Hopp til innhold

Hemmelig dokument: Ser på muligheten for å fjerne flere akuttsykehus i nord

Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus. Det viser et internt arbeidsdokument fra gruppa i Helse Nord som skal se på akuttilbudet i regionen.

Nye Narvik sykehus åpner i 2024

Våren 2024 skal det nye sykehuset i Narvik til 4 milliarder kroner etter planen ta imot sin første pasient. Men nå skaper et hemmelig dokument usikkerhet rundt fremtiden til sykehuset.

Foto: Frida Brembo / NRK

NRK har fått tilgang til et hemmelig dokument som er laget i forbindelse med Helse Nord sitt arbeid med omorganisering av sykehusene i nord.

Dokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

Det man skal vurdere er blant annet:

Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

Helse Nord har oppnevnt fem arbeidsgrupper, som alle skal levere to alternativer til dagens organisering.

Disse alternativene skal det utføres en ROS-analyse på.

I tillegg skal de gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet.

Det er arbeidsgruppa som ser på akuttfunksjoner og planlagte funksjoner som har laget oversikten:

Men noen steder skal det bygges opp

Og når noen sykehus svekkes skal andre styrkes, viser oversikten.

I oversikten NRK har fått tilgang til er det skisses alternativer om å bygge opp sykehusene i Hammerfest, Harstad, Vesterålen og ett av sykehusene på Helgeland.

Det skal også vurderes å gjøre Kirkenes, Lofoten og ett av sykehusene på Helgeland til DMS-er.

Les også Både i Kirkenes og Narvik er man i ferd med å bygge nye sykehus.

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Likevel kan det se ut som om de to sykehusene ikke er trygge.

Det ligger også an til kraftige kutt innen fødetilbud i hele landsdelen.

Helse Nord: Alle gruppene skal lage forslag

NRK har forelagt Helse Nord dokumentet.

– Dette er et internt arbeidsdokument. Vi kommenterer ikke dette, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Ingrid Bredesen Hangaas i Helse Nord.

Tonje Hansen er leder koordineringsgruppen i utredningsarbeidet i Helse Nord RHF, og svarer ut mer generelle spørsmål fra NRK.

– Helt fra starten av dette arbeidet har Helse Nord vært klar på at alle steiner skal snus i dette arbeidet, sier Tonje Hansen.

Hansen sier at alle fem arbeidsgruppene skal legge frem hver sin rapport med forslag til hvordan fremtidens sykehustilbud i Nord-Norge skal organiseres.

– De skal foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens organisering), til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset

Tonje Hansen leder arbeidet med å koordinere utredningen av fremtidens sykehustilbud i Helse Nord.

Foto: Mats Jensaas

Utredningene skal ende opp i en helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

Denne sendes etter planen ut 20. desember på høring i åtte uker. I april 2024 skal styret i Helse Nord vedta den endelige planen.

– Skjønner dere at det blir sterke reaksjoner?

– Ja, det pågående utredningsarbeidet i Helse Nord er stort og omfattende, og berøre og engasjerer mange. Spørsmål rundt hvordan vi skal organisere helsetjenesten vil alltid skape debatt, sier Tonje Hansen og legger til:

– Når det gjelder denne konkrete problemstillingen, så er det viktig å påpeke at dette er en bred utredningsprosess hvor de forskjellige gruppene ser på alt.

Bygger nytt sykehus til 4 milliarder: – Imot all sunn fornuft

Ett alternativene Helse Nord ser på er å bygge ned akuttkirurgien og fødetilbudet ved sykehuset i Narvik.

Det skjer samtidig som et nytt sykehus til 4 milliarder kroner er under bygging.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen sier at kommunen ikke kommer til å godta at sykehuset i hjembyen skal bygges ned.

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik.

– Det er ingen logikk i dette alternativet, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Dette er imot all sunn fornuft. Helse Nord tar ikke med de samfunnsmessige konsekvensene i dette, noe jeg synes er veldig synd.

Han fortsetter:

– I tillegg står det et sykehus ferdig her i Narvik i 2024 til 4 milliarder kroner. Narvik har brukt en halv milliard på et helsehus som skal knyttes opp mot sykehuset.

Også Rana-ordfører Geir Waage (Ap) er kritisk til innholdet i arbeidsdokumentet som nå har lekket ut.

– Hvis det som kommer fram i media stemmer foregår det en prosess på bakrommet. Da er vi som kommuner utsatt for en skinnprosess. Da mener jeg vi må stille oss spørsmålet hvorfor vi skal være med på dette.

Les også Toppsjefen i Helse Nord slår alarm – sykehusene i nord mangler over 1000 ansatte

Nordlandssykehuset

Vadsø-ordfører: – Et svik mot befolkningen

Wenche Pedersen er ordfører i Vadsø og leder av Øst-Finnmarkrådet. Hun er ikke nådig over utredningene som Helse Nord er i gang med.

– Det er et svik mot befolkningen i Øst-Finnmark. Folkene som har kommet med disse forslagene kan umulig ha forstått seg på politiske signaler.

Hun nevner at regjeringen, så sent som i september, bevilget 35 millioner kroner til sykehuset i Kirkenes for å styrke akuttberedskapen.

– Tydeligere signaler fra Oslo har vi sjeldent hørt, fortsetter Pedersen.

Wenche Pedersen godt fornøyd med valgresultatene

Wenche Pedersen er ordfører i Vadsø. I nabokommunen ligger sykehuset i Kirkenes, som betjener Øst-Finnmark.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Er det overraskende at Helse Nord snur alle steiner slik de har sagt?

– Nei, men det er et politisk bakteppe i det her som jeg syns er enkelt å forstå.

– Nå skal dette forslaget ut på høring – hva tror du resultatet blir?

– Du kan selv tenke deg ... Det kommer til å bli et helvete rundt ørene for veldig mange.

Ordfører: Mener helseministeren må på banen

Reaksjonene på det som nå utredes er sterke.

Høyres påtroppende ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad reagerer slik:

Jeg er litt sjokkert over det som kommer fram her. Dette er ikke tråd med bestillingen fra helseministeren heller.

Jonny Finstad

Jonny Finstad (H), påtroppende ordfører i Vestvågøy.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I ytterste konsekvens kan sykehus blitt nedlagt, og vi kan få bare et distriktsmedisinsk senter, fortsetter han.

Det er meget alvorlig at de vurderer dette. Jeg kan ikke se at dette har vært kommunisert i noen sammenhenger til kommunene.

Det gjør noe med tilliten til prosessen som nå går i Helse Nord.

Finstad mener dette er så alvorlig at helseministeren må komme på banen.

Les også Brukte sju år på å vedta sykehusstruktur – tre år senere vil ordføreren ha omkamp

Berit Hundåla, ordfører i vefsn kommune (Sp)

Dette med akuttsykehus og hvilke funksjoner de enkelte sykehusene skal ha hører hjemme i nasjonal helse- og sykehusplan. Det er en plan stortinget etter sigende skal behandle i høst.

At de foregriper en sånn prosess som skal foregå nasjonalt, er nesten en hån mot de som blir berørt av dette

SV-topp: – Superdramatisk

Også gruppeleder i det nye fylkestinget for SV, Christian Torset, er opprørt over det som nå skjer internt i Helse Nord.

Han sier alternativene som ligger i utredninga tyder på at Nord-Norge kan miste en rekke akuttsykehus.

– Det er superdramatisk. For det undergraver både helse, miljø og sikkerhet for alle som bor i en region. Næringslivet vil være der det er trygt å bo. Det påvirker også hvor forsvaret vil være til stede.

Christian Torset, Nordland SV

Christian Torset, Nordland SV

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Hele samfunnsutviklinga blir påvirka. Dette er ikke noe som bør overlates til helsebyråkrater.

Ber Kjerkol stanse prosessen

– Dette er jo en del av prosessen og Helse Nord har begrunnelser for å utrede. Har du ingen forståelse for det?

– Jeg har forståelse for at de må gjøre det når helseministeren har bestilt det. Men det er Kjerkol som må stanse denne prosessen nå. Vi kan ikke la et helseforetak legge premissene for utviklinga i en hel landsdel. Slik det legges opp til nå.

Les også Mener det er for mye fokus på sykepleiermangel: – De løser ikke helsekrisen alene

Flere helseyrkesgrupper har god kompetanse som kan avlaste fastleger, slik at de kan bruke tida si på det de må, sier Gro Jamtvedt, dekan ved OsloMet, fakultet for helsevitenskap.

Torset er bekymra for at det Helse Nord nå utreder kan ødelegge for rekrutteringa de nærmeste årene.

– Hvem har lyst å få seg jobb i Narvik, på Gravdal, på Helgeland, hvis de vet at sykehuset deres kanskje blir en DMS? Det er fullstendig håpløst, du sager av ikke bare greina, men hele treet du sitter i.