Slik kan kampflybasen bli billigere

Kostnadene til en fremtidig hovedflybase i Bodø, blir 3,6 milliarder kroner billigere enn det Forsvaret tidligere har beregnet.

Forsvarsdepartementet mener det vil koste 8,4 milliarder kroner å oppgradere Bodø hovedflystasjon til ny å kunne ta imot 56 amerikanske Joint Strike Fighter-flyene. I dag la Bodø kommune fram en ny justering – som er 40 prosent billigere enn beregningene til Forsvaret.

Det er bare en måned til forsvarsjefen kom med sin innstilling til om det er Bodø, Ørland eller Evenes som bør få den nye kampflybasen.

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H), mener derfor de nye tallene til Bodø kommune kommer i seneste laget:

– Dette kommer nesten på overtid. Om bare få uker kommer forsvarssjefen med sin anbefaling. Men vi få håpe at disse tallene består prøven overfor tallknuserne i Luftforsvarsstaben og i Forsvarsdepartementet, sier Kristiansen, som utreder hva partiet skal mene om lokaliseringen av kampflybasen.

Frigjør areal

Det er tre årsaker til at Bodø kommune mener flybasen kan bli billigere. Men han vil ikke begi seg inn i en diskusjon om at Bodø kommune har skjønt mer enn Forsvaret.

– Men jeg er sikker på at Forsvaret kommer til å skjønne de nye beregningene våre. Bare ved å beholde de installasjonene som allerede finnes innenfor flygjerdet i Bodø, vil kunne gi en innsparing på to milliarder kroner, sier avtroppende ordfører Odd Tore Fygle (Ap).

De frigjorte arealene hvor dagens rullebane vil ifølge kommune ha en omsettingsverdi på en milliard.

– I tillegg må dagens stripe rustes opp dersom Avinor blir alene igjen på flyplassen i Bodø. Det er stipulert til minimum en halv milliard. Dette er de grove tallene som forklarer hvorfor vi mener at nettoinvesteringene til Forsvaret blir vesentlig lavere, sier Fygle, som også presenterte skissene over hvordan den nye basen kan bli seende ut dersom rullebanen flyttes.

Nå skal de nye beregningne sendes over til Forsvarsdepartementet.-

– Dette mener vi er et viktig innspill i sluttarbeidet på den jobben Forsvaret skal gjøre.

Fygle understreker likevel at han ikke bare er opptatt av tall.

Bodø best

Odd Tore Fygle

Både avtroppende (foran) ordfører Odd Tore Fygle (Ap) og påtroppende Ole Henrik Hjartøy (H) kjemper for hovedflybase i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Debatte vidre må også dreie seg om hvor det er hensiktsmessig at flyene er stasjonert. Da tenker jeg ikke minst på at disse flyene skal ha rekkevidde ut i de store nordområdene. Vi mener at Bodø er det beste alternativet. I tillegg vil Forsvaret i framtiden måtte konkurrere om det beste arbeidstakerne. I Bodø har vi et arbeidsmarked til ektefeller og samboere, sier han.

23. november skal forsvarssjefen legge frem sin innstilling til hvilken kampflybase han vil gå inn for.

Fortsetter kampen

Påtroppende ordfører Ole Henrik Hjartøy vil fortsette kampen for jagerflyene når Fygle takker for seg.

– Dette er den største investeringene i fastlands-Norge i moderne tid. Da må man forsikre seg om at basen blir plassert på riktig plass. En annen ting vi må spørre oss om er hvorfor Norge kjøper nye kampfly. 83 prosent av arealet som skal ivaretas ligger i nord, mens bare 17 prosent ligger i sør. Da må flyene opereres fra nord, sier Hjartøy.