Hopp til innhold

Gaupefamilie fanget på video – nå kan de ende opp med å bli skutt

Unike opptak viser hvordan en gaupefamilie flere netter på rad spiser opp et lam gaupa har drept. Nå skal det vurderers om gaupene bør skytes.

Gaupa lever i skogsområder og finnes i hele Norge. Likevel er det et sjeldent syn.

Gaupa er nemlig veldig sky.

Derfor er videoopptaket til sauebonde Ové Strand i Steigen nokså spektakulær.

Den viser nemlig en hel gaupefamilie som spiser et av lammene hans.

Nå ønsker de lokale bøndene at statsforvalteren skal vurdere om det blir riktig å skyte gaupene.

Les også: Hodeskutt elg del av dyster statistikk: – Man skal ikke pine dyr

Elg som er skutt gjennom hodet og blir bjeffet på av elghund.
Elg som er skutt gjennom hodet og blir bjeffet på av elghund.

– Stor opplevelse å se på film

Forrige uke oppdaget sauebonden at fire lam på beitet hans på Mortenstrand i Steigen var blitt drept.

Det ene var tildekt med mose og var godt skjult.

Kort tid etter kunne representanter for Statens naturoppsyn (SNO) konstatere at dyrene var drept av gaupe.

Da lot Strand ett av kadavrene ligge igjen.

Ové Andre Strand, sauebonde i Steigen

Sauebonde Ové Andre Strand i Steigen sier det er trasig å miste dyr, selv om det var en stor opplevelse å se gaupefamilien på video.

Foto: privat

– Det var gjort en nøyaktig jobb. Vi dekte kadaveret til igjen og satte opp kamera der det lå, sier Strand.

Og det gjorde han lurt i. Første natta kom en gaupe med ungene.

SE VIDEOEN LENGER NEDE I SAKEN.

– Det var selvsagt en stor opplevelse å se det på film. Da fikk vi også bevist at det er etablert familie i Steigen. Det er ganske sjeldent.

Les også: «Gaupus» sto i fare for å bli avlivet – men ble hentet av mammaen sin

Men for bonden betyr det også at det er flere gaupemunner for gaupemor å mette med sauene til Strand og de andre bøndene i området.

– Det er selvfølgelig trasig å miste dyr. Også skaper det en del ekstra utfordringer.

Bonden har nemlig villsau som er ute hele vinteren. Derfor mener han det kan bli problematisk utover de neste månedene.

Les også: Etter en uke med hardt lagarbeid i 20 minusgrader fikk de endelig skutt gaupa

Gaupejakta var raskt over for jaktlaget.
Gaupejakta var raskt over for jaktlaget.

Statsforvalteren kan ikke felle gaupa

Statsforvalteren i Nordland sier at myndighetene kan gi tillatelse til skadefelling av fredet rovvilt for å avverge skade på sau, tamrein og andre husdyr.

– I hovedsak blir det gjort i tilfeller hvor man har avdekket en akutt tapssituasjon som kan forventes å fortsette og eventuelt forverres, sier seniorrådgiver Øyvind Skogstad.

Generelt er terskelen for å tillate skadefelling av mor med unger større enn å felle enkeltdyr.

Øyvind Skogstad, Statsforvalteren i Nordland

Øyvind Skogstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland, sier de ikke kan gi tillatelsen til å felle denne gaupa på med unger.

Foto: Statsforvalteren i Nordland

Dette på grunn av dyrevelferdsmessige hensyn i situasjoner hvor ungene fortsatt er avhengig av mora.

– Statsforvalteren har myndighet til å iverksette slik skadefelling på blant annet gaupe, men ikke i tilfeller hvor det er snakk om ei gaupemor med unger som forårsaker skadene.

I hele landet er det registrert 58,5 familiegrupper av gaupe, viser tall fra rovdata. Det er færre enn i fjor og under Stortingets bestandsmål på 65 familiegrupper.

Nordland har en nedgang i antall familiegrupper.

Les også: Fikk sitt livs største naturopplevelse: – Utvilsomt Norges råeste gaupebilder

Gaupe i Nordland, fotografert av Frank R. Dahl.
Gaupe i Nordland, fotografert av Frank R. Dahl.

Sjeldent syn

Derfor ligger bestandssituasjonen under det vedtatte årlige bestandsmålet på 10 gauper, forteller Vegard Pedersen.

Han er fagansvarlig for rovvilt i Nordland under SNO.

Hvis det er flere gauper enn bestandsmålet, er det opp til lokale myndigheter å forvalte gaupene, sier Pedersen.

Vegard Pedersen i SNO

Vidar Pedersen er fagansvarlig for rovvilt i Nordland for Statens naturoppsyn (SNO).

Foto: Privat

Men siden det er færre enn dette målet i Nordland ligger avgjørelsen om gaupefamiliens skjebne nå hos Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet bekrefter til NRK at de har fått søknaden, men kan ikke kommentere den på nåværende tidspunkt siden søknaden nylig havnet på deres bord.

Slike videoer er viktig for SNO for å få økt kunnskap om gaupebestanden.

SNOs oppgave er å dokumentere det som blir fanget opp fra familiegrupper.

Er det sannsynlig at de velger å skyte famlien?

– Jeg tør ikke å si noe om det, siden det ikke er en vurdering jeg gjør. Men situasjonen er at vi ligger under bestandsmålet. Det må de nok ta hensyn til når de vurderer hvor mange dyr som skal skytes, sier Pedersen.

Men han forstår at det ikke er noen ønskesituasjon for bøndene å ha fire gauper i området.

Nå er dyra nede fra beite, og derfor er de også nærmere gården

Gaupe i Stjørdal

SNO i Nordland har ikke dokumentert mye tap av husdyr til rovvilt i år. Det har bare vært enkeltbestander som har blitt rammet av og til.

Foto: Gunnleif Bidtnes

– Men det er alltid en risiko for tap når man slipper dyra sine der det er jerv og gaupe.

Hvis de ikke velger å skyte gaupa, vil det si at mange flere sauer vil stå i fare?

– Gaupene har en iboende trang til å vandre rundt, og de jakter et vidt spekter av byttedyr. De trenger ikke å ta en sau neste gang.

Sau er heller ikke favorittmaten, forklarer Pedersen i SNO. Det er bare en del av kosten.

Les også: Forskarar vil bruke forskarstemmer til å skremme bort elg

Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen.
Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen.

– Ikke en som vil utrydde gaupa

Bonden i Steigen er todelt i hva han synes om å ha fanget rovdyret på kamera.

– Det er selvfølgelig spennende å bo så tett opptil ville dyr. Jeg er ikke den som vil utrydde gaupa, men man må se det i et litt større bilde, sier Strand i Steigen.

Gaupe i norsk natur

Pedersen i SNO sier sauebonden har dokumentert et sjeldent syn. – Av og til lykkes man i å dokumentere det. Det er artig å se at viltkameraet kan filme gaupefamilien som spiser.

Foto: Jostein Hellevik

Likevel håper han det snart blir tatt en vurdering av hva som skal skje med gaupefamilien.

– Det hadde vært en annen sak om det var et enkelt dyr. Nå må noen ta stilling til om de ønsker en fast stamme eller ikke. Også må man se på utfordringene for alle bøndene.

LES OGSÅ:

Les også: Kristine (27): – Reindriften er i dyp krise

Kristine Blind Helland, leder for Balvatn reinbeitedistrikt
Kristine Blind Helland, leder for Balvatn reinbeitedistrikt

Les også: Filmet gaupe på øy i Nordland: – Ingen ville trodd meg uten filmen

Gaupe på Meløya i Meløy.
Gaupe på Meløya i Meløy.