Hopp til innhold

Regjeringa oppretter politikontor mot politiets ønske

Regjeringa gjenåpner i år ni politikontor. På over halvparten av stedene sier politiet at det er imot deres råd eller at de ikke ønsket nytt tjenestested.

Trygve Slagsvold Vedum, partileder for Senterpartiet og finansminister. I prat med politibetjenter i Alta 010823.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha politi til stede i hele landet, til tross for at det er imot flere politimesteres faglige råd å etablere nye tjenestesteder.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser, som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

Til tross for at politimesteren ikke ønsker et nytt kontor, har regjeringa bestemt at kontoret på Meråker i Trøndelag skal gjenåpnes.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt ønsket ikke nytt kontor i Meråker kommune.

Foto: Politiet

Å gjenåpne politikontor var et sentralt valgløfte fra Senterpartiet i stortingsvalgkampen 2021.

Til slutt ble det tallfestet i Hurdalsplattformen at 20 kontor skal gjenåpnes. I 2023 skal ni av disse tjenestestedene åpnes viser listen regjeringa la frem i januar.

Onsdag 23. august holder regjeringa pressekonferanse på Sørumsand i Lillestrøm kommune, der det er ventet at det kommer nyheter om politiet.

Kartet viser kommunene som skal få nytt tjenestested i løpet av 2023.

NRK har snakket med politiet på de ni stedene der det allerede er kjent at det skal åpnes kontor. På seks av stedene sier politiet at de ikke ønsker et nytt kontor, eller at det er imot politifaglige råd. Tre er positive.

– Å opprette et nytt kontor på et lite sted er litt avleggs og annerledes enn vi tenker polititjenester i dag for å møte dagens kriminalitet, sier politimesteren i Trøndelag.

Mot politifaglige råd

De siste årene før kontoret i Meråker ble lagt ned, var det én lensmann som jobbet der, med bistand av patruljer fra Stjørdal.

– Vår vurdering var at det fungerte godt, sier politimesteren.

Nå har regjeringa bestemt at det skal opprettes fem stillinger tilknyttet kontoret i Meråker.

Det mener politimesteren det ikke er grunnlag for.

– Gjenoppretting av Meråker som et eget polititjenestested er imot alle mine politifaglige råd. Isolert sett er det ikke grunnlag for polititjeneste gjennomført av fem politifolk i Meråker kommune, sier han.

– Antall straffesaker og forhold for øvrig i kommunen tilsier ikke at det er nødvendig rett og slett, fortsetter han.

I 2022 var det 122 straffesaker i Meråker. Over 30 av dem var trafikkovertredelser. I tillegg var en del av sakene knyttet til tollkontroller, får NRK opplyst av politimesteren.

Han forteller at kriminaliteten er mer digital og organisert nå, og sier det gjør at politiet må jobbe på andre måter enn å ha politifolk spredt på mindre kontorer.

– Er det ikke litt merkelig at det opprettes kontor på Meråker, hvis det er imot alle politifaglige råd, og dere ikke ønsker det selv?

– Det må du nesten spørre politikerne om. Det er i alle fall imot rådene som har vært helt klart uttrykt herfra. Det er egentlig i strid mot den måten vi jobber på, fordi vi tenker at politiet gjør seg best i kontakt med innbyggerne og ikke spredt mindre på kontor, svarer han.

Lyttet til Politidirektoratet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier de har lyttet til både politiet og kommunene.

Politimesteren på topp i politidistriktet kan ha viktige innspill, men det mener jeg også kommunene og politiet i øvre deler av distriktet har. Meråker kommune ønsket å få politiet nærmere. De ønsket et politi som er til stede og kan jobbe forebyggende mot barn og unge.

Emilie Enger Mehl

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun har et politisk ansvar for å gjennomføre politikken de gikk til valg på.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Hvem kom på at det var behov for fem politibetjenter i Meråker?

– Når man skal ha en politistasjon, må noen faktisk jobbe der. Det var viktig at det var politifolk som hadde en forankring i Meråker.

Hvor fikk du det faglige grunnlaget for at det var behov for fem betjenter?

Dette har vi jobbet med i lang tid. Vi har gått bredt ut til kommuner og politi, og vi har fått innspill fra Politidirektoratet, sier Mehl.

Gjør vondt

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre, mener regjeringen tar politiet i feil retning.

Fasiten etter to år med senterpartistyre er færre politifolk i distriktene. Det er mindre politi ute i gatene. Forebyggende arbeid går ned. Det gjør vondt å høre at man skal lytte til politiet når man faktisk ikke har gjort det. Snakker man med Politiets Fellesforbund og politilederne i Parat, er det nettopp manglende dialog med politiet de er opptatt at av nå.

Sveinung Stensland

Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, mener regjeringen burde lyttet til innspillene fra det lokale politiet.

Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Det er en fallitterklæring å ikke ta inn over seg de innspillene som kommer. Samfunnet er i endring, og da skal vi ikke gå i revers, sier Stensland.

Hvorfor stoler du ikke på vurderingene fra Politidirektoratet?

– Politidirektoratet skal gjennomføre politikken regjeringen står for. Dette er en politikk jeg er helt sikker på at de ikke er enige i, men som de er nødt til å gjennomføre fordi statsråden er så tydelig

Vil ikke ha flere kontor

I tillegg til kontoret i Meråker er også opprettelsen av kontorene i Engerdal, Salangen, Sandefjord, Sigdal og Steigen mot politiets faglige råd eller ikke meldt inn som et ønske fra politidistriktene selv.

– Vårt politifaglige råd var at vi trenger flere folk, ikke flere tjenestesteder, sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt.

Politimester, Astrid Nilsen, Troms politidistrikt

Politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt sier hun trenger flere folk, ikke flere tjenestesteder.

Foto: Pål Hansen / NRK

I Innlandet politidistrikt skriver politimester Johan Brekke i en e-post at det nye kontoret som skal etableres i Engerdal kommune, ikke var meldt inn som et ønske.

– Politidistriktet ønsket primært å styrke de tjenestestedene vi har i dag, og det nye tjenestestedet var ikke meldt inn som et ønske fra politidistriktet, skriver han.

I Sør-Øst politidistrikt skal det opprettes et kontor i Sandefjord og et kontor i Sigdal.

rt politifaglige råd var at det var andre virkemidler enn ny lokasjon som ville gi større effekt. Men politiet er politisk styrt og dette er en politisk beslutning som vi gjennomfører i tråd med de føringer som er gitt, skriver politimester Ole Bredrup Sæverud i en e-post.

I Nordland politidistrikt skal kontoret i Steigen gjenopprettes. Politimester Heidi Kløkstad har tidligere sagt til NRK at det er områder i Nordland der det er mer behov for ressurser enn i Steigen.

– Vi står overfor mye mer kriminalitet i det digitale rom nå enn tidligere. Der burde vi vært mye mer til stede. Det er ikke sikkert fem nye stillinger i Steigen hjelper på det feltet, sa politimesteren i midten av august.

Politisk ansvar

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener derimot at det ikke bare er politimestrene og politiledelsen som skal styre hvor tjenestestedene skal ligge.

– Vi har sendt brev til kommunene og hørt hva de mener ute i lokalsamfunnene. Det er ikke bare politimestrene eller Politidirektoratet som skal bestemme alt, man skal også lytte til de lokale, sier han.

Han mener det er en riktig beslutning å gjenopprette kontorene.

– Men burde ikke politiet få disponere disse pengene selv, istedenfor at dere øremerker til fem stillinger her eller der?

– Til syvende å sist er det jo et politisk ansvar at vi skal ha politiet til stede i hele landet. Da må man lytte til lokalbefolkning, lytte til dem som kjenner problemene på kroppen, og selvfølgelig ha tett kontakt med politimestre og Politidirektoratet, svarer Vedum.

– Uttalt klokt

Regjeringas beslutning om å åpne nye tjenestesteder får støtte hos politidistriktene i Oslo, Øst og Møre og Romsdal.

– Det er uttalt klokt å ha en politipost på Mortensrud i sør all den tid Manglerud politistasjon flyttes til Alfaset som ligger nord i byen/Groruddalen, skriver enhetsleder John Roger Lund i enhet Øst, Oslo politidistrikt.

På Hvaler forteller politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt at han er glad for det sommeråpne kontoret.

– Både Hvaler kommune og det lokale politiet er opptatt av en lokal tilstedeværelse og å være mer synlig og til stede i kommunen i sommerukene når det er mange turister her, sier han.

Tommy Brøske

Enhetsleder Tommy Brøske i Follo i Øst politidistrikt sier han er glad for sommeråpent kontor på Hvaler.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal er også glad for å ha fått et sommeråpent kontor i Geiranger i Stranda kommune.

– Det er behov for politi i Geiranger om somrene. Vi har alltid vært der, men ikke på et slikt nivå vi får anledning til å være nå, sier han.

Han stiller ikke spørsmål ved regjeringas avgjørelse.

– For oss er dette veldig enkelt. Vi forholder oss til de beslutningene som blir tatt politisk, og vi setter justispolitikken til enhver tid sittende regjering ut i livet. Det er vår jobb, og det gjør vi 100 prosent lojalt, sier Bøen.

AKTUELT NÅ