NRK Meny
Normal

Fra nå av kan du ta med deg mer fisk ut av landet, men bare på utvalgte steder

Et nytt regelverk for turistfiske er innført fra årsskiftet hvor en stor del av turistfiskevirksomhetene plikter å registrere seg. – Bra, men det burde kommet for lenge siden mener Naturvernforbundet og Norges Kystfiskarlag.

beslag

Det største enkeltbeslaget fra tollvesenet på fiskefilet i fjor, var på hele 311 kilo.

Foto: Tollregion Nord-Norge

Fra nå av må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier, registrere seg hos Fiskeridirektoratet. Til nå har 236 bedrifter registrert seg, hvor 107 av disse er i Nord-Norge.

– Det er viktig at det kommer et nytt turistfiske-regelverk nå, men det burde kommet for lenge siden. Det sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Hun sier at man i 20–30 år har snakket om at man trenger bedre kunnskap om dette.

Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet

Maren Esmark i Naturvernforbundet mener det var på høy tid at man fikk nye bestemmelser.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Den nye forskriften gjelder foretak som er registrerte i merverdiavgiftsregisteret, som har inntekt på turisfiske på minst 50.000 i året og som minst disponerer ett fartøy for utleie til fisketurister, eller som tar med dem ut på fiske.

– Det som er viktig er at man også skal registrere fisk som man fanger, men som kastes ut igjen. da får man også en oversikt over alt som fanges. Det blir også redusert hvor mye man kan ta med seg ut av landet, dersom man ikke har vært på et registrert sted, sier hun.

Per Sandberg forklarte i fjor problemet med ulovlig utførsel av fisk på denne måten: – Vi kan aldeles ikke akseptere kjeltringer langs kysten vår

– Må ha strengere regime

Bakgrunnen for de nye bestemmelsene er å øke kunnskapen om omfanget av turistfiske. I løpet av første halvdel 2017 hadde tollvesenet beslaglagt over 9 tonn filetert fisk. Det største enkeltbeslaget var over 300 kilo, som er betydelig mer enn den tillatte kvoten som på tidspunktet for beslaget var 15 kilo.

Per Sandberg

Per Sandberg lovte i fjor et strengere regime for turistfiske.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

I fjor sommer reagerte fiskeriminister med harme da han ble presentert med tallene NRK hadde hentet fra tollvesenet.

– Nå må vi søke og se om vi får til et sånt regime når det gjelder smugling og ulovlig fiske. Vi trenger kraftige straffereaksjoner for å få stoppet dette, sa Sandberg til NRK og lovte et strengere regime, som nå ser ut til å være på plass.

Også Norges Kystfiskarlag har etterlyst et strengere regelverk på området.

– Det er jo for første gang at vi har fått en slik ordning som er knyttet til aktiviteten går. Vi har bare fulgt med på utførsel av filet tidligere, og ikke hatt nok oversikt over hva som blir fanget., sier leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen.

– Kvoteøkning til 20 kilo fisk for noen

I dag er det bare enkelte fisketurismebedrifter som leverer tall til Havforskningsinstituttet, og det finnes dermed ingen fullstendig oversikt over hvor mye turistene fisker.

For den enkelte fisker økes kvoten fra 15 til 20 kilo fisk for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, mens alle andre turister får kvoten redusert, til 10 kilo.

Ordningen med at turistene kunne ta med seg en troféfisk i tillegg til kvoten, blir fjernet. Kvoten skal gjelde for sju dager, i dag gjelder den i 24 timer.