NRK Meny
Normal

Gigantprosjektene setter småveiene i skyggen

Dødsulykker på kommune- og fylkesveiene er økende. Likevel satser regjeringen tungt på riksveiene når de vil trafikkdøden til livs, selv om disse veiene kun utgjør ti prosent av landets veier.

Dårlig vei på Hemnesberget, Nordland (redigert)

Fylkesveg 808 på Hemnesberget er ikke det mest alvorlige eksempelet, men er en av mange fylkesveier som kunne trengt seg en liten ansiktsoppløfting.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Store veiprosjekt får oppmerksomhet flere steder i Nordland. Første spadetak ble nylig tatt på det som skal bli ny E6 nord på Helgeland. Samtidig foreslår Statens vegvesen å bruke 5.4 milliarder kroner på å utbedre E10 i Lofoten.

Småveiene nedprioriteres

Trygg Trafikks distriktsleder i Nordland, Tore Jeremiassen mener nå at statlige politikere må sørge for at det blir lettere å vedlikeholde kommunal- og fylkesveier. Samtidig må lokale politikerne ta et større ansvar for å ta vare på veien sine.

Tore Jeremiassen

Distriktsleder Nordland, Trygg Trafikk.

Foto: Pressefoto

– Det har lett for å bli glemt. De store veiprosjektene får omtale. Men i det daglige sliter de gamle veiene med å få oppmerksomhet og prioritet. Trafikkulykkene er økende i det daglige hjemmemiljøet til folk flest, forklarer Jeremiassen.

Særlig gjelder dette fylkesveiene, der man kan se en stor del av dødsulykkene. Samtidig økte dødsulykkene fra 37 prosent på fylkesveiene i 2010 til 44 prosent i fjor. Ifølge distriktslederen er denne andelen uforholdsmessig stor.

– Etterslepet på vedlikehold øker for hvert eneste år. Det er bekymringsfult når vi vet de samfunnsmessige konstadene forbundet med trafikkulykker.

Åtte milliarder i etterslep

Fylkesråd Hild-Marit Olsen

Fylkesråd for samferdsel, Nordland.

Foto: Frank Nygård / NRK

Kommune- og fylkespolitikerne har ansvaret for vedlikeholdet på sine veier. Fylkesveiene i Nordland har et vedlikeholdsetterslep som er beregnet til åtte milliarder kroner. Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen river seg i håret over den vanskelige situasjonen.

– I år fikk vi et tilskudd på 142 millioner kroner fra regjeringen som skulle gå til dette formålet. Med disse rammene vil det ta oss 50 år å ta igjen etterslepet, sier hun tydelig oppgitt.

– Synd for næringslivet

Hun synes det er bra at det brukes penger på riksveiene, men mener at alle andre veier ignoreres. Fylkesråden er kritisk til at mesteparten av veipengene fra staten går til tettbefolkede områder sørpå.

– Vi har 700 trailere som går fra og til bedriftene hver dag i Nordland. Det er enorme verdier vi eksporterer fra dette fylket.

Hun hevder man burde vært mer opptatt av transportrutene, på lik linje med de tettbefolkede områdene. I 2010 overtok fylkene 17.000 kilometer med vei og 78 fergesamband fra staten. Bare i år må Nordland spare 60 millioner på fergedriften.

– Jeg står og river meg i håret over hvordan vi skal klare å spare inn disse pengene. Det blir en tøff øvelse å finne ut hva som skal prioriteres.

Fylkesråden hevder at fylkesveiene er det som står øverst på hennes liste og at de gjør det de kan innenfor de rammene de har fått. Jeremiassen mener likevel det er mye som kan gjøres.

– En ting er vedlikeholdet, en annen ting er at politkerne burde tenke mer på holdningsskapende arbeid. De to tingene vil gjøre en veldig stor forskjell i hverdagen for folk flest.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.