FN sender by-eksperter for å se på Bodø

I Bodø drømmes det om en ny by og en ny flyplass, og nå får de hjelp fra FN. – Det er stort for byen, mener professor.

Ida Pinnerød, Ismael Fernandez y Mejia, Tomas Norvoll

Ordfører Ida Pinnerød, HPF-leder Ismael Fernandez y Mejia og fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I månedsskiftet mai-juni får Bodø besøk fra FNs egne eksperter på byplanlegging.

Habitat Professionals Forum (HPF) skal blant annet hjelpe til med prosjektet Ny by - Ny flyplass.

– I dag har vi tatt imot lederen for forumet, Ismael Fernandez y Mejia. Dette er en stor dag for Bodø, sier ordfører Ida Pinnerød til NRK.

Naturlig autoritet

I alt seks millioner eksperter er samlet i forumet HPF. De er et nettverk av byplanleggere og regnes som profesjonelle, men uavhengige støttespillere til FN.

– Det er stort for byen, og det er stas for politiske myndigheter at det kommer sentrale, dyktige byplanleggere til Bodø, sier Hans Narve Skotte, som er professor i internasjonale byutviklingsspørsmål ved NTNU.

Ekspertgruppen skal være i byen i en uke, før de starter arbeidet med en rapport, som kommer åtte uker senere. Bodø kommune har donert 500.000 kroner til organisasjonen.

Skotte mener rapporten fra HPF-forskerne har større tyngde enn det norske konsulentfirmaer er i stand til å gi.

– Selv om norske firmaer kanskje gir mer relevante råd enn en utenlandsk gruppe som ikke kjenner dynamikken i Bodø vil gi.

Tomas Norvoll og Ida Pinnerød

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener ekspertgruppens deltakelse drar utviklingen av Bodø til nye høyder. Her avbildet med Ida Pinnerød.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Kan ikke garantere for innhold

Skotte har ikke hørt om andre norske byer som har fått lignende besøk tidligere. Professoren mener arbeidet er en ny stemme i debatten om byutvikling.

– Jeg skjønner godt at ordføreren jubler, for her er det snakk om eksperter med høy status. Men kvaliteten på innholdet er ikke garantert utelukkende fordi FN er involvert.

Objektivitet i førersetet

Ekspertgruppen er sammensatt av frivillige som er interesserte i internasjonale byutviklingsspørsmål.

HPF-leder Ismael Fernandez y Mejia har i dag fått en innføring i de ulike utfordringene Bodø står overfor.

– Vi skal velge ut fem eller seks eksperter som skal reise hit i sommer og se på forhåndsbestemte problemstillinger for Bodø, sier Mejia.

FN-målet om bærekraftige bosettinger er kjernen i HPF. Ett av verktøyene for å nå FNs mål, er såkalte Urban Labs. Her har Bodø, som eneste by, blitt plukket ut.

– Ekspertenes rapporter skal være så objektive som mulig. Observasjonene skal gjøres gjennom å oppleve området for første gang, sier lederen.

Prosjektet Ny by - Ny Flyplass er bare noe av det forumet ønsker å jobbe med. Urban planlegging og økonomi er blant temaene Mejia forventer at man setter fokus på.

– Kanskje må de som har jobbet med militærflyplassen i byen finne andre jobber og andre felt å jobbe med når basen flyttes. Vi må se på denne økonomiske reorganiseringen av regionen. Det blir en del av rapporten.

ny by ny flyplass

Ved å flytte dagens rullebane i Bodø to kilometer lenger sør vil det frigis arealer til å bygge en helt ny bydel.