NRK Meny
Normal

Hurtigruten gjør det 336 millioner kroner bedre enn i 2012

En omfattende snuoperasjon har preget fjoråret for Hurtigruten, og gir et overskudd på 26 millioner kroner for 2013.

Hurtigruta i Bodø

Selv om full effekt av effektiviseringsprogrammet først vil vises i 2015, er driftskostnadene for Hurtigruten redusert med 42 millioner kroner i 2013.

Foto: Amalie Lillejord / NRK

Foreløpig årsresultat for i fjor viser et overskudd på 26 millioner kroner før skatt, det er 336 millioner kroner bedre enn i 2012.

– Jeg er svært fornøyd med resultatet, men de fulle effektene av omstillingene kommer først i år, og ikke minst i 2015, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

I 2012 hadde selskapet et underskudd på 310 millioner kroner.

Mer effektiv

De viktigste kostnadselementene er under kontroll og betydelig redusert sammenlignet med 2012, skriver selskapet i sin børsmelding.

Effektiviseringsprogrammet ble igangsatt i desember 2012, og har i løpet av ett år gjort gjennomgripende endringer i selskapet. Endringene omfatter både den
norske konsernadministrasjonen, den globale salgsorganisasjonen og tiltak relatert til flåten.

– Vi er fornøyd med 83 millioner kroner i resultatforbedring i et omstillingsår som 2013, og vi ser at revitaliseringen av Hurtigruten bidrar til både lavere kostnader, og ikke minst nye salgsinitiativ og økt fart i organisasjonen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i børsmeldingen.

Svak introduksjon til 2013-salget bidrar imidlertid til en nedgang i brutto passasjerinntekter på fem prosent for fjoråret sammenlignet med året før.

Fortsatt røde tall i underliggende drift

Resultat før skatt fra underliggende drift i fjor er et underskudd på 39 millioner kroner. Men dette er en forbedring på 83 millioner kroner fra 2012.

Fjerde kvartal har vist seg utfordrende for operasjonell drift for Hurtigruten norskekysten. Ekstremvær medførte et betydelig antall kansellerte havner, og regulariteten endte i kvartalet på 87,9 prosent, mot 92,9 prosent i samme kvartal 2012.

For året 2013 oppnådde Hurtigruten en regularitet på 95,2 prosent, på nivå med 2012. Hurtigrutens 11 skip på norskekysten kansellerte 1 048 av i alt 21 828
havneanløp i 2013.

Satser fremover

Ifølge selskapet viser regnskapet at kursendringen og effektiviseringen var riktig og at selskapet er på rett vei.

Forsalget for 2014 viser en økning i inntekter fra forhåndsbookede reiser
på norskekysten med sju prosent sammenlignet med 2013.

Selskapet satser nå i det amerikanske markedet med en etablering i Seattle, et område med stor erfaring og kompetanse knyttet til naturbasert reiseliv.