Hopp til innhold

Brukte sju år på å vedta sykehusstruktur – tre år senere vil ordføreren ha omkamp

Ordfører Berit Hundåla mener bemanningskrise og økonomisk krise kan tvinge fram en løsning med ett sykehus på Helgeland.

Berit Hundåla, ordfører i vefsn kommune (Sp)

Berit Hundåla (Sp) har vært ordfører i Vefsn siden høsten 2019, og har lang fartstid i både lokal- og fylkespolitikk i Nordland. Nå ønsker hun en omkamp om sykehusstrukturen på Helgeland.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Helgeland er regionen i Nordland som har blitt omtalt som Norges Balkan.

Til tross for at det bor knappe 84.000 innbyggere i regionen, har man vært rivende uenig om en rekke saker opp gjennom tiden.

Senest for tre år siden da man skulle vedta en ny struktur for sykehus på Helgeland, ble det igjen bråk.

Etter sju år med utredninger, opphetede diskusjoner og styrevedtak, avgjorde daværende helseminister Bent Høie (H) i saken i 2020.

Man skulle altså gå fra tre til to sykehus på Helgeland.

Mens både Sandnessjøen og Mo i Rana fikk hvert sitt sykehus, ble det vedtatt at sykehustilbudet skulle reduseres kraftig i Mosjøen.

Til sammen skulle man bruke 3,5 milliarder kroner på Nye Helgelandssykehuset.

Les også: Avgjerd i betent sjukehuskonflikt: Ordførar fryktar pasientflukt til Trøndelag

Framstilling av hvordan ett nytt sykehus på Tovåsen i Leirfjord kan framstå
Framstilling av hvordan ett nytt sykehus på Tovåsen i Leirfjord kan framstå

Vil ha ett felles sykehus i regionen

Men nå - tre år etter strukturvedtaket - vil Mosjøen og ordfører i Vefsn kommune, Berit Hundåla, ha omkamp.

– Vi ber Helse Nord om å ta en ny runde på sykehusstrukturen på Helgeland, sier hun til NRK.

Hun mener Helse Nords svært krevende utfordringer knyttet til økonomi og bemanning gjør det vanskelig å ha to sykehus på Helgeland.

Historisk har det vært tre sykehus på Helgeland, men i januar 2020 vedtok daværende helseminister Bent Høie (H) at kun Sandnessjøen og Mo i Rana skulle videreføres. I Mosjøen skulle man i stedet styrke psykisk helse og rusbehandling med rundt 500 millioner kroner.

NRK har tidligere skrevet om sykehuskrisen i Nord-Norge. Der må sykehusene spare inn 1,1 milliarder kroner, samtidig som man mangler over 1200 ansatte.

I tillegg er alle større byggeprosjekter i Helse Nord, inkludert Helgelandssykehuset, satt på vent til man får orden på økonomien.

Nå har et enstemmig formannskap i Vefsn fattet et vedtak der de ber Helse Nord se på vedtaket fra 2020 med nye øyne.

Les også: Har brukt nesten 8 milliarder på nye sykehus i nord – mangler 1200 ansatte

Finnmarkssykehuset Hammerfest
Finnmarkssykehuset Hammerfest

– Nå ser vi at de store utfordringene i Helse Nord er på bemanning og økonomi. Derfor ber vi Helse Nords styre om å se på strukturen på nytt, og ha ett felles sykehus på Helgeland.

Det hører til historien at en rekke av kommunene på den sørlige delen av Helgeland, deriblant Vefsn, gikk inn for ett sykehus før helseministerens vedtak kom i januar 2020.

Også den gang var rekruttering og økonomi et av de viktigste argumentene for ett felles sykehus.

Vil gjerne ha sykehuset i Vefsn

Men hvor skal ett sykehus på Helgeland i så fall ligge?

Hundåla mener det ikke er noen automatikk i at ett sykehus vil bli plassert i den største byen på Helgeland, Mo i Rana.

– Vi er avhengig av en stor lang kyst på Helgeland og vi må ha befolkning og bolyst på kysten. Da er Mo i Rana som lokasjon for ett felles sykehus en katastrofe, sier Hundåla.

Les også: Nabokrangelen som ble en «flyplasskrig»

Hun viser til Nord-Vestlandet og Innlandet der man har plassert sykehus på det stedet der flest mulig pasienter når fram på under en time.

– Så du vil ha sykehuset i din hjemkommune Vefsn?

– Ja, jeg sier Vefsn, eller mer konkret det stedet som er den beste plasseringen for flest mulig pasienter.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mosjøen.

Sykehuset i Vefsn har i dag et begrenset behandlingstilbud og akuttberedskap. Blant annet har man ikke akuttkirurgi, og gjennom en omstillingsprosess i Helgelandssykehuset er også akuttmedisin vedtatt flyttet til hovedsykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Avventer Helse Nords arbeid

Ordførerkollegaene på Helgeland, i henholdsvis Alstahaug og Rana, vil ikke mene så mye om forslaget fra nabokommunen.

I Rana kommune sier ordfører Geir Waage (Ap) i en kort kommentar til NRK at de forholder seg til vedtaket som er gjort om sykehusstruktur med to sykehus på Helgeland.

Geir Waage.

Geir Waage (Ap) er ordfører i Rana kommune. Han forholder seg til vedtaket om to sykehus på Helgeland.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Alstahaug-ordfører, Peter Talseth (Sp), er enig med kollegaen nord på Helgeland.

– Jeg ser ikke noen med tyngde som tar til orde for det Vefsn gjør nå, sier han til NRK.

– Tror du på en omkamp om strukturen på Helgeland?

– Alle kommunene på sør for Korgfjellet har i utgangspunktet gått for ett sykehus. Så har vi blitt overprøvd av Helse Nord og de sentrale politiske miljøene i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

– Vi har en helseminister som besøkte Helgeland i november i fjor og som sa at vedtaket står fast. Det må man forholde seg til.

Peter Talseth, ordfører Alstahaug

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) sier kommunene på den sørlige delen av Helgeland har gått inn for ett sykehus før ministeren vedtok at det skulle være to sykehus på Helgeland.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Helse Nord: Holder alle muligheter åpne

Helse Nord på sin side bekrefter at de har mottatt innspillet fra formannskapet i Vefsn.

Marit Lind. Helse nord.

Marit Lind er konstituert administrerende direktør i Helse Nord. Hun har ingen kommentar til forslaget fra Vefsn kommune.

Foto: Pål Hansen / NRK

På spørsmål om det er aktuelt å vurdere innspillet om ett sykehus svarer konstituert administrerende direktør Marit Lind i en e-post:

– Helse Nord RHF skal nå utrede mulige løsninger. Ut over dette har vi ingen kommentar.

– Helseministeren bestemte sykehusstrukturen på Helgeland for tre år siden, ligger den helt fast, sett i lys av «bemanningskrise og økonomisk krise»?

Mandatet fra 9. november 2022 åpner for å gjøre endringer i hele regionen.