Vil ha slutt på at turister kan ta med seg gratis fisk over grensa

Tollerne har hittil i år beslaglagt dobbelt så mye fisk som i fjor. Nå går SV inn for å stenge grensa for gratis turistfisk fram til et strengere regelverk er på plass.

beslag

Det største enkeltbeslaget så langt i år er et beslag på 311 kilo ferdig skåret fisk.

Foto: Tollregion Nord-Norge

Tollvesenet beregner at nærmere 30 tonn hel fisk er beslaglagt så langt i år. Dermed tegner 2017 til å bli en «all time high» i beslag av fisk på landsbasis.

Så langt er det beslaglagt mer enn det dobbelte av det som var tilfelle på samme tid i fjor.

Grensen for hva hver enkelt kan ta med seg ut av landet er satt til 15 kilo per person, men enkelte blir stoppet med over 300 ferdig filetert fisk.

– Det er rimelig å anta at det ikke er til eget forbruk, sier kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge.

– Toppen av isfjellet

Torgeir Knag Fylkesnes i vrimlehallen på Stortinget

Torgeir Knag Fylkesnes, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, ber Sandberg ta grep.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå tar næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, til orde for at det må bli slutt på at turistene kan ta med seg fisk ut av landet gratis. I alle fall fram til myndighetene har fått bukt med den omfattende smuglinga.

– I dag kan turister ta med seg en ganske stor kvote med fisk ut av landet. Vi mener det er opphavet til at folk driver på med fiskesmugling, sier Fylkesnes.

Han tror et forbud mot å ta med seg gratis fisk vil dempe lysten til ulovligheter, og etterlyser bedre kontrollrutiner og et strengere regelverk.

– Nå er det rene ville-vesten-tilstander langs kysten der turister kommer og tar med seg enorme mengder ut av landet ulovlig. Det må det bli slutt på. Tollvesenet sier selv at det de har tatt så langt bare er toppen av isfjellet.

Fiskeriministeren ikke overbevist

Men fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener på sin side forslaget fra SV vil ødelegge for mange aktører i bransjen og ha en motsatt virkning.

– Da blir det intet eksistensgrunnlag for de næringene og de små bedriftene som faktisk lever og vokser på dette langs kysten vår, sier ministeren.

Han mener et slikt fryse-tiltak vil gå rett i strupen på mange av de som skor seg på fisketurisme i Norge.

– Men smuglerne, kjeltringene, de vil fortsatt bestå. For de bryr seg ikke om regelverk.

Ønsker strengere straff

Fiskeriministeren har allerede fått igjennom et vedtak som vil gi større kontroll med fisketurismenæringa (se faktaboks), og sier han nå også vil ha på plass bøtelegging og inndraging av utstyr for å ramme smuglerne – og ikke fisketurismen.

– Nå må vi søke og se om vi får til et sånt regime når det gjelder smugling og ulovlig fiske. Vi trenger kraftige straffereaksjoner for å få stoppet dette, sier Sandberg.

Han sier han «tør garantere» at et strengere regime vil være på plass så raskt som i 2018.

Per Sandberg

Per Sandberg forteller at han jobber med saken.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK