronabølge, utskrivingsklare pasienter som ikke kan tilbakeføres til kommunen, personer fra Ukraina som trenger medisinsk hjelp og en påbegynt eldrebølge trekkes frem som mulige forklaringer.

Men ingen har klare svar.

– Vi vet jo ikke hvorfor det er så mange akutte innleggelser på norske sykehus. Det er jo ikke bare på St. Olav. Vi ser at dette skjer på alle sykehusene, og det er vel ingen som helt har forklaringen på det.

Det sier Grethe Aasved, sykehusdirektør St. Olavs hospital.

Utfordrer pasientsikkerheten

St. Olavs hospital gikk onsdag kveld over til gul beredskap.

Det er en rekke samtidige hendelser som gjør at sykehuset nå har kapasitetsproblemer.

Antallet akuttpasienter har økt, og Aasved sier det er snakk om indremedisinske lidelser, og ikke knyttet til ulykker. I tillegg merker sykehuset pågangen fra ukrainske pasienter og en økning av covid-19-pasienter.

Pasientene hoper seg derfor opp i akuttmottaket.

– Det kan bli farlig når vi ikke får de videre inn i sykehuset der de skal behandles. Det utfordrer pasientsikkerheten, sier Aasved.

Sykehusdirektøren betegner situasjonen i forkant av sommerferien som svært krevende.

Grethe Aasved

Sykehusdirektør Grethe Aasved mener pasientsikkerheten utfordres av den økte pågangen på akuttmottaket.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Må utsette operasjoner

St. Olav har også en høy andel utskrivningsklare pasienter, noe som har vært med på å føre til behovet for økt beredskapsnivå.

På grunn av situasjonen har sykehuset bestemt at innleggelser og operasjoner som kan vente, skal utsettes.

Sykehusdirektøren kan ikke si noe om omfanget av utsettelser, og påpeker at hvilke pasienter som får sine innleggelser utsatt blir en konkret medisinsk vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Frykter dere at situasjonen kan bli verre?

– Ja, vi er bekymret. Det er så mye samtidighet her, og det har vi ikke kontroll over. Samtidig skal ingen i vår region bli redde for å bli syke. Vi prioriterer nødvendig beredskap for å ta imot øyeblikkelig hjelp, sier Aasved.

Hun beskriver situasjonen for de ansatte som veldig krevende og berømmer de for innsatsen i en krevende periode.

– Jeg vil gi en enorm honnør til de ansatte som står i dette over så lang tid og hvordan de strekker seg, sier hun.

Mangler bemanning

Også helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune forteller at situasjonen har vært uventa.

– Kapasiteten er marginal, det er bare å erkjenne det, sier Wenche Dehli.

Hun tror den pressede situasjonen skyldes mangel på kvalifiserte vikarer i sommerturnusen.

Dehli uttaler til NRK at situasjonen er vanskeligere nå enn under sommerne med korona.

– Vi satser på å opprettholde et forsvarlig helsetilbud til alle innbyggere, det er vår hovedoppgave. Det kan hende vi må ty til å redusere tjenestenivået litt, sier direktøren.

Likevel forklarer hun at flere tjenester har vært marginalt bemannet i to år, og at det har gått fint.

– Men jeg er bekymra for et tøft arbeidsmiljø, og at de som mottar tjenester vil få litt dårligere kvalitet enn det vi helst skulle ha tilbudt dem, sier Dehli.

Wenche Dehli

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli, er bekymret for situasjonen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ahus: – Krevende situasjon

Akershus universitetssykehus opplever også en økt pågang.

«Det er for tiden mange innleggelser for ulik type øyeblikkelig hjelp og en krevende driftssituasjon i akuttmottaket og flere sengeområder» skriver Ahus i en e-post.

Sykehuset skriver at det har vært en økning i covid-19-pasienter som bidrar til en krevende situasjon, men at det likevel ikke er denne gruppen som er hovedårsak til den økte pågangen.

«Ahus har gjennom pandemien utviklet planer for å håndtere mulig økt tilstrømning, og vi følger situasjonen nøye» skriver sykehuset.

Akershus universitetssykehus

Også på Ahus er driften på akuttmottaket presset.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Flere med korona

Ved Oslo universitetssykehus er det også flere innlagte med korona. Mandag 20. juni var 19 det innlagte med covid-19 som hoveddiagnose.

– Det er riktig at det er flere med covid innlagt nå, de fleste eldre mennesker med forverring av andre plager og kun lettere syke av selve covid-tilstanden. Det bidrar imidlertid til at totalbelastningen blir stor, sier Anne Maagaard som er avdelingsleder ved Avdeling for infeksjonsmedisin.

Hun er spent på hvordan sommeren blir, siden vi nå lever som normalt igjen.

– Helsearbeidere gleder seg jo også til ferien så jeg håper vi kommer oss gjennom dette på en ikke for inngripende måte, sier Maagaard.

Dobling i akuttinnleggelser

Universitetssykehuset i Stavanger gikk tidligere i uken over i grønn beredskap.

Beredskapen øker fordi sykehuset mottar langt flere pasienter enn forventet. Sykehuset har sett over tid at gruppen pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp har økt.

De har nå 150 akuttinnleggelser i døgnet. Dette er dobbelt så mange som normalt.

På onsdag måtte syv av pasientene på hjerteavdelingen ligge på gangen.

– Det er press på hele huset. Vi må prøve å hjelpe til på andre poster, hvis vi har et ledig rom eller ledig korridorplass, sier sykepleier Kjellaug Hagen Bakkedal.

Sykepleiere ved SUS

Kjellaug Hagen Bakkedal jobber som sykepleier på Stavanger universitetssykehus. Hun sier hele sykehuset er presset.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Eldar Søreide er fagdirektør ved Helse Stavanger og tror det er eldrebølgen som er forklaringen på det økte presset på sykehuset.

– Mange tenker nok at det er et uttrykk for at befolkningen generelt blir eldre. Da har du mer behov for helsetjenester og øyeblikkelig hjelp, sier Søreide.

Les også: Hensynet til pasienten veier tyngst – St. Olav utsetter å innføre nytt journalsystem

Helseplattformen, opplæring på St. Olav
Helseplattformen, opplæring på St. Olav