Hopp til innhold

Denne splitter nye politistasjonen kan bli tømt for politifolk

I Steigen kommune ligger ett av ni tjenestesteder som regjeringen har bestemt skal gjenåpnes. Det rammer politistasjonen i nabokommunen, der stillinger nå blir stående ubesatt.

Det nye politikontoret på Innhavet i Hamarøy

Politiet har nettopp bygd et helt nytt kontor på Innhavet, i Hamarøy kommune. Nå kan det bli stående tomt.

Foto: Elena Paulsen / NRK

Tidligere i år kom regjeringen med noe de mente var en gladnyhet: De skal gjenåpne ni politikontorer som ble nedlagt av den forrige regjeringen.

Et av dem i Steigen, i regionen Nord-Salten i Nordland. Her skal det ansettes fem nye politifolk.

Men hvor skal de komme fra?

I løpet av 2023 og 2024 må Nordland politidistrikt kutte opp mot 50 årsverk på grunn av trang økonomi.

Da politikontoret i Steigen ble lagt ned, ble det bygd et helt nytt politikontor på tettstedet Innhavet i nabokommunen Hamarøy. Det er rundt 45 minutter kjøretid mellom politikontorene i Nord-Salten.

Frykter «kannibalisering»

Flere av de nye ansatte til det nye politikontoret i Steigen kommer herfra, bekrefter politiet i Nordland.

– Det er totalt tre personer ansatt ved Innhavet som har fått tilbud om annen jobb, sier geografisk enhetsleder for politiet i Salten, Robin Johnsen til Avisa Nordland.

Kun ei av disse stillingene blir utlyst, bekrefter Johnsen.

– At de to andre stillingene ikke lyses ut har sammenheng med arbeidet for å trekke ned antallet stillinger i Nordland politidistrikt, og legges derfor på vent fram til en beslutning om dette fra politimesteren, opplyser Johnsen.

Britt Kristoffersen Løksa

Ordfører i Hamarøy, Britt Kristoffersen Løksa (Sp) frykter Hamarøy-ordføreren fra Senterpartiet at gjenåpningen av politikontoret i Steigen og nedskjæringene i Nordland politidistrikt, kommer til å gå på bekostning av politibemanningen i hennes kommune.

Foto: Svetlana Gracheva

– Det var ikke regjeringens intensjon når de ville gjenopprette polititjenestesteder at de skulle svekke naboen, sier Britt Kristoffersen Løksa.

Det har nettopp bygd et helt nytt kontor på Innhavet, i Hamarøy kommune. Men nå må de bemanne opp et kontor i nabokommunen Steigen, der de ikke har egnede lokaler.

Løksa sier hun registrerer at flere av dem som i dag jobber i Hamarøy, har søkt seg til de utlyste stillingene i Steigen.

– Man står ovenfor kutt i politiet i Nordland, og peker da på Innhavet som et sted å kutte, fordi det skal opprettes nye stillinger i Steigen. Det syns jeg er unaturlig. Jeg forventer at de folkene i så fall blir erstattet, sier hun.

For ordføreren handler det om et synlig og tilstedeværende politi.

– Jeg forventer at politiet kommer ut med en styrket beredskap. Når Innhavet polititjenestested ble opprettet fikk det konsekvenser for både Steigen og Hamarøy. Begge mistet sine kontorer i kommunesentrene da vi fikk dette samla kontoret, sier hun.

Må nedbemanne kraftig

Politiet mener selv de har behov for 1.600 nye politibetjenter for å nå regjeringens krav til bemanning. Samtidig står over halvparten av nyutdannede politifolk uten jobb.

Rådhuset i Steigen

Steigen i Nordland har rundt 2.500 innbyggere, og er blant stedene der politiet oppretter et nytt tjenestested. Fem politifolk skal ansettes, og disse skal holde til her på rådhuset.

Foto: foto: Steigen kommune

Likevel ser det ut til at politiet i Nordland, som mange andre politidistrikt, er nødt til å nedbemanne kraftig.

– Vi kan ikke si at noen ting i Nordland politidistrikt er fredet, utover at det skal være fem ansatte i Steigen. Dette er realitetene, sier Robin Johnsen til NRK.

Les også Politiet mener de ikke får gjort jobben sin: – Min plikt å si ifra

Hilde ved t-bane

Politiet sier det er imot deres råd og vilje, og at de vil bruke ressursene annerledes.

Leder for politiets fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård mener det er feil å gjenopprette kontoret i Steigen.

– Vi har ikke råd til det. Nå har vi bygget opp en helt ny politistasjon på Innhavet, og de som før var i Steigen jobber nå på det tjenestekontoret.

Ifølge Sørgård kan politikontoret på Innhavet stå uten politi etter at man har gjennomført kutt i antall stillinger.

politioverbetjent Marina Sørgård ved Narvik politistasjon.

Marina Sørgård, leder for Politiets Fellesforbund i Nordland, kaller prosessen rundt politikontoret i Steigen og nedbemanning i politiet ellers for galskap.

Foto: MARKUS THONHAUGEN / NRK

– Det er på grunn av budsjettsituasjonen. Det skal nedbemannes med inntil 50 stillinger i Nordland, og det er ingen stillinger annet enn Steigen som er verna, sier hun.

– Det blir færre folk over hele distriktet. Da vil også Innhavet være et av de kontorene som blir vurdert.

Får egne budsjettmidler

Justis- og beredskapsdepartementet sier til NRK at politikontoret i Steigen ikke går på bekostning av resten av politidistriktet.

Det er fordi det er finansiert gjennom egne budsjettmidler. Det sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad (Sp).

– Så de vil ikke gå på bekostning av tjenestesteder i samme område. De største utgiftene til de nye tjenestestedene er til politifolkene som skal jobbe der, ikke til husleie, sier han.

Sigve Bolstad

Politiets Fellesforbunds forrige leder, Sigve Bolstad, ble tidligere i oktober utnevnt til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Daphne Steketee / NRK

Ifølge Bolstad har de styrka politiet ved hver mulighet, senest i sommer fikk Nordland politidistrikt 19,5 millioner kroner i tilleggsbevilgning.

– Samtidig treffer prisveksten politiet hardt. Neste år foreslår vi derfor å prioritere politiet med 2 milliarder mer. Både for å dekke prisveksten, men også 500 millioner i friske satsinger.

– Være der for lokalsamfunnene

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa på Dagsnytt 18 tirsdag at poenget med de nye polititjenestestedene er å være til stedet og jobbe forebyggende.

Her bruker hun Oslo som et eksempel.

– Vi mener at vi også burde ha en politistasjon på Mortensrud med fast tilstedeværelse, som kan være der for lokalsamfunnet i hverdagen. Vi etablere på Nesodden og mange andre steder i Norge hvor vi mener at folk også trenger en nærhet. Det er forebyggende.

Nei til EU tapte ACER-saken i Høyesterett.
Ikke alle gleder seg til halloween.
Kvinner reagerer på at de er for gamle for mammografi.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa på Dagsnytt 18 at poenget med de nye polititjenestestedene er å være til stedet.