Høyre-ordfører om regjeringens talltabbe: – Oppsiktsvekkende

Lokale medier har avdekket feil i tallene som regjeringa har lagt fram i forbindelse med forslaget om å legge ned flystasjonen på Andøy. Det får lokalpolitikerne til å reagere.

Ordfører i Andøy kommune Jonni H. Solsvik

Ordfører i Andøy kommune, Jonni H. Solsvik, mener oppslag i lokale medier gir grunn til å se nærmere på hele tallgrunnlaget som er lagt fram i forbindelse med regjeringens langtidsmelding.

Foto: Håkon Jacobsen

Det skapte sterke reaksjoner i Andøysamfunnet da regjeringen i sin langtidsplan foreslo å legge ned flybasen på Andøya. En nedleggelse vil kunne innebære at én av fem arbeidsplasser i kommunen forsvinner.

Forslaget om nedleggelse er bare et av en rekke foreslåtte grep som skal sette Forsvaret i bedre stand til å utføre jobben sin. Begrunnelsen er altså sikkerhetspolitisk, men også økonomi er en del av bildet, og lokalpolitikerne har tidligere uttalt seg skeptisk til tallgrunnlaget som er lagt fram.

Nå har denne skepsisen fått ny vind i seilene, etter at Andøyposten har sett nærmere på noen av tallene, og funnet et sprik på flere millioner kroner.

– Dette er overraskende. At lokale medier relativt enkelt klarer å finne såpass store feil, gjør at en stiller spørsmål ved hele utredninga som er gjort, sier Kjell Are Johansen, som sitter i Forsvarsutvalget i Andøy og Fylkestinget i Nordland for Arbeiderpartiet.

Orion fly

Regjeringa har foreslått å legge ned flybasen på Andøya, og erstatte den med en framskutt base for maritime overvåkingsfly på Evenes.

Foto: Kari Skeie / nrk

Sprik

I den såkalte distriktsmessige konsekvensutredningen (DKU), som PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet, oppgis det at Forsvaret legger igjen 1,9 millioner kroner lokalt i Andøy.

Men tall som Andøyposten har hentet inn, viser at tallet er inntil 10 ganger høyere:

  • 133 Luftving handler for fire millioner kroner per år i Andøy, noe som fordeler seg på 40 forskjellige leverandører, og alt fra dugnadsarbeid til firmaer.
  • Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) handler for 0,5 millioner kroner lokalt i Andøy.
  • Forsvarsbygg handlet for 8,7 millioner kroner lokalt i Andøy i fjor. I tillegg betalte man 6,2 millioner kroner i nettleie og kommunale avgifter til Andøy Energi AS og Andøy kommune.

Til sammen altså 19,4 millioner kroner, ifølge Andøypostens kalkulasjoner.

Har korrigert

Forsvarsdepartementet innrømmer feil, og har nå kommet frem til at den samlede summen er på totalt 16,8 millioner kroner, inkludert strøm, nettleie og kommunale avgifter.

– Dette burde vært fanget opp i den opprinnelige DKUen. PwC har derfor lagt inn korrigerte beløp og oppdatert simuleringene av hvordan en nedleggelse av Andøya flystasjon vil kunne påvirke sysselsetting og folketall i kommunen, skriver departementet i en e-post.

170–240 personer kan miste jobben som følge av en nedleggelse av flystasjonen, kommer det fram av den opprinnelige DKUen. Når lokale innkjøp av Forsvarsbygg inkluderes i simuleringen fører dette til om lag sju færre sysselsatte, som en følge av tap av omsetning for det lokale næringslivet og kommunen.

– Jeg får inntrykk av at departementet ikke synes det er så farlig med syv arbeidsplasser fra eller til. Det gjør at man mister tillit, sier Kjell Are Johansen.

Reagerer

Ordfører Jonni Solsvik (H) sier til Andøyposten at dette er oppsiktsvekkende, og mener det er grunn til å se nærmere på hele tallgrunnlaget på nytt.

Og Solsvik får støtte fra Aps Kjell Are Johansen.

Det er mye som skurrer, og jeg mener man ikke kan vedta noe på det grunnlaget som nå er lagt fram. Det kan tyde på at man har gjort visse tilpasninger i rapporten, for å nå målet om å legge ned Andøya sin flystasjon.

Kjell Are Johansen / Arbeiderpartiet

Forsvarsdepartementets avviser at det finnes noen skjult agenda, og forteller at både de og regjeringen har vært tydelige på at en nedleggelse av Andøya flystasjon vil få konsekvenser for lokalsamfunnet.

Kjell Are Johansen, Nordland Arbeiderparti

Kjell Are Johansen (Ap) er lite imponert over arbeidet i forbindelse med langtidsmeldingen.

Foto: Arbeiderpartiet