NRK Meny
Normal

Har klart å produsere oppdrettslaks i lukkede merder

Nå er AkvaFuture klare til å øke produksjonen. Med miljøbevegelsens velsignelse.

Lukkede oppdrettsmerder i Brønnøy

LUKKA OG LUSEFRITT: Satsingen på laks i lukkede oppdrettsmerder på Helgelandskysten har vært AquaDesign øke produksjonen.

Foto: AkvaDesign

I løpet av et drøyt år har selskapet AkvaDesign i Brønnøy lykkes med å få frem slakteklar laks. Fisk som har levd hele livet i lukkede merder.

Og dette kan være begynnelsen på noe større, skriver nettstedet iLaks.no.

– Laksen er lusefri og sykdomsfri. Nå er vi klare for å gå over i storskala produksjon. Gjennom tre ulike produksjonssykluser fra smolt til slakteklar fisk, mener vi nå at vi har klart å bevise at vi får til å produsere laks i lukket merd, sier daglig leder Arnold Ovid i AkvaFuture, som driver med oppdrett på Toft utenfor Brønnøysund sammen med selskapet AquaDesign.

Lusefritt

Kampen mot lakselus koster oppdrettsnæringa flere milliarder kroner i året. I tillegg fortsetter laks å rømme fra merdene sine, før den finner veien til norske elver.

Lukkede merder har lenge vært regnet som en løsning på problemet, og nå kan nettopp den løsningen være nær.

– Den nye teknologien er litt dyrere, men da skal vi ta igjen på det vi sparer inn med kostnader knyttet til avlusing, sier Ovid til NRK.

Naturvernforbundet: – Veldig gledelig

Arnodd Håpnes

Fagleder Arnodd Håpnes ber nå myndighetene prioritere oppdrettsselskap som er villige til å produsere fisk i sikre og lukka anlegg.

Foto: Jo Straube

Naturvernforbundet har lenge vært kritisk til veksten innen oppdrett, på grunn av faren for rømming av oppdrettslaks og spredning av lakselus.

Men når organisasjonen for høre om satsingen på lukkede anlegg, er reaksjonen en helt annen.

– Naturvernforbundet synes det er en veldig gledelig nyhet. Vi ønsker oppdrettet over i lukkede merder og kontrollerte former i forhold til den formen det er i dag, der du har stor risiko både for rømming, masseproduksjon av lus og utslipp av næringsstoffer, som er negativt for norske fjorder og økosystemer, sier fagleder Arnodd Håpnes til NRK.

Ny smolt klar i april

Gründerne i Brønnøy har søkt om ti nye konsesjoner langs Nordlandskysten, og allerede til våren starter fullskala produksjon av rømningssikker oppdrettslaks.

– Vi har håp om at den første smolten skal være klar i merdene i midten av april, sier Arild Ovid i Aqua Future.

Fagleder Arnodd Håpnes ber nå myndighetene prioritere oppdrettsselskap som er villige til å produsere fisk i sikre og lukka anlegg, når Staten skal dele ut nye konsesjoner langs kysten.

– Staten må prioritere de som faktisk tar miljøansvaret på alvor og har oppdrettet sin i lukkede merder slik at vi får bukt med det store miljøproblemet som dagens oppdrettsnæring i altfor stor grad har.

Naturvernforbundet ser så langt ingen ulemper med lukkede merder.

– I dag ser vi kun positive fordeler med å ha oppdrettet over i lukkede merder. Dette er viktig for norsk villaks- og sjøørretbestander, som er sterkt presset av dagens oppdrettsnæring slik som det fungerer i dag.