Får ikke forsikret asylmottak – truer med å si opp kontrakter

Det store behovet for mottaksplasser, går på bekostning av brannsikkerheten. Det gjør at de som huser flyktninger kan miste forsikringspenger hvis noe går galt. Nå truer flere mottaksledere med å si opp kontraktene.

Det tidligere sykehjemmet i Røvika i Fauske

Eiendomssjef Jan Ove Edvardsen (t.h.) hos Nord-Norsk Mottakssenter mener risikoen er for stor for dem som drifter mottakene. Her under en branninspeksjon ved det tidligere sykehjemmet i Røvika i Fauske, som nå skal huse flyktninger.

Foto: Bente H Johansen

– At vi ikke får forsikret eiendommene, innebærer at vi risikerer å miste store verdier hvis det skulle oppstå en brann. Også beboerne risikerer å miste alt de eier og har, uten å få noe erstattet, sier Jan Ove Edvardsen, eiendomssjef ved Nord-Norsk Mottakssenter.

Tidligere har NRK fortalt at alt fra sykehjem og fjøs til MC-klubber og bibelskoler kan bli brukt til å huse de mange flyktningene som nå kommer til landet. Det store behovet for mottaksplasser gjør at Utledningsdirektoratet har lempet på kravene om brannsikkerhet.

Det har derimot ikke forsikringselskapene gjort. Dermed sliter mottaksledere over hele landet med å få byggene forsikret.

Vurderer å si opp kontrakter

Edvardsen organiserer sju mottak i landsdelen og sier de nå vurderer å si opp kontrakter.

– Risikoen er for stor og vi kan ikke sitte med hele ansvaret for at byggene brenner ned. Når vi ser til nabolandet og alle brannpåsettelsene ved svenske mottak, så er det ikke verdt risikoen for oss.

– UDI betaler driftsoperatørene store summer for at disse mottaksplassene opprettes. Er det ikke da mulig å bruke disse pengene til å brannsikre eiendommene?

– Nei, vi har svært korte kontraktsperioder og har ikke mulighet til å ta så store investeringer på kontrakter som bare varer i en til to måneder. Dessuten skal slike jobber både prosjekteres og utføres. Da snakker vi om en tidsperiode på mellom seks til 12 måneder for å få disse plassene operative.

Jan Ove Edvardsen, eiendomssjef ved Nord-Norsk Mottakssenter.

- Upløyd mark

Tore Vaagen

Tore Vaagen i Drof advarer sine medlemmer mot å drive mottak som er uforsikret.

Foto: privat

Tore Vaagen er leder i driftsoperatørforum (Drof), som organiserer asylmottaksdrivere i hele landet. Han advarer sine medlemmer mot å drive mottak som er uforsikret.

Nå ønsker han svar fra myndighetene på hvem som har erstatningsansvaret, dersom en alvorlig brann oppstår på et mottak som ikke er forsikret.

– Det er upløyd mark for oss. Hvordan det blir håndtert er usikkert.

Må vurderes individuelt

Geir Trulserud

Geir Trulserud i Finans Norge sier forsikringsselskapene ikke kan lempe på kravene.

Foto: Håkon Eliassen

Forsikringsbransjen selv sier de ikke kan lempe på kravene til brannsikkerhet. Siden de nye akuttmottakene ikke har krav om sprinkel- og brannvarslingsanlegg, må hvert enkelt mottak vurderes individuelt.

– Det tror jeg blir vanskelig. Da måtte vi i så fall gå inn med risikoingeniør og se på bygget som helhet og mulighetene for alternativ brannsikring. Det kreves god kompetanse fra det enkelte forsikringsselskap for å få det til, sier Geir Trulserud, som er ansvarlig for skadeforsikring i Finans Norge

Han mener likevel det kan være mulig å finne løsninger, slik at byggene kan forsikres.

– Det må være både evne og vilje fra dem som driver mottak til å gå i dialog for å sikre bygget sitt. Har de det og et forsikringsselskap som forstår risiko, er det mulig å få til forsikring.

Skal finne en løsning

I en kommentar til saken skriver UDI følgende:

– Vi registrerer at en del driftsoperatører har fått problemer med å få forsikret sine bygg, og det går blant annet på svært høye egenandelskrav. Dette har selvsagt betydning for deres mulighet til å drive overnattingstilbud for asylsøkere for UDI. Vi skal i møte med berørte aktører i neste uke for å forsøke å finne en løsning i saken.

Video som viser grafikk over 400 forslag der flyktninger kan innkvarteres i akutte situasjoner.

Lyngengården hotell i Mosjøen er ett eksempel på nødinnkvartering for flyktninger. Til høyre ser du kartet over Nordland med 400 av kommunenes forslag til potensielle akutte mottak. Litt lenger ned i saken ser du hele oversikten.