Krever svar fra forsvarssjefen

Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) mener avklaringen rundt hvem som skal ha flybasen tar for lang tid. Han ønsker et svar til alle familiene som venter i uvisshet.

Jan Arild Ellingsen og Harald Sunde

Jan Arild Ellingsen (tv) mener forsvarssjef Harald Sunde har brukt alt for lang tid på å bestemme seg for hvor han mener den nye kampflybasen skal ligge.

Foto: NRK

Mye tyder på at valget av nye hovedflybase står mellom Bodø og Ørland.

24. november legger forsvarssjef Harald Sunde frem sin innstilling om hvor kampflybasen bør ligge, men stortingsrepresentant Ellingsen mener det er for lenge å vente.

– Har brukt for lang tid

Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen (Frp) krever svar fra forsvarssjefen om hvem som får hovedflybasen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Hvis Harald Sunde ennå ikke har nærmet seg en konklusjon vil jeg bli overrasket. Han har han brukt lang, lang tid og jeg forutsetter at hans evne som forsvarssjef skal gjøre han i stand til å ta fornuftige og raske beslutninger. Hvis ikke, vet jeg ikke om han er rett mann til rett plass, sier Ellingsen.

Det har versert mange rykter om at forsvarssjefen allerede har bestemt seg for Ørland som nye kampflybase, men selv sier han at kampen står mellom Bodø og Ørland.

Vil ha rask beslutning

Ellingsen mener at en fortgang hos forsvarssjefen, fører til at regjeringen og Stortinget raskere kan behandle saken.

Det aller verste er at man går rundt i en permanent usikkerhet der man ikke vet om man har jobb om en måned, et halvt år eller et år. Det betyr mye for familienes framtid. Derfor mener jeg at det som trengs nå er en handlekraftig forsvarssjef og en regjering som jobber fort, så Stortinget kan fatte en rask beslutning, avslutter Ellingsen.

– Viktig at vi bruker tid

Forsvarssjef Sunde vil ikke svare selv, men henviser til Roger Ingebrigtsen som er statssekretær for statsråd Grete Faremo i Forsvarsdepartementet.

Han mener at det grundige arbeidet er en forutsetning for at avgjørelse blir tatt på best mulig grunnlag.

– Jeg synes det er viktig for hele Norge, og særlig de kommunene og regionene som er involvert, at vi tar oss nok tid og har en skikkelig prosess. Det er viktig at fagrådet forsvarssjefen kommer med, er gjennomarbeidet og forståelig for alle som skal ta beslutningene senere, sier han.

Skal avgjøres neste år

Når forsvarssjefen legger frem sin endelige innstilling havner saken hos politikerne. Først skal regjeringen drøfte saken og legge den frem for Stortinget våren 2012. Stortinget skal komme med sin endelige konklusjon før sommeren neste år.

Ingebrigtsen forstår at enkelte er utålmodige, men han mener folk ville vært enda mer frustrert om rådet fra forsvarssjefen var slurvete.

– Jeg skjønner at enhver form for endelig omstilling gjør at folk lurer på hva som vil skje. Det er nettopp derfor jeg mener at denne prosessen bør gjennomføres på en skikkelig måte. Jeg tror folk ville vært enda mer frustrert om de føler at dette hadde vært et hastverksarbeid, sier han.

Se video: Forsvarssjefen vil bare ha en kampflybase

Video Forsvarssjefen vil bare ha en kampflybase

Forsvarssjefen vil bare ha en kampflybase