Høyesterett vil ha anke etter skyting i Svolvær: – Nesestyver for lagmannsretten

Høyesterett har sendt tilbake en sak om skyting i Svolvær til lagmannsretten. Dette er en prinsipiell avgjørelse etter at det kom nye regler tidligere i år.

Lofoten tingrett på befaring på kaia i Svolvær

Lofoten tingrett på befaring på kaia i Svolvær under rettssaken.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I 2018 ble Jan Helge Johansen skutt i låret av en mann i 50-årene i et skytedrama midt i Svolvær sentrum, foran øynene på samboeren.

Skytesaken på kaia i Svolvær endte med en dom i Lofoten tingrett tidligere i år på 9 års fengsel for gjerningsmannen.

Etter norsk rettspraksis har alle krav på såkalt to-instans behandling, og vanligvis har alvorlige saker fra tingretten alltid blitt fremmet for neste nivå.

Militær politipistol

Tekniske bevis og sakkyndiges forklaring kan ikke behandles skriftlig bare ved å henvise til en tidligere dom, slår høyesterett fast.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Prinsipiell

Hålogaland lagmannsrett avviste derimot full behandling, og opprettholdt dommen fra tingretten basert på skriftlig dokumentasjon.

Det er ikke godt nok, mener Høyesterett.

De vil ha full bevisførsel med sakkyndige i retten.

Mette Yvonne Larsen

– Anken vår var like omfattende som selve dommen i tingretten, sier advokat Mette Yvonne Larsen som forsvarer mannen som skjøt på kaia.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er absolutt en prinsipiell sak, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Hun viser til at Høyesterett går grundig igjennom bakgrunnen for den nye silingsordningen som trådte i kraft i år, og det skal jo være en prøving av anken.

–Det har ikke lagmannsretten gjort. De kan ikke prøve en anke skriftlig, som krever vitnebevis og sakkyndigbevis, bare ved å vise til tingrettens dom, så her har lagmannsretten fått seg en liten nesestyver, sier advokaten.

Ikke overrasket

Aktor Thor Erik Høiskar er ikke overrasket over kjennelsen.

– Lovens ordning før 1 januar i år var at alle alvorlige straffesaker med strafferamme over seks år skulle automatisk komme til lagmannsretten, så jeg er egentlig ikke overrasket over dette. Vi vil føre saken på samme måte og med de samme bevisene som vi hadde i tingretten sier Høiskar.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar.

Aktor Thor Erik Høiskar er ikke overrasket over at saken må til full behandling igjen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Gjennomføres neste år

Dermed blir det full bevisførsel og komplett gjennomgang i Bodø og Svolvær i januar til neste år.

– Det er en plan om at den skal opp tidlig på nyåret, den skal sannsynligvis gå delvis i Svolvær og i Bodø på grunn av at vi skal på befaring der det skjedde. Det kan tenkes at det kommer noen nye vitner, men utover det blir det samme bevisførsel fra påtalemyndighetens side sier Høiskar.

Fikk gjennomslag

Mannens forsvarer, advokat Larsen sier det var en omfattende prosess å få åpnet for ny behandling.

– Anken vår var nesten like omfattende som dommen fra tingretten. Vi har jobbet mye med det. Vi mente at den første kjennelsen var veldig tynn – man siler bort en sak om drapsforsøk, sier hun.

– Men nå har høyesterett gitt saken en prinsipiell vurdering, hvor de sier at det i en så alvorlig sak stilles store krav til begrunnelse. Her har ikke lagmannsretten begrunnet avslaget på anken godt nok, sier Larsen.