Høyre krever kampflybase i nord

Nordland Høyre krever at hovedbasen for framtidas kampfly legges til Nord-Norge.

F-16 fly på vingene over Bodø

BODØ ELLER EVENES BØR FÅ HOVEDKAMPFLYBASEN, MENER HØYRE: Her ser vi F-16-fly på vingene over Bodø.

Foto: Forsvaret

Bente Anita Kristensen Solås

VIL FORENE NORD-NORGE: Bente Solås i Nordland Høyre.

Partiet ønsker med dette å samle kreftene i landsdelen for å sikre at ikke alle kampflyene legges til Ørland, som Forsvarssjefen ønsker.

– Vi går inn for en tobaseløsning, der Nord-Norge får hovedbasen, sier nestleder i Nordland Høyre, Bente Anita Kristensen Solås. Hun vil derimot ikke si noe om hvem som bør få hovedbasen av de to nordnorske kandidatene, nordlandskommunene Bodø og Evenes.

– Det tar vi ikke stilling til nå, det viktigste er å starte en debatt, og vi håper selvsagt at andre kommuner og fylkeskommuner vil stille seg bak denne resolusjonen.

Fly til Ørland bryter premissene

Det var i 2008 at Stortinget besluttet at dagens jagerfly F-16, skulle fases ut og erstattes av F-35.

Ifølge Nordland Høyre var en viktig forutsetning for kjøpet å ivareta flyvåpenets rolle i territorial suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking.

Da ønsket de at anskaffelsene skulle legges hit nord, og det ønsker vi å understreke gjennom dette vedtaket, sier nestleder Kristensen Solås i Nordland Høyre.

Jagerfly + nordområder = sant?

Da regjeringen tiltrådde, ble nordområdene utpekt som nasjonens viktigste sikkerhetspolitiske og strategiske satsingsområde.

Nordland Høyre mener det må være et absolutt krav fra landsdelen at Norges nye kampflyvåpen blir lokalisert i det området det primært var tiltenkt da beslutningen om anskaffelsen ble gjort.

– Norges nye kampfly lokaliseres på to baser, hvor hovedbasen må legges i nord, slår Kristensen Solås i Nordland fast.

– Positivt for Bodø

Bodøs ordfører Ole Hjartøy (H) er én av ordførerne som stiller seg bak vedtaket som ble gjort i helga. Bodø har kjempet for å få enbaseløsningen, men nå er ønsket å få hovedbasen med Ørland som støtte, sier Hjartøy til NRK.

Bodø kan stille som vert for alle kampflyene, det tilsier både pris, fasiliteter og hensynet til støy, sier Hjartøy. – Men vi ser jo at alle piler peker mot Ørlandet, og da må vi sørge for at det skal være kampfly i Nord-Norge.

Ole Henrik Hjartøy, ordfører i Bodø

– POSITIVT FOR BODØ: Mener bodøordfører Ole Henrik Hjartøy.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bodø og Evenes har vært som hund og katt i denne prosessen, og Hjartøy mener helgas vedtak styrker Bodøs kandidatur.

– Fordi det sier helt klart i fra at det skal være kampfly i landsdelen. Slik vi ser det er det bare ett alternativ igjen, og det er Bodø.

– Ja, mener du at Evenes er ute av dansen?

– Det ser slik ut, men det er det vel ulike meninger om.

Hva med Evenes?

Men evenesordfører Jardar Jensen (H) avviser at de ikke kjemper for å få basen.

Ordfører Jardar Jensen i Evenes

GIR SEG IKKE: Ordfører Jardar Jensen i Evenes.

Foto: Bjørn Erik Rygg lunde / NRK

– Jeg mener at Evenes er et godt alternativ, og jeg mener at Bodø er et godt alternativ, men hvem som er den beste får Forsvarssjefens utredning vise, sier Jensen til NRK.

Evenes ligger strategisk til opp mot Troms, og Troms fylkesting vedtok at de støttet Evenes som enbaseløsning, noe som var i strid med landsdelsutvalgets vedtak om å støtte Bodø.

– Ja, og det er folk i Nordland som mener Bodø bør få basen. Men jeg mener det er viktig at alle tjener på at vi kan si unisont at vi må ha kampfly i nord som skal ivareta Norges interesser i nordområdene, som bare blir viktigere i tiden framover.