Kristoffer (20) døde i en tragisk ulykke på jernbanen – familien mener Bane Nor holder tilbake info

7. desember 2019 døde Kristoffer Lindstrøm Westerfjell i en ulykke ved Storforshei i Rana kommune. Fortsatt sitter familien igjen med mange spørsmål – og mener Bane Nor ikke gir gode nok svar på hvordan ulykken kunne skje.

Kristoffer Lindstrøm Westerfjell (20) fra Namsskogan mistet livet da et godstog kjørte på gravemaskinen han satt i.

Kristoffer Lindstrøm Westerfjell døde i en arbeidsulykke 7. desember 2019.

Foto: privat

20-åringen døde etter at et godstog kolliderte med gravemaskinen han satt i.

Et år etter ulykken var Havarikommisjonen ferdig med granskingen. De konkluderte med at det var gjort flere feil den dagen Kristoffer døde.

Bane Nor, som drifter skinnegangen, fikk marsjordre om å gå gjennom sikkerhetsrutinene sine. De ville ikke kommetere saken i media da rapporten ble kjent.

Familien til Kristoffer har siden ønsket svar på en rekke spørsmål fra Bane Nor.

De lovet å møte familien i et lukket møte. Møtet fant sted like etter at NRK omtalte saken.

Ifølge Kristoffers bror, Jan Mikael, kom imidlertid aldri svarene familien hadde håpet på.

Bane Nor har fått presentert kritikken og deres svar ligger nederst i saken.

Kristoffer Lindstrøm Westerfjell (20) fra Namsskogan mistet livet da et godstog kjørte på gravemaskinen han satt i.

Familien til Kristoffer sier Bane Nor nekter å svare dem på spørsmål de har i forbindelse med hans død.

Foto: Privat

– Ville gi så få svar som mulig

Kristoffers familie har hele tiden vært overbevist om at Kristoffer må ha fått, eller oppfattet at han hadde fått klarsignal om å kunne arbeide i sporet. På dette punktet var kommisjonens rapport uklar.

Familien hadde et håp om å få flere svar under møtet med Bane Nor.

– Vi fikk svært få svar, og alle som deltok fra Bane NORs side ønsket å si så lite som mulig. Vi hadde sendt spørsmål i forkant, men de hadde ikke forberedt seg, sier Jan Mikael Westerfjell, Kristoffers storebror.

Ifølge Jan Mikael stilte de flere spørsmål gjentatte ganger, men han hevder Bane Nor ikke klarte å svare. Til slutt ble møtet avsluttet.

– Vi ble enige om at Bane Nor skulle besvare disse spørsmålene skriftlig, da de ikke var i stand til å svare på svært mange av de, sier en oppgitt Jan Mikael til NRK.

Han legger til:

– Nå, tre måneder senere, har vi fortsatt ikke hørt noe som helst.

– Forsøker å blidgjøre oss

Under møtet tok blant annet familien opp at hovedsikkerhetsvakten under ulykkesdagen, fortsatt hadde lisens, et år etter at Kristoffer døde. De skal ha fått beskjed om at Bane Nor ikke hadde funnet noen grunn til å inndra denne.

Familien stiller seg undrende til hvorfor vedkommende fikk jobbe i stillingen mens etterforskning pågikk, samt etterpå da det fremkom av rapporten at det ble gjort en rekke kritiske feil.

Dagen etter møtet hadde Bane Nor ifølge Jan Mikael imidlertid ombestemt seg.

– Lisensen ble dratt inn. Dette begrunnet de med at de «hadde gjort en ny gjennomgang av retningslinjene». Vi pårørende opplever dette tiltaket som et forsøk på å «blidgjøre» oss, sier Jan Mikael.

– Det er underlig at pårørende må være en pådriveren for sikkerheten på jernbanen.

Gravemaskin ulykke

Gravemaskinen ble truffet av et godstog.

Foto: Bane NOR / Bane NOR

Ber om innsyn

Videre forteller Jan Mikael at de har bedt om innsyn i samtaleloggen mellom hovedsikkerhetsvakten og trafikkstyrer i forkant av ulykken.

– Vi ønsker å høre ordlyden for å få et inntrykk av om de forsto hverandre. I rapporten blir det beskrevet at vakten blir overrasket da han ikke får disponering når han ber om dette. Dette støtter dermed opp under at han ikke visste at toget skulle komme.

Familien har ikke fått innsyn, og vil påklage dette videre.

– Det som derimot er positivt er at vi og Statens havarikommisjon er enige om blant annet forståelsen av deler av Bane NORs regelverk der hovedsikkerhetsvakten verken hadde kontroll på togpasseringer eller anledning til å forlate arbeidslaget sitt.

Han sier avslutningsvis at det kan se ut som de er nødt til å gå rettens vei for at Bane Nor skal foreta seg noe i saken.

Kjenner seg ikke igjen

Thor Brækkan, områdedirektør i Bane Nor, har fått presentert kritikken familien kommer med.

– Dette er en svært tragisk ulykke som har gått dypt inn på oss. Vi har hatt jevnlig dialog med familien siden ulykken, skriver han i en e-post til NRK.

– Vi kjenner oss derfor ikke igjen i alle påstandene fra de pårørende, men det er ikke vanskelig å forstå at de ønsker svar etter tapet av en kjær sønn og bror.

Thor Brækkan BaneNor

Thor Brækkan, områdedirektør Bane Nor.

Foto: Skjemdump

Han presiserer at de har gjort endringer, samt at de holder på med kartlegging.

– Vi har fått to sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon. I januar redegjorde vi for Statens jernbanetilsyn hvordan vi følger opp disse.

Redegjørelsen til Statens jernbanetilsyn kan du lese under.

De ser for så å være ferdig med kartlegging og vurdering av tiltak i løpet av april/mai 2021.

– Etter ulykken har vi endret prosessen for hvordan Bane Nor håndterer tilfeller hvor hovedsikkerhetsvakt har hatt en rolle i en uønsket hendelse. Denne endringen tro i kraft 21. desember 2020. Derfor er hovedsikkerhetsvakten tatt ut av tjeneste.

Utover dette ønsker ikke Bane Nor å svare på spørsmål angående saken.

– Vi venter fortsatt på politiets konklusjon og ønsker derfor ikke kommentere saken utover dette i media.