Frykter for at mottaksapparatet kan kollapse

Det er fortsatt store problemer med å få forsikret nye akuttmottak - hele mottaksapparatet kan kollapse advarer organisasjon.

Brannsikkerhet på asylmottak

PÅ BEFARING: Eiendomssjef Jan Ove Edvardsen (t.h.) hos Nord-Norsk Mottakssenter mener risikoen er for stor for dem som drifter mottakene. Her under en branninspeksjon ved det tidligere sykehjemmet i Røvika i Fauske, som nå skal huse flyktninger.

Foto: BENTE H. JOHANSEN / NRK

– Det hindrer nye etableringer av mottak i store omfang. Samt at det vil føre til at mange nå vil si opp sine driftskontrakter med UDI, sier Tore Waagen som er leder i driftsoperatørforeninga(Drof), en organisasjon for de som driver asylmottak.

Tore Waagen

Tore Vaagen i Drof advarer sine medlemmer mot å drive mottak som er uforsikret.

Foto: PRIVAT

Det store behovet for mottaksplasser, går på bekostning av brannsikkerheten. Det gjør at de som huser flyktninger kan miste forsikringspenger hvis noe går galt. Nå truer flere mottaksledere med å si opp kontraktene.

– På kort sikt vil dette føre til at mottakssystemet ikke bare vil slite, men kollapse. Da vil vi rett og slett ikke kunne tilby staten mottak, sier han

Waagen har tidligere advart medlemmene sine i Drof mot å drive mottak som er uforsikret.

Gir opp driften

Strand hotell i Sortland er blant de hotellene som nylig har måttet droppe videre drift som mottak. Eier og daglig leder Harald Mical Jakobsen bekrefter at krav fra forsikringsselskapene var en av årsakene til det.

– Et av kravene fra forsikringsselskapene var at vi skulle ha sprinkleanlegg rundt hele lokalet, sier han.

Det store behovet for mottaksplasser gjør at Utledningsdirektoratet har lempet på kravene om brannsikkerhet.

Det har derimot ikke forsikringselskapene gjort. Dermed sliter mottaksledere over hele landet med å få byggene forsikret.

Vil ikke senke kravene

Forsikringsbransjen selv har tidligere sagt til NRK at de ikke kan lempe på kravene til brannsikkerhet. Siden de nye akuttmottakene ikke har krav om sprinkel- og brannvarslingsanlegg, må hvert enkelt mottak vurderes individuelt.

forsikring

Geir Trulserud i Finans Norge sier forsikringsselskapene ikke kan lempe på kravene.

Foto: HÅKON ELIASSEN

– Det tror jeg blir vanskelig. Da måtte vi i så fall gå inn med risikoingeniør og se på bygget som helhet og mulighetene for alternativ brannsikring. Det kreves god kompetanse fra det enkelte forsikringsselskap for å få det til, sier Geir Trulserud, som er ansvarlig for skadeforsikring i Finans Norge

Han mener likevel det kan være mulig å finne løsninger, slik at byggene kan forsikres.

– Det må være både evne og vilje fra dem som driver mottak til å gå i dialog for å sikre bygget sitt. Har de det og et forsikringsselskap som forstår risiko, er det mulig å få til forsikring.

Det haster

Denne uken var det møter mellom UDI og forsikringsbransjen om saken, og UDI skriver i en e-post til NRK at man diskuterer løsninger med også justisdepartementet.

Muligheten til å forsikre byggene sine er selvfølgelig viktig for operatører av asylmottak. Vi er i dialog med forsikringsbransjen og Justisdepartementet for å finne en løsning på dette. Vi vil ikke gå i detaljer på hva som diskuteres eller potensielle løsninger nå.

UDI

Tore Waagen mener det haster.

– Vi håper jo at det skal føre frem til en rask løsning denne gangen, sier han.