Frp vil fjerne eiendomsskatten: – Bodø er et skrekkeksempel

Fremskrittspartiet går inn for å fjerne eiendomsskatten fra og med 2020. – Bodø kommune er et eksempel på hvor galt det kan gå, sier Allan Ellingsen i Nordland FrP.

Allan Ellingsen under landsmøtet til FrP 2017

Allan Ellingsen i Bodø FrP håper kommunen hans om tre år ikke lenger kan kreve inn eiendomsskatt fra innbyggerne.

I formiddag vedtok et enstemmig landsmøte at partiet vil fase ut eiendomsskatten.

I resolusjonen står det blant annet: Eiendomsskatt er usosialt og urettferdig, og rammer uavhengig av den enkeltes inntekt og formue.

– Dette er kjempebra. Det gjør at kommunestyrene mister muligheten til å pålegge innbyggerne usosiale og uheldige utgifter. Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Allan Ellingsen.

Han er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Bodø, en kommune der det mildt sagt har stormet rundt eiendomsskatten etter at kommunen gjennomførte en retaksering av boligene. Det førte til at enkelte i år fikk en kraftig økning i eiendomsskatten.


Vil starte utfasing fra 2018

Eiendomsskatteloven gir kommunene mulighet til å kreve inn mellom to og syv promille av boligens verdi, per år.

Dette vil Frp ha slutt på allerede til neste år.

– Vi ønsker fra Stortinget å pålegge alle kommunene å redusere skattesatsen til maks fire promille i 2018 og to promille i 2019, sier Ellingsen.

Fra 2020 vil partiet at det ikke lenger skal være mulig for kommunene å inn eiendomsskatt. Vedtaket på landsmøtet innebærer at stortingsgruppa i Frp nå skal fremme forslag om at eiendomsskatten i kommunene oppheves.

Dop for kommunene

– Skatten er dop, som kommunene blir avhengige av. Bodø kommune går for eksempel med 90 millioner kroner i overskudd. Vi trenger ikke denne skatten og den må begrenses fra Stortinget, sier Ellingsen.

Under partileder Siv Jensens tale, ble Marianne Ilstad fra Bodø trukket fram som et skrekkeksempel. Ilstad som bor 2,5 mil unna sentrum i Bodø, gikk i år fra å betale null kroner i eiendomsskatt til 21.000 kroner.

Småbarnsmoren måtte dermed ta datteren ut av barnehagen, for å kunne betale skatten.

– Det å eie en bolig skal alle kunne gjøre, uavhengig av inntekt og formue. Folk med eldre større boliger risikerer å bli jaget fra gård og grunn, på grunn av skatten, sier Ellingsen.

Arbeiderpartiet

Øystein Mathisen leder Arbeiderpartiet i Bodø.

Øystein Mathisen

– Uten eiendomsskatten måtte vi gjort kraftige kutt i kjerneoppgavene. Vi hadde hatt et betydelig dårligere tjenestetilbud, sier Øystein Mathisen, bystyrerepresentant og leder av Arbeiderpartiet i Bodø.

Foto: Bodø kommune

– Jeg ser på dette som tomme løfter. Før valget i 2013 lovte partiet at bompengene skulle fjernes. Nå har FrP blitt norgesmester i bompenger. I tillegg har de vært med på å innføre flyseteavgift og de har heller ikke klart å fjerne formueskatten som de lovet. Nå må de først vise at de klarer å fjerne skattene og avgiftene de allerede har lovet.

Han sier at hvis FrP hadde gitt kommunene nok penger til å satse på kjerneoppgavene, hadde det ikke vært behov for eiendomsskatt.

– I Bodø har økninga av eiendomsskatten ført til flere lærere, gratis trygghetsalarmer til eldre og en stor satsing på skolehelsetjenesten. Uten eiendomsskatt hadde dette ikke vært mulig.

Men Ellingen er uenig.

– Kommunene får nok penger fra staten for å drive lovpålagte oppgaver. Flere kommuner de siste årene gått med overskudd. Det betyr at kommuneøkonomien er god, men at vi trenger kommunepolitikere som evner å styre.